Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Workshop om Riskbedömning av underhållsaktiviteter

I samarbete med AstraZeneca anordnar vi den 25 oktober en viktig workshop om Riskbedömning av underhållsaktiviteter. Genom faktabaserade beslutsunderlag kan du skapa förutsättningar för att vidta rätt åtgärder gällande personsäkerheten och arbetsmiljön för underhållspersonal.

Efter denna workshop har du ökad förståelse om olika metoder för riskbedömning. Du kan även ta fram ett relevant beslutsstöd genom riskbedömningar samt hantera risker som kan uppstå i samband med underhållsaktiviteter och aktivt verka för att de minimeras eller undviks helt.

Workshopen är på engelska och leds av George Scroubelos, ledare för EFNMS kommitté Health, Safety and Environment – EHSEC.

Läs mer om workshopen här och anmäl dig via denna länk.

Skapa förutsättningar att utföra ett säkert underhåll genom att ta reda på riskfyllda moment vid underhållsåtgärder


Tillståndsbaserat underhåll - Nu och i framtiden

Den 14 september genomfördes konferensen Tillståndsbaserat underhåll - Nu och i framtiden i en fullsatt lokal. Det framfördes många intressanta föredrag om hur tillståndsbaserat underhåll bedrivs i dagsläget samt olika metoder och verktyg som kan utvecklas i framtiden.

Det var en tydlig koppling till automation och industriell digitalisering, begrepp som är aktuella för många företag. Konferensen avslutades med en diskussion hur redo vi är för den nya tekniken och vilka för- respektive nackdelar den medför.

Högt tryck på konferensen Tillståndsbaserat underhåll - Nu och i framtiden


Nyckeltal för underhållsprocesser

Den 28 september genomfördes återigen den uppskattade workshopen Nyckeltal för underhållsprocesser. Denna gång fokuserade vi mer på själva beräkningarna av nyckeltalen.

Deltagarna fick med sig en djupare insikt om viktiga nyckeltal, hur de beräknas och hur de kan tillämpas inom olika underhållsprocesser. De fick även en glimt av den nya standarden EN 17007 - Maintenance process and associated indicators och den kommande uppdateringen av EN 13306 - Terminologi.

Det blev många spännande diskussioner om i första hand nyckeltal, men även olika begrepp som krävd funktion och vad vi egentligen menar med förebyggande underhåll. En mycket inspirerande workshop!

Många frågor kring nyckeltal som fick sina svar av handledaren Christer Olsson


Underhållstekniska begrepp

Kommittén Standarder inom Underhåll arbetar med att ta fram en vägledning kring olika underhållstekniska begrepp som skapar många och långa diskussioner. Syftet med arbetet är att förtydliga viktiga begrepp och ge möjligheten att kunna använda dem i det dagliga underhållsarbetet.

Först ut är krävd funktion som belyses från olika håll och målsättningen är att skapa en enklare och tydligare förklaring till vad det egentligen innebär. Ett annat begrepp som kan få en översyn är vad vi egentligen menar med ett förebyggande underhåll och hur vi bör mäta våra underhållsaktiviteter för att skapa ett relevant nyckeltal.

Har du några funderingar kring ett visst begrepp och behöver stöd med tolkning så tveka inte att höra av dig till oss via e-post; kansli@svuh.se. Kontakta oss även om du vill vara med och arbeta i någon av våra kommittéer, läs mer om dem här.

En standard innehållande begrepp som kan behövs förtydligas


Kommande aktiviteter

 • Riskbedömning av underhållsaktiviteter. 25 oktober i Södertälje.
  Under denna workshop diskuteras arbetssätt för att öka säkerheten i samband med genomförandet av underhållsaktiviteter.
 • Miljötålighet och Underhåll med fokus på Vindkraft. 19 oktober i Borås.
  I samarbete med RISE och Svenska Miljötålighetsföreningen anordnar vi en workshop där vindkraftbranschen får träffa expertis inom området.
 • Underhållsdagarna 2017. 22-23 november på Lidingö
  I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.
 • Ytskydd 2018. 7-8 februari 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Ytskyddsgruppen anordnar vi två konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn.
 • Maintenance Summit. 14-15 mars 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Underhållsmässan ger vi två konferensdagar om Driftsäker industriell digitalisering respektive Underhållsmässig upphandling.

Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration