Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 4 maj 2016

Missa inte Hjultorget den 24 – 25 maj!

Nästa vecka kommer drygt 110 utställare att vara på plats på Kistamässan för att visa upp de senaste innovationerna inom hjälpmedel, bil- och bostadsanpassning. På Hjultorget får besökarna prova, klämma och känna på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Vi bjuder även på en rad intressanta föreläsningar och uppvisningar. Några exempel är:

På tisdag klockan 11.00–11.45 berättar Rikard Wiksell om den metod han utvecklat för att hjälpa människor som lever med långvarig smärta. Rubriken på föreläsningen är ”Låt inte smärtan styra hela livet”. Missa inte heller att lyssna på när Louise Hoffsten samtalar med läkaren Claes Hulting om blues, livet och en näve grus klockan 13.00.

På onsdag klockan 14.00 – 14.45 håller Dorthe Forsell, Sjuksköterska och sexualrådgivare, en föreläsning om sexualitet, rehabilitering och hälsa.

På aktivitetstorget anordnas uppvisningar och tävlingar med Parasport Sverige. Här finns möjlighet att utmana en elitidrottare eller prova på till exempel elektronikskytte, minitennis eller längdskidor med stakmaskin.

Mässan är gratis! Hela programmet samt registrering finns på: www.hjultorget.nu

Tid och plats:
Kistamässan, Vågögatan 3, tisdag 24 -25 maj, kl 9.00 - 17.00.Insatser för personer med trafik- och olycksfallsskador

Regeringen har beslutat att ge Finansinspektionen och Socialstyrelsen uppdrag inom området personskador. Uppdragen syftar till insatser för en och samma målgrupp men har olika inriktning.

Såväl enskilda som organisationer för ofta fram kritik om hälso- och sjukvårdens och försäkringsbolagens behandling av personskadade, ofta i trafiken, och hur de behandlas efter att en skada skett. Den kritik som återkommande förs fram handlar bland annat om att dessa personer inte får adekvat behandling och att de inte får den ersättning som de har rätt till. Det hävdas också att t.ex. försäkringsläkare och behandlande läkare kan komma fram till olika slutsatser om orsakssamband och skadebilder. Kritiken avser således sjukvårdens verksamhet, läkarnas roller och bedömningar samt försäkringsbolagens hantering av skadeärenden.

– Vi behöver genomföra insatser för att mer grundligt se vad som behöver göras för att förbättra situationen för personskadade, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Därför har vi nu tagit ett gemensamt grepp om frågorna genom att lämna två uppdrag för att klargöra vilka fortsatta initiativ som bör tas, framhåller Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

–  Vi välkomnar regeringens initiativ och hoppas att detta leder till en bättre skadereglering, vård och rehabilitering för personer med trafik- och olycksfallsskador, säger Marina Carlsson, förbundsordförande på Personskadeförbundet RTP.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

Läs även artikel från Aftonbladet här:

________________________________________________________

Funktionsnedsättningar syns inte i statistiken

Det finns ett stort behov av statistik kring hur personer med funktionsnedsättningar upplever hälso- och sjukvården. Bristen på relevant fakta är troligen ett skäl till varför perspektivet funktionsnedsättningar helt saknas i utredningen om jämlik hälsa. Handikappförbunden har skrivit en debattartikel med argument för behovet av en nationell patientenkät på temat funktionsnedsättningar.

Läs debattartikel här: 

____________________________________________________

Tillgängligare webb i hela Europa

Handikappförbunden tar med glädje emot nyheten att man nu äntligen kommit fram till en överenskommelse i Europaparlamentet kring ett direktiv, som kommer att göra offentliga webbplatser och mobilappar mer tillgängliga.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

____________________________________________________

Ett samhälle för alla kräver tvärvetenskaplig forskning

Funktionshinderperspektivet och universell utformning måste införlivas i forskningspolitiken, skriver Handikappförbundens ordförande Stig Nyman i en debattartikel i Vetenskapsrådets nättidning Curie. Han efterlyser mer tvärvetenskaplig forskning kring produkter, tjänster och miljöer som ALLA kan använda.

