Sedermera Invest
Investera i micro- och smallcapbolag

Problem att visa innehållet? Se det i webbläsaren.

Intervju med VD Fredrik Thafvelin

efter förvärvet av Niana AB

Rethinking Care Sweden AB, noterade på Nasdaq Stockholm First North, förvärvade i augusti 2017 Niana AB. Nedan presenteras en intervju med VD Fredrik Thafvelin två månader efter förvärvet i syfte att få veta mer om hur förvärvet påverkar Rethinking Care-koncernen. 

Rethinking Care förvärvade Niana AB i slutet av augusti i år. Vad tillför förvärvet koncernen?

- Niana är ett väl etablerat varumärke i den svenska hälsobranschen. De har ett gott renommé och en stor stabil kundbas. Med Nianas utbud kommer vi att kunna stärka Curandos befintliga leverans inom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Nianas arbetssätt att kvalitetssäkra och arbeta med underleverantörer över hela landet ligger helt i linje med vårt sätt att arbeta, helt kunddrivet. Niana har också en positiv företagskultur med stolta medarbetare, vilket vi sätter värde på.

 

Väntar ni er några synergier mellan Niana AB och övriga koncernbolag?

- Det uppstår flera synergier. Våra kunder efterfrågar och har behov av de hälsofrämjande tjänster Niana erbjuder samtidigt som de flesta av Nianas kunder efterfrågar företagshälsa. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning och behålla uppdraget ”inhouse”. Curandos digitala verktyg och portalen ”Healthplace” gör det möjligt för Niana att snabbt digitalisera en del av sitt tjänsteutbud. Det ger både större geografisk spridning och effektivare marknadsexponering samtidigt som digitaliseringen effektiviserar driften. Tillsammans med Niana stärker vi dessutom vår säljorganisation.

 

Hur bedömer ni att marknaden för Niana AB kommer att utveckla sig?

- Marknaden för Nianas tjänster är stor. Hälso- och motionsbranschen omsätter ungefär 50 miljarder kronor per år i Sverige. Vi menar att alla företag tjänar på att arbeta hälsofrämjande och ser det som ett starkt argument för Niana att kunna leverera sina tjänster i anslutning till arbetsplatsen. Det är effektivt och sparar både tid och pengar. Med Curandos IT-verktyg kan insatserna riktas, följas upp och mätas både på grupp- och organisationsnivå, vilket vi ser som viktigt samtidigt som vi ser att det saknas på många håll.

 

Vad har ni för framtidsplaner för Niana AB?

- Tillsammans med Curando och med en gemensam sälj- och marknadsorganisation kommer Niana att kunna växa snabbt, både i Sverige och i andra länder där Norge är den marknad vi tittar närmast på just nu. Utöver det kommer Curandos IT-verktyg att ge Niana en stor fördel gentemot sina konkurrenter eftersom verktygen möjliggör riktade insatser och möjlighet att mäta dessa. Niana har alla förutsättningar att tillsammans med Curando bli marknadsledande i Sverige inom fysiska och digitala friskvårdssatsningar på arbetsplatsen.

 


För mer information om Rethinking Care
Fredrik Thafvelin, VD

E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Telefon: 046-386741

www.rethinkingcare.se


Rethinking Care: Digitala vårdtjänster på nätet.

Rethinking Care introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Rethinking Care är noterat på Nasdaq Stockholm First North. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se.

Sedermera Invest

Sedermera Fondkommissions investerarnätverk, Sedermera Invest, riktar sig till och består av investorer som är intresserade av investeringar i micro- och smallcapbolag. Investerarna i nätverket kommer kontinuerligt att erhålla investeringserbjudande genom antingen post eller e-mail.

Du får detta erbjudande eftersom du är med i Sedermera Fondkommissions investerarnätverk, Sedermera Invest. 
För avregistrering, klicka här.