Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Stämman: Peter Lindroth fortsatt ordförande

SmåKoms stämma hölls i Arvidsjaur den 26 april.

Peter Lindroth från Karlsborgs kommun omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Till styrelsen nyvaldes Bjarne Hald från Arvidsjaurs kommun. Hans Jildesten, Storfors kommun, och Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun, omvaldes. Övriga i styrelsen med ett års mandattid kvar är Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun, Ingrid Hugosson, Uppvidinge kommun och Arne Ottosson, Gnosjö kommun.

Vid det konstituerande styrelsemötet som följde, valdes Ann-Sofie Alm till vice ordförande. Arbetsutskottet utgörs av Peter Lindroth, Ann-Sofie Alm och Ingrid Hugosson. Nedan syns mötesdeltagare.

Rikskonferensen: regionalpolitik

På programmet för rikskonferensen den 26-28 april stod också reigonalpolitik, bostäder och ekonomi. Drygt 60 deltagare från ett 30-tal kommuenr lyssnade på ett intressant föredrag som hölls av  Annika Andersson Ribbing, politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Bucht. Den parlamentariska landsbygskommitténs betänkande med 75 förslag läggs fram till riksdagen våren 2018, är planen.

Från Norge deltog Hallgeir Aalbu, Kommunal-och moderningseringsdepartementet. Vi fick en god inblick i den norska regionalpolitiken. Landsbygdskommittén har som bekant några reformförslag med Norge som förebild.

Bostäder byggs!

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen upphandlat prisvärda flerbostadshus. SABO har Kombo-husen som också byggs i många kommuner. Under konferensen fick vi ökad kunskap om dessa båda alternativ. Malå kommun beskrev sitt Kombohus-projekt. Kraven på nedskrivning av nybyggda flerfamiljshus diskuterades. Frågan är aktuell på regeringskansliet, bekräftade Annika Andersson Ribbing, som syns på bild till höger.

Resultat och balans

Under fredagens mycket uppskattade ekonomipass talade Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och landsting, och Tomas Werngren, Kommuninvest. Frågorna var hur länge vi har dagens ekonomiska överskott, och hur mycket kommuner kan låna. Framöver behövs en långsiktig statlig politik för välfärden, och en ansvarafulll lånepolitik lokalt, ansåg föreläsarna. På bilden syns Tomas Werngren i talartagen. 

All konferensdokumentation på webben

Presentationerna från föredragshållarna har efterfrågats. De finns tillgängliga via nedanstående länk:

http://smakom.se/rikskonferens-2017/

Styrelsen möts igen 17-18 maj

Kommande möte med den nyvalda styrelsen hålls i Stockholm den 17-18 maj. Nedan har ni styrelsen på bild (Ann-Sofie Alm saknas).


Kulturskolan bjöd på underhållning

Under torsdagens konferensmiddag fick vi underhållning från Kulturskolan i  Arvidsjaur. Finstämd musik i början, och till slut riktigt medryckande rock. Öronen rensades. Vi tackar för den fina konserten! 

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.