Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 10- 2016


God Jul & Gott Nytt År

Så här dagarna innan Jul och Nyår kanske det kan vara svårt att tänka på annat än julstök och några lediga dagar där den vardagliga stressen får kliva tillbaka. Men det är också ett utmärkt tillfälle att lyfta blicken och försöka se in i det nya årets verksamhet. 

Vi styrelsens senaste möte diskuterades en hel del på detta tema, och på våran önskelista står att få lite mera "feed back" från er som medlemmar. Vad gjorde vi bra och vad kunde vi gjort bättre. Vad motiverar just dig att vara medlem i PelletsFörbundet? Berätta vad du tycker genom att ringa till kansliet eller någon av oss i styrelsen, eller skicka en e-mail med dina synpunkter. Vi ser fram emot att ta emot både ris och ros, och jag lovar att alla synpunkter kommer att beaktas när vi i styrelsen planerar inför det kommande verksamhetsåret.

Vårt nästa styrelsemöte blir den 30 jan i anslutning till Pellets 2017 (den 31jan - 1 febr) i Kalmar. Här har du också chansen att träffa oss i styrelsen och berätta vad du tycker. Har du inte anmält dig än kan du göra det här. Missa inta att du som medlem i Pelletsförbundet har samma rabatt som medlemmarna i Svebio. 

Vi har nu även lagt fast dagarna för vårt årsmöte 2017. Den 27- 28 april (lunch till lunch) kommer vi att hålla till på Fredensborgs Herrård utanför Vimmerby. Notera att tidigare meddelat datum inte gäller då herrgården då var fullbokad. Reservera gärna datum redan nu, så återkommer vi med ett program längre fram.

Inför det nya verksamhetsåret kommer vi att tillsammans med Heta Arbeteni Härnösand att genomföra Certifieringsutbildning för bioenergiinstallatörer enligt RES-direktivet. Åtminstone den första utbildningsomgången den 23- 24 februari kommer att kraftigt subventioneras av Energimyndigheten.

Vi vet också att Industrivärmegruppen kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att öka intresset för att konvertera till bioenergi, och vi hoppas på en förstärkt budget för dessa projekt via medel från Energimyndigheten. Vi har även lämnat in en intresseanmälan till Energimyndigheten där vi hoppas på att kunna få ansvaret för ett Innovtionskluster med inriktning på export. Vi vet att flera av våra medlemsföretag kan hitta nya marknader utanför Sverige.

Inför 2017 vill styrelsen även reservera medel för att bli aktivare i media. Vi hoppas därmed kunna bemöta åtminstone en del av de negativa åsikter som sprids. Sverige och världen behöver bioenergin mer än någonsin om vi skall klara klimatmål och energiomställning och samtidigt säkerställa en trygg energiförsörjning.


Det är det här frågorna vi i PelletsFörbundet jobbar för. Är ditt företag ännu inte medlem kan du söka medlemskap via vår hemsida. Din medverkan är viktig.

Lars Göran Harrysson
Ordförande Pelletsförbundet 


Varför ser vi inte alla möjligheter?

Jag har återkommande under året berört frågan varför allt fler i den allmänna debatten verkar tro att alla problem kan lösas med elektricitet och att den elen skall komma från sol och vind. Hur tror egentligen de naturvårdsorganisationer, beslutsfattare och miljövänner som tar avstånd från bioenergin att vi skall klara energiomställningen och klimatfrågan om vi inte skall få använda bioenergi? Bioenergi som är den i särklass viktigaste- och den enda förnybara energibäraren levereras i en lagringsbar förpackning.

Missförstå mig inte här, jag tycker att solenergi är en fantastisk energikälla som vi naturligtvis skall utnyttja på bästa sätt.  Jag är inte alls motståndare till sol- och vindkraft, tvärt om. Vad jag menar är att vi får inte glömma bort bioenergin i viljan att producera grön el. Alla alternativa energikällor kommer att behövas.

