Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Nya tag igen efter semestern!

Sommaren försvann som vanligt lika fort som den kom. Vissa var mycket nöjda och andra tyckte att årets sommar var sådär. En del har fått för lite regn medan andra har fått för mycket. Hur vi än gör med detaljplaneringen inför sommaren så blir det sällan som vi tänkt oss.

Detta gäller även underhållet. Hur väl vi än bereder och schemalägger arbeten så är det alltid något som dyker upp. Naturligtvis krävs det en väl fungerande planering av underhållsinsatserna, men vi behöver även kunna vara flexibla och förberedda om det blir några avvikelser.

Genom att mäta tillståndet på våra utrustningar minskar överraskningarna och vi kan vara mer förberedda när insatserna ska ske. Vårt första event under hösten handlar om detta; hur tillståndsbaserat underhåll kan ske på ett effektivare sätt genom nya arbetssätt och ny teknik inom området.

När tysken Werner von Siemens (som senare la grunden för Siemens AG) myntade begreppet "Att mäta är att veta" syftade han troligen på sina vetenskapliga studier. Detta gäller likväl våra nutida nyckeltal. För att ta reda på hur underhållet fungerar måste vi mäta. Om detta handlar workshopen Nyckeltal för underhållsprocesser, en uppföljare till vårens populära event med samma namn.

Höstens röda tråd fortsätter med kompetens gällande våra underhållsprocesser. Vi måste ha en mycket god kännedom om dessa för att kunna göra rätt åtgärder på rätt sätt, vid rätt tillfälle med rätt resurser för att få rätt resultat. Detta diskuteras under konferensen Kompetenssäkring inom underhållet.

För att vara riktigt säker på att du har tillräckliga kunskaper inom underhåll kan du bekräfta dessa vid höstens tentamen i Ledning av underhåll eller för Specialister som underhållstekniker inför EFNMS certifiering.

Att utföra underhållet på rätt sätt betyder även att göra det på ett säkert sätt, både för den som utför underhållsarbetet och den som använder utrustningen. Inför varje underhållsinsats ska en riskanalys ha sammanställts och anlitas flera entreprenörer ska det finnas en samordningsansvarig för arbetet. I samarbete med Astra Zeneca anordnar vi workshopen Riskbedömning av underhållsaktiviteter där dessa frågor kommer att diskuteras. 


Svensk Industrivalidering

Parter från industrin och olika branschorganisationer, däribland Svenskt Underhåll, samarbetar för att utveckla ett kvalitetssäkrat system för validering. Det är uppbyggt kring ett standardiserat och systematiskt sätt att kunna identifiera och beskriva viktiga kompetensområden för olika arbetsuppgifter och yrkesroller. Det innefattar även hur man testar kompetens mot dessa kompetenskrav.

Svensk Industrivalidering omfattar ett BAS-koncept med validering av kompetens som är generell och gemensam oavsett inom vilken del av industrin man arbetar. Baskonceptet omfattar idag Industriteknik BAS samt Automation BAS och ska kompletteras under 2017 med Underhåll BAS.

De kompetensbeskrivningar som utgör grunden för valideringen är framtagna och nu pågår utveckling och sammanställning av valideringsfrågor som matchar innehållet i kompetenskraven. 

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att testa frågorna som ingår i valideringen. Under november månad sker en pilotvalidering av underhållspersonal inom de branscher som är med i projektet. Därefter sker en utvärdering och vid behov även justering av frågorna.

Projektgruppen söker nu efter underhållspersonal på alla nivåer som vill genomföra pilotvalideringen för att få en bredd och djup i underlaget för analysen. Det handlar om mekaniker, elektriker och automationselektriker, men även tekniker och chefer inom underhåll som är kravställare på innehållet i Underhåll BAS får delta.

Som referensföretag erbjuds man att fritt validera upp till tio anställda i de piloter som kommer att genomföras.

För mer information om pilotvalideringen kontakta:

Ingemar Andréason, Svenskt Underhåll: 070-478 95 82, ingemar@andreason.nu

Inge Nilsson, Triple Steelix: 076-788 77 89, inge.nilsson@triplesteelix.se

Thomas Petersson, Skärteknikcentrum: 070-591 60 78, thomas.petersson@sktc.se

Arbetsgruppsmöte i Underhåll BAS: Thomas Petersson från Skärteknikcentrum, Ingemar Andreason från Svenskt Underhåll och Inge Nilsson från Triple Steelix.


Ny AFS för trycksatta anordningar

En ny arbetsföreskrift från Arbetsmiljöverket är på gång. AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar innebär en del viktiga förändringar för alla som direkt eller indirekt arbetar med trycksatta anordningar.

Den nya föreskriften kommer att gälla från och med 1 december 2017 och ersätter då följande arbetsföreskrifter:

 • AFS 2001:4 "Gasflaskor"
 • AFS 2002:1 "Användning av trycksatta anordningar"
 • AFS 2005:2 "Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar"
 • AFS 2005:3 "Besiktning av trycksatta anordningar"

De viktigaste nyheterna är, i korthet:

 • Krav på livslängdjournaler.
 • Krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering.
 • Tydligare vad som gäller dokumenterade riskanalyser.
 • Krav på tydligare rutiner när det gäller drift, skötsel och underhåll.

Dessutom riskerar anläggningsägaren att drabbas av sanktionsavgifter om denne inte uppfyller de krav som ställs.

Läs mer om nya AFS:en på arbetsmiljöverkets hemsida: AFS 2017:3.

Är det någon annan i din organisation eller ditt nätverk som har nytta av den här viktiga informationen så vidarebefordra den gärna!


Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen:


Kommande aktiviteter

 • Tillståndsbaserat Underhåll – Nu och i framtiden. 14 september i Solna.
  Här presenteras både befintliga och nya metoder för att kontrollera tillståndet i anläggningens utrustningar.
 • Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser. 28 september i Solna.
  Under denna workshop diskuterar vi viktiga nyckeltal inom underhåll och deras tillämpning i underhållsprocesserna.
 • Kompetenssäkring i underhållet. 5 oktober i Solna.
  Här tar vi upp behovet av att kunna säkerställa att underhållspersonalen har rätt kompetens i förhållande till behovet. Program kommer inom kort.
 • Tentamen inför EFNMS certifiering inom Ledning av underhåll samt för Specialister som underhållstekniker. 9-10 oktober.
 • Riskbedömning av underhållsaktiviteter. 25 oktober i Södertälje.
  Under denna workshop diskuteras arbetssätt för att öka säkerheten i samband med genomförandet av underhållsaktiviteter. Program kommer inom kort.
 • Underhållsdagarna 2017. 22-23 november på Lidingö
  I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration