Fredag 13 oktober 2017

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden.
Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och icke medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Minska inbrottsrisken
– märk dina värdesaker
med DNA

Alla hushåll i Strandbaden som är med i Grannar mot brott har redan fått information om DNA-märkning. För dem som ännu inte anmält sig till någon Grannar mot brott-grupp publicerar vi här informationen på nytt.

Stiftelsen Gripen är tillsammans med Swedbank, Polisen och Höganäs kommun med flera kommuner initiativtagare till ett projekt för att minska inbrotten. Invånare och företag erbjuds att t o m 31 januari 2018 köpa SmartWaters DNA-märkningspaket för halva priset – 349 kr (ord pris 699 kr).

Polisen rekommenderar MärkDNA då det knyter objekt till dess rättmätige ägare. MärkDNA är en osynlig vätska, upptäckbar med UV-ljus, som penslas på och torkar fast på objektet.

Polisen och SmartWater inbjuder nu till

informationsträffar om DNA-märkning och brottsförebyggande arbete.

Mötet i Höganäs hålls den 18 oktober i Höganäs stadshus, sessionssalen, kl 16:00-17:30 samt kl 18:30-20:00. Ingen föranmälan behövs.


DNA-märkningspaketet kan du beställa här redan nu >>

Grannar mot brott >>


Mejla Pernilla Myrefelt, kontaktperson för Grannar mot brott i Strandbaden >>


Glasmästar'n i Höganäs
Dalakraft

Nu planeras julmarknaden

Söndag 26 november är det dags för Strandbadens JulmarknadÖrestrand. Vill du delta som utställare kontaktar du Elisabeth Rosenqvist. Det kostar inget att delta.

Vi behöver också ett par personer som vill hjälpa till att planera och samordna arrangemanget.

Hör av dig till Elisabeth Rosenqvist,
tel 073-908 41 08, 
nowtc@outlook.com


IBC Elinstallation
Örestrand
Löhr Montage AB

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.