7 m2 solpaneler (effekt på 1 kW) producerar på ett år enligt Energimyndigheten i Sverige ungefär 0,95 MWh. Jag vill bara jämföra detta med kraftvärme som skulle kunna tillverkas med produktionen från en enda pelletsfabrik. En pelletsfabrik som producerar 50 000 ton pellets levererar motsvarande 240 000 MWh lagringsbar energi, som om den eldas i ett kraftvärmeverk med 90 % verkningsgrad levererar ungefär 65 000 MWh el och 151 000 MWh värme.

För att motsvara elproduktionen av vad en enda pelletsfabrik i denna storlek skulle kunna leverera i form av elproduktion skulle man behöva närmare 78 000 m2 solpaneler. Då har jag ändå inte tagit med i kalkylen klimatnyttan vid produktionen av fjärrvärme och det faktum att den pelletsproducerade elenergin i huvudsak genererats när det varit som kallast. 

Därför är det så svårt att förstå varför så mycket fokus ligger på elproduktion från sol och vind, medan bioenergin verkar helt ha kommit bort i debatten.

I Sverige tillverkar vi 1,8 miljoner ton pellets av restprodukter som faller från våra sågverk och vi skulle kunna göra ändå mer om marknaden skulle efterfråga detta. Vi behöver både värme och el i vårt avlånga land.

Jag har också under året återkommande påtalat risken med att hela energiomställningen kan gå om intet om vi inte ser till att vi har kunniga och intresserade installatörer. Något som även arbetsgruppen som jobbat med villavärme lyft fram som ett problem. Från kansliets sida har vi med stöd från Energimyndigheten kunnat jobbat med ett utbildningsprogram för certifiering av våra installatörer. Nu kan du äntligen bli certifierad installatör av bioenergianläggningar enligt de nya reglerna i Förnybartdirektivet.

Bakgrunden är att det enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2 i varje EU-land ska finnas ett utbildnings- och certifieringssystem för energiinstallatörer. Certifieringen är frivillig men ska i Sverige vara ackrediterad av SWEDAC.

Enligt förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Direktivets syfte är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi. Statens energimyndighet har fått regeringens uppdrag att marknadsföra denna certifiering mot slutkonsumenter, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Företag med certifierade installatörer kommer att vara sökbara via Boverkets webbplats, genom Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare samt på www.incertonline.se. I Sverige gäller certifieringen för fastigheter med ett effektbehov vid DVUT upp till 20 kW. Men PelletsFörbundet har i utbildningsmaterialet tagit med även industri- och närvärmeanläddningar.

Kursen kommer att öka deltagarens kunskap om bioenergianläggningar och andra förnybara energisystem och därmed också stärka dina och/eller dina medarbetares förmåga att sälja och installera system som motsvarar kundens behov och önskemål. Som certifierad installatör kommer du, om du vill, även att presenteras som PelletsFörbundets service-organisation. Se kursinbjudan här

Den första utbildningsomgången går den 23-24/2 2017 i Härnösand. Det är en provkurs som till största delen subventioneras av Energimyndigheten. Ni kan anmäla er redan nu via länken här. Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller.

Är det något som ni funderar över så är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet. 

Med detta vill även vi på kansliet önska er alla en riktigt 
God Jul och Ett Gott Nytt År


Bengt- Erik & Irene
Pelletsförbundets kansli


Från Svebios blogg:
Nu är inbindningen av kol i skog och mark nästan ikapp våra utsläpp

Häromdagen kom Naturvårdsverkets slutgiltiga siffror för utsläpp av växthusgaser i Sverige för 2015. I det sammanhanget publicerade verket också siffran för LULUCF (förändring av kol i mark och skog) för 2015. Utsläppen var 53,4 miljoner ton och inbindningen i skog och mark var 50,5 miljoner ton. Sorten är CO2-ekvivalenter; alla utsläpp av växthusgaser räknas om till koldioxid.

