Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 Nyhetsbrev december – 2016 Första Entreprenörsfonden  


 

 

Nyhetsbrevet behandlar de senaste händelserna i Första Entreprenörsfonden och i några av portföljbolagen

  

  Första Entreprenörsfonden 

Första Entreprenörsfonden erbjuder en unik möjlighet att investera i en portfölj av framgångsrika tillväxtföretag med starka entreprenörsteam via årsvisa fonder.

Värdeutveckling  på våra tre senaste årsfonder per 2016-09-30 (utveckling av Stockholmsbörsen, OMXS30, under samma period inom parentes) :

FE 2013 AB: +201% (+30%)

FE 2014 AB: +90% (+8%)

FE 2015 AB: +28% (-2%)

Första Entreprenörsfonden 2016 AB stängde under våren och nu lanseras Första Entreprenörsfonden 2017 som är vår åttonde fond. 

 

                                                    

 

.

 

        www.fefonden.se                           

Kapitalinflödet i start-ups ger möjligheter           

"Det fortsätter att investeras väldigt mycket kapital i start-up bolag i Sverige och Europa. En anledning till detta är bland annat att det sedan 2003 har skapats över 30 nya europeiska tech-bolag med en värdering på över 1 miljard dollar och av dessa har ca 1/3 nått sin miljardvärdering under de senaste 2-3 åren. Denna fantastiska utveckling har gjort att vi ser ett stort antal nya techfonder i Europa som letar efter samma typ av objekt och att även privatpersoner vill vara med. Vi ser tendenser till en överhettning inom IT-investeringar i Sverige och ett mycket stort intresse för nyintroduktioner generellt. Första Entreprenörsfonden ser detta som en möjlighet då de flesta nya fonder som startats går in i ett senare skede och kan vara medinvesterare eller köpare av våra portföljbolag. Samtidigt så har vi möjlighet att investera även i branscher utanför teknologisektorn där inte värderingarna har påverkats i samma utsträckning", säger Peter Werme. "Vi har nu etablerat en framgångsrik modell där vi följdinvesterar i de bästa portföljbolagen via de nya fonderna. Nya investeringar kommer till enbart om de har potential att bli bättre än de befintliga bolagen. Vi tror att denna modell är optimerad för att ge investerarna en fortsatt bra långsiktig avkastning motsvarande vårt avkastningskrav på minst 20% per år", tillägger Rune Nordlander.

 

  www.sprintbioscience.se  

Sprint Bioscience "Nobelprisvinnare"    

Årets Nobelpris i medicin, som kommer att tilldelas japanen Yoshinoro Ohsumi, sätter fokus på autofagi, ett område där Sprint Bioscience har varit verksamma sedan starten som ett av få bolag i världen. Autofagi är en grundläggande mekanism för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Sprint Bioscience projekt Vps34 går ut på att hämma denna process så att svårbehandlade, resistenta cancerformer kan bli behandlingsbara. Bolaget för dialog med flera bolag som har potential att ta projektet vidare in i klinisk fas.

I somras den 7 juli tecknades ett licensavtal för ett annat projekt PIP4K, inom tumör metabolism, med Petra Pharma Corporation, New York. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar inklusive en initial ersättning om 3 miljoner USD samt royalty på den globala omsättningen på produkter som genereras inom samarbetet. Sprint Bioscience driver ett antal parallella projekt med målet att utlicenciera minst ett läkemedelsprojekt per år, vilket har skett hittills. 

 

   www.enteraccessories.com 

Följdinvestering i Enter 

Första Entreprenörsfondens senaste följdinvestering i fonden gjordes i Enter Accessories. Enter har framgångsrikt följt tillväxtplanen sedan vår första investering. Tyskland har varit den starkast växande marknaden där bolaget främst säljer via större, internetbaserade återförsäljare inom detaljhandel. Vidare är Japan en viktig marknad där Enter har bra representation med en lokal distributör. Samarbete har även inletts med en ny italiensk distributör och bolaget kommer att ställa ut tillsammans med dem på den internationellt ansedda mässan Pitti Uomo i Florens. Nu tillförs ytterligare kapital för att fortsätta växa. I samband med emissionen stärks styrelsen med Jonas Meerits med bakgrund som bl a VD för J. Lindeberg samt styrelseordf. i Happy Socks. 

  Med vänliga hälsningar

Peter Werme och Rune Nordlander 
  
 
kontakta gärna
 

 

 


 Första Entreprenörsfonden, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm

 

 

 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.