Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 15 - torsdag den 24 november 2016

  • NSPH ombildat till organisation
  • Kreativa NPF-personer sållas bort i rekryteringar
  • NSPH kritisk mot usla förhållanden på enskilda boenden
  • Vägledning behövs för att få fram fler diskrimineringsmål
  • Anhörigdebatt äntligen i strålkastarljuset
  • Följ arbetet inom Växa och må bra 
  • Uppskattad föreläsning om peer support på Youtube
  • Snart har vi 3000 följare på Facebook
  • Nominera till Psynkpriset 2016
  • Riksrevisionens granskning av läkarkåren klar i vår

NSPH ombildat till ideell organisation

OMBILDNING  Efter att under närmare tio års tid fungerat som ett nätverk mellan sina tolv medlemsorganisationer tar NSPH nu steget vidare och bildar en ideell idéburen organisation. En interimsstyrelse har valts fram till det kommande årsmötet under våren 2017. Namnet NSPH och inriktningen på arbetet består. Läs mer>>


”Dagens samhälle sämre på att fånga upp kreativa personer”

JOBB  Ökande krav på struktur och projektledningsförmåga gör att kreativa personer med NPF riskerar att sållas bort vid rekryteringar. Det varnade forskaren Simon Kyaga för under ett seminarium den 21/11 om kreativitet och psykisk ohälsa.
-Dagens rekryteringsverktyg väljer allt mer bort individer som kanske inte kan möta kraven på organisering och förmågan till projektledning. Då får man personer som kan komma i tid, men som kanske inte kan tänka utanför boxen, säger Simon Kyaga.
Läs mer >>


NSPH kritisk mot usla förhållanden på enskilda boenden

GRANSKNING  Torftiga miljöer, bristande uppföljning och risk för att människor far illa är IVO:s dom efter att ha granskat enskilda boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta är oacceptabelt, anser NSPH. 
-Att vi inte hör mer om detta beror på att missförhållandena berör en grupp med svag röst i samhället. Därför måste vi andra reagera, säger Anki Sandberg.  Läs mer>>


Vägledning behövs för att få fram fler diskrimineringsmål

LAGSTIFTNING Regeringen vill stärka skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bra, tycker NSPH som efterfrågar mer vägledning och fler prejudicerande fall för att det ska bli tydligare vad bristande tillgänglighet innebär när det gäller psykisk ohälsa. Osäkerheten gör att lagen annars får liten praktisk verkan.
Läs mer >>

Anhörigdebatt äntligen i strålkastarljuset

BLOGG I spåret av tv-serien Djävulsdansen har vi äntligen fått en bred diskussion om hur de anhöriga till personer med psykisk ohälsa har det, konstaterar NSPH:s Anki Sandberg som gästbloggare på den nationella psykiatrisamordnarens sajt.
 "Det är verkligen inte en dag för tidigt. Intresset och förståelsen för de anhörigas behov har hittills varit lågt hos psykiatrin", skriver hon.  Läs mer >>


Följ arbetet inom nya NSPH-projektet Växa och må bra

NYHETSBREV Moa, 16 år, är med och utvecklar idrottslektionerna på gymnasieskolan. Helene involverar vuxna och barn när socialtjänsten i Uppsala förbättrar sina arbetssätt. Ta del av vad de tycker om att delta i NSPH:s projekt Växa och må bra. Läs det första nyhetsbrevet här.  Nytt nummer i december! Följ vårt arbete och bli prenumerant här.


Uppskattad föreläsning om peer support på Youtube

FILM Du vet väl om att Julie Reppers uppskattade föredrag om de internationella erfarenheterna av peer support finns att titta på i NSPH:s Youtube-kanal? Hon är en av världens främsta forskare rörande peer support och återhämtning från psykisk ohälsa. I våras gjorde hon ett exklusivt besök i Stockholm där hon deltog i en konferens som vi arrangerade för att belysa förutsättningarna för att införa peer support inom svensk sjukvård.  Läs mer >>


Snart har vi 3000 följare på Facebook

PÅVERKANSARBETE  Nu har NSPH drygt 2800 följare på Facebook, och antalet ökar hela tiden. Bjud gärna in andra som du tror kan vara intresserade av att veta mer om NSPH och våra medlemsorganisationers arbete inom det psykiatriska området. Med er hjälp kommer vi snart passera 3000-strecket! Ju fler som följer oss desto mer kan vi skapa diskussioner om brukarinflytande i den offentliga debatten. Läs mer >>

Nominera till Psynkpriset 2016 senast 1/12

PRISUTDELNING  Känner du en person eller organisation som drivit ett bra projekt eller gjort en viktig insats för barn och unga? Då är det hög till att nominera hen/dem till 2016 års Psynkpris - nomineringstiden går ut torsdagen den 1 december. Priset delas ut av SKL till aktörer som bidragit positivt till barns och ungas psykiska hälsa. Vem som får priset beslutas av styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa. Läs mer>>


Riksrevisionens granskning av läkarkåren klar i vår

GRANSKNING. Riksrevisionen har inlett sin utlovade gransking av läkares förmåga att bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning. Detta utifrån den ökande psykiska ohälsan och de stigande sjukskrivningstalen. Resultatet av granskningen, som enbart rör det försäkringsmedicinska uppdraget som sjukskrivande läkare har, ska presenteras i en rapport i mars 2017. Läs mer >>


Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete här: www.nsph.se. Följ oss gärna på 

www.facebook.com/NSPH.se och www.twitter.com/NSPHSverige

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se