Utsläppen har minskat år för år, medan inbindningen av kol i skog och mark ökat, om än inte lika snabbt som utsläppen minskat. Men mellanskillnaden har krympt kraftigt, särskilt de senaste åren, och nu är nettoutsläppet per svensk bara 0,3 ton CO2. Vi närmar oss snabbt 0-påverkan.

Läs hela inlägget från Kjell Andersson här.

10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn
– Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker.


Nya medlemmar i PelletsFörbundet

Vi har inga nya medlemmar att redovisa denna gång, men vi ser gärna att ni som medlemmar försöker få era kollegor i branschen att också bli medlemmar. Tillsammans blir vi en starkare organisation som kan göra så mycket mera till gagn för oss alla.


Intressant för branschen  

Pellets i Sverige
Bioenergis karta "Pellets i Sverige 2016" innehåller 65 pelletsfabriker i Sverige, inklusive pelletsproduktionen 2015 samt produktionsmål för 2016 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Biovärme i Sverige
Bioenergis karta "Biovärme i Sverige 2016" visar de 290 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv.

Biokraft i Sverige
Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2016" innehåller 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle. Den totala installerade effekten är närmare 4 500 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftverk är cirka 17 TWh.

Industrikartan
Bioenergis karta "Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015" visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher. Vi har utgått ifrån information från Skatteverket över de företag som har fått så kallade 772-återbetalningar under 2014. Kategorin ”Industri 772” gäller punktskatter (energi- och/eller koldioxidskatt) på bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Från fossilt till förnybart med Pemco Energi
Se flimen från Pemco som beskriver varför Franssons konfektyr i Gränna valde pellets som energikälla. Ett utmärkt exempel på lyckad industrikonvertering.

Ny pelletspanna i Bjuv minskar koldioxidutsläpp med 135 ton per år
För lite mer än ett halvår sedan började Neova bygga ett satellit-fjärrvärmenät på Södra industriområdet i Bjuv. På området har Neova placerat en panna med en effekt på 200 kW som eldas med träpellets. Intill pannan är också en lagersilo placerad som rymmer 20 kubikmeter bränsle i form av träpellets.

Södra prisas för arbetet med klimatsmart biodrivmedel i flisbilar
Södra Åkeri har mottagit Solpriset av Klimatkommissionen Kalmar län för arbetet med att ersätta fossila drivmedel med det förnybara bränslet HVO. Klimatkommissionen Kalmar län delar årligen ut Solrospriset som är ett uppmuntringspris till företag, organisationer, personer eller föreningar som bidragit till ett klimatsmartare Kalmar län.

Forskarna eniga efter infekterat bråk om koldioxidlagring
Koldioxidlagring har orsakat en infekterad forskardebatt på tidningssidorna på sistone. Men när kombattanterna möttes i Göteborg i fredags förbyttes bråket i enighet.

Metanutsläpp äventyrar klimatmål
Metankoncentrationen har ökat kraftigt de senaste tio åren, visar en sammanfattning av resultat från 81 forskare. "Det finns ett akut behov av ökad uppmärksamhet för att värdera och minska metanutsläppen", skriver forskarna i en artikel i Environmental Research Letters.

Det är lönsamt att ta täten i klimatfrågan
För att implementera Parisavtalet krävs ledning och vägvisare. Sverige vill vara föregångsland och har lagt grunden för det genom att vi nu har politisk enighet långt bortom blockgränserna om att vi år 2040 ska ha ett helt förnybart energisystem och år 2045 ska ha nettonoll i klimatpåverkan. Kommer vi gå från ord till handling

Miljörörelsen sågar EU:s "gröna energi"
Den 30 nov presenterade EU-Kommissionen ett över 1 000 sidor tjockt dokument med förslag på energi- och klimatområdet. Rubriken är "grön energi åt alla". Det här är ett stort kliv mot den energiunion som Jean-Claude Juncker har utsett till en av de viktigaste frågorna under hans ordförandeskap. Men förslagen kritiseras redan av miljörörelsen. 