Läs debattartikeln här:

_____________________________________________________

Trafikverket slutar att trycka upp rastplatskartor

Trafikverket kommer inte att trycka upp några rastplatskartor för 2016. De hänvisar till sin hemsida där man själv kan skriva ut en mindre rastplatskarta (PDF). Det betyder att det inte längre går att beställa rastplatskartor från Personskadeförbundet RTPs kansli.

Klicka på denna länk om du vill komma till Trafikverkets hemsida och skriva ut rastplatskartan själv. http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Category/11872

____________________________________________________

Välkommen till inspirationsdagar om hästen som resurs inom hälsa och vård

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt inom specialpedagogisk verksamhet. Sverige har goda förutsättningar i form av nyskapande terapeutiska initiativ. I landet finns också många fina ridsportsanläggningar med kommunalt stöd och stort ideellt engagemang. Kunskapen inom området bygger på mångårig klinisk erfarenhet och ökad forskning både nationellt och internationellt.

Konferensen belyser och diskuterar hur nytänkande och samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer kan främja hälsa och ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser. Konferenserna ingår i ett tvåårigt nationellt kunskapsprojekt som drivs av Stiftelsen Hippocampus med finansiering av Arvsfonden.

Inspirationsdagarna kommer att hållas tisdagen den 31 maj i Göteborg samt fredagen den 2 september i Jönköping.

Nedan hittar du program samt information om anmälan:

Inbjudan med program Västra Götaland (1)

Inbjudan med program temadag 2 sept 2016

________________________________________________________________

Information om NIX-Telefon

Konsumentverket får varje år många anmälningar från konsumenter som drabbats av problem i samband med telefonförsäljning. En extra utsatt grupp är personer med någon form av funktionsnedsättning. Därför vill de att fler ska känna till möjligheten att anmäla sig till NIX-Telefon och därmed undvika säljsamtal.

Den som inte vill bli kontaktad av telefonförsäljare kan nixa sin telefon, både mobil och fast telefon. NIX-Telefon är gratis. Tjänsten drivs av en ideell förening som har tio branschorganisationer som medlemmar. Via nedanstående länk kan du läsa om hur det går till att anmäla sig till nix.
KO_Så slipper du telefonförsäljning

Mer information om Nix finner du på nixtelefon.org

Den som har konsumenträttsliga frågor om telefonförsäljning är alltid välkommen att vända sig till kommunens konsumentvägledare eller till vägledare på Hallå konsument: http://www.hallakonsument.se/

 __________________________________________________

Växeln stängd på förbundskansliet den 24-25 maj

Den 24-25 maj kommer vi på förbundskansliet att befinna oss på hjälpmedelsmässan Hjultorget. Därför håller vi växeln stängd dessa dagar. Torsdagen den 26 öppnar vi växeln som vanligt igen. Hoppas vi ses på Hjultorget!

_______________________________________________________________

Vill du vara med i Funkas fotoutmaning?

Det finns en massa goda exempel på tillgänglighet, men det är inte så många som känner till dem. Ofta är det problem och klagomål som får mest utrymme, vilket riskerar att bli lite tråkigt i längden. Självklart ska brister påpekas, men vi tror att fler skulle bli inspirerade att göra rätt om de fick se exempel på bra lösningar.

Därför har Funka startat en fotoutmaning där man bjuder in alla att ta en bild - med mobilen, kameran eller vad som helst - för att dokumentera vad tillgänglighet är för just dig. Tanken är att sprida goda idéer och vända på perspektivet: genom att lyfta fram det som är bra hoppas vi bidra till att fler vill göra mer.

Vill du hjälpa Funka att dela goda exempel och öka intresset för tillgänglighet? Du kan naturligtvis också vinna fina priser om du deltar. Du behöver absolut inte vara fotograf, det är motivet och den kluriga lösningen som juryn bedömer.

Tävlingsregler och mer information hittar du här:

I det här numret.

Missa inte Hjultorget den 24 – 25 maj på Kistamässan:

Insatser för personer med trafik- och olycksfallsskador

Funktionsnedsättningar syns inte i statistiken

Tillgängligare webb i hela Europa

Ett samhälle för alla kräver tvärvetenskaplig forskning

Trafikverket slutar att trycka upp rastplatskartor

Välkommen till inspirationsdagar om hästen som resurs inom hälsa och vård

Information om NIX-Telefon

Växeln stängd på förbundskansliet den 24-25 maj

Vill du vara med i Funkas fotoutmaning?

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...