Nyhetsbrev och Annat aktuellt

AEBIOM Newsletter December 2016
Thanks to the active collaboration of its partners, EPC collected and processed original data on the latest development of the EU pellet market, as featured in the AEBIOM 2016 Statistical Report. Read the newspaper here

European Pellet Conference 2017 - Programme
It is our great pleasure to invite you to the European Pellet Conference 2017 which will be held on 1 – 2 March 2017 in Wels/Austria in the context of the World Sustainable Energy Days! With more than 600 participants every year, the European Pellet Conference in Wels is the largest annual pellet event in the world! The conference programme is now available: www.pellets17.eu 

Nu finns Bioenergitidningen på Facebook
Gå gärna in via länken och gilla Bioenergitidningen på facebook. Här hittar du de snabbaste nyheterna med de bästa kommertarerna...

Ny rapport: World Energy Outlook 2016
IEA (International Energy Agency) konstaterar i sin årliga rapport, World Energy Outlook, att det händer mycket positivt inom energisektorn, både för försörjning och klimat. Men för att nå hela vägen krävs fortsatt teknisk utveckling och spridning av densamma, elektrifiering av transportsektorn, utbyggnad av förnybar energi samt ökad energieffektivisering. Utmaningarna är enorma, men ur ett svenskt perspektiv finns också möjligheter.

Så enkelt kan utsläppen minskas
De globala utsläppen kan minskas rejält genom att klimatsmarta lösningar som redan används i Norden sprids till andra länder. Det visar en studie från finska innovationsfonden Sitra.

Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

2nd Central European Pellet Day
 
18-20 january, Graz, Austria
  Info here

Pellets 2017
  31 jan- 1 febr Kalmar
  Program & anmälan

Lignofuels 2017
  1 febr 2017, Helsingfors
  Lignofuels 2017 

2nd Biomass Trade & Power Europe
  
13- 14 feb Copenhagen
  Program här

EcoBuild
  7- 9 mars, Excel London
  Program här

Nordic Baltic Bioenergy
  29 mars, Helsinfors
  
Nordic Baltic Bioenergy Conference

Trender i omvärlden förändrar
villkoren för närvärmen
 
26 april, Stockholm
  Inbjudan här

Argus Biomass 2017
  25- 27 april, London
  Läs mer här

All Energy 2017
  10- 11 Maj Glasgow
  
The UK´s largest Energy event

EUBCE 2017
  12- 15 juni Stockholm
  EUBCE 2017 

Myndigheter och Politik

Regeringen föreslår dramatiskt dyrare utsläpp
Regeringen vill att det ska bli dramatiskt dyrare för EU:s industrier att släppa ut koldioxid. Samtidigt ska fler företag som tidigare sluppit betala nu omfattas av avgifterna.
– Vi måste ta ledarskap i klimatfrågan, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till SvD.

Missade du frukostmöte om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen?
Hagainitiativet ordnade tillsammans med Företagarna och Miljöpartiet frukostmöte i riksdagen om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen 9 november. Vilken politik vill svenska företag se? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen? Det går att se på SVT Forum här.


Internationella Nyheter

Näringslivet är redo för betydligt tuffare klimatpolitik
Det är en ödesvecka fram till jul för klimatarbetet i EU. Nu kan det avgöras om vi får en fungerande handel med utsläpp av växthusgaser efter år 2021. I dag röstade Europaparlamentet, i morgon tar EU-nämnden beslut om den svenska linjen och på måndag så diskuterar klimatministrarna i EU:s råd om klimatpolitikens framtid. Vi välkomnar den skärpning som regeringen nu föreslår för utsläppshandeln.

EU Package « Clean Energy for all Europeans »: On November 30th, the Commission presented  a package of measuresto keep the European Union competitive as the clean energy transition is changing global energy markets. This package includes several legislative proposals, some of which set provisions that are of the utmost importance for the EU bioenergy sector. This is particularly the case for new measures in the heating and cooling sector and on bioenergy sustainability.

AEBIOM 2016 Statistical Report is out!
Every year since its debut in 2007, AEBIOM's Statistical Report provides an in-depth description of the bioenergy sector in all EU28 Member States. This 200-page report has been enriched since 2015 with an exhaustive analysis of the support schemes in place for biomass for heating, electricity and transport, covering all EU28 countries (>100 pages). The 2016 edition of the report goes one step further by providing professionals with market forecasts, helping businesses taking informed decisions. Download for free

European Commission releases 'Clean Energy for All Europeans'
The European Commission has released the Clean Energy for All Europeans package, a range of proposals that will put energy policy in line with the EU's 2030 targets and the Paris Agreement. Find here an overview of proposals, including those on energy efficiency in buildings. Read more

Viking to develop large CraftEngine family
Viking Heat Engines is due to develop larger, more powerful CraftEngines in response to market demand. The new heat engines will feature between two and eight cylinders, offering customers a comprehensive product family in the 100-400kW power range on top of Viking’s existing 10-40kW CraftEngines. 
More>>>

Successful startup of TEOPOWER in ColombiaTEOPOWERT 
The solution for transforming biomass waste into 100 per cent clean electricity, is now in operation at SuperBrix’s demo plant in Barranquilla, Colombia.

Just ten months have passed since the first meeting was held between Viking Heat Engines and SuperBrix, a leading manufacturer of milling and grain-processing solutions, to the startup of TEOPOWER. The quick turnaround comes down to the positive attributes of the two technologies, according to Dirk Nuber, CEO of Viking Heat Engines in the Caribbean. More>>>


Energimarknadsrapport Biobränslen dec 2017
I denna rapport redogör vi för några aktuella nyheter under den gångna månaden. Bland annat kan ni läsa om att det finns en optimism bland de svenska sågverken inför 2017, att forskningsmedel har säkrats för skogsbruket och för att undersöka skogens roll i klimatomställningen samt att politiska beslut är att vänta i Nederländerna som kan få effekter på deras behov av biobränslen.

Vi redogör även för marknadsutvecklingen för fasta biobränslen där de internationella indexen för pellets och flis har gått ned uttryckt i SEK/MWh. För den svenska marknaden har nya preliminära priser på trädbränsle och torv kommit för det tredje kvartalet . Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I detta nummer kommer dock endast information om fasta biobränslen att inkluderas. Energimyndigheten planerar för att biodrivmedel ska inkluderas igen under 2017. 

Läget på elmarknaden

I Läget på elmarknaden vecka 49 rapporterar vi bland annat om att förväntningar om nederbörd och mild väderlek håller priserna nere.

Terminspriserna för el för januari 2017 samt första kvartalet nästa år handlades i genomsnitt till 32,6 EUR/MWh respektive 30,2 EUR/MWh. Det motsvarar en nedgång från veckan innan med 7-9 procent. Nedgången berodde dels på prognoser om mer nederbörd tillsammans med milda temperaturer och dels på nedgång i terminspriset för kol.

Olje-, gas- och kolmarknaderna

I Läget på energimarknaderna – Olja, naturgas, kol och utsläppsrätter för vecka 49 rapporterar vi bland annat om stigande oljepriser efter att OPEC förra veckan enades om att minska produktionsnivåerna.

Som väntat har det framför allt varit förväntningarna inför och resultatet av OPEC:s ministermöte i Wien den 30 november som styrt de globala oljepriserna de senaste två veckorna. Efter att oljeproducentgruppen meddelade att de efter långa förhandlingar hade lyckats enas om att minska den gemensamma produktionen med 1,2 miljoner fat per dag och därmed satt ett produktionstak på 32,5 miljoner fat per dag så steg priset på Brent med 3,83 dollar och handeln stängdes på 50,21 dollar per fat på börsen ICE."Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.