Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Svenskt Underhåll önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Så är detta året snart slut och vi kan se fram emot ett nytt spännande år. 2017 har varit ett händelserikt år, med både glädje, sorg och mycket arbete. Strukturen inom föreningen respektive servicebolaget har blivit mycket tydligare och medlemmarna strömmar till hela tiden.

De aktiviteter vi genomfört har varit mycket uppskattade och hållit en hög nivå. Det är en stor utmaning att ta fram konferenser, seminariedagar och workshops. Då är det extra roligt när deltagarna känner sig mycket nöjda och vi kan uppfylla deras förväntningar. Dessutom skapas det många nya kontakter vid dessa event.

Under året har förtroendet för Svenskt Underhåll ökat avsevärt och föreningen har vuxit som aldrig förr! Antalet medlemmar har mer än fördubblats det senaste året. Vår tolkning är att synen på underhållet håller på att ändras, det blir allt viktigare att uppnå hög driftsäkerhet.

Vår roll som spindeln i nätet är således mycket viktig, speciellt vad gäller vårt arbete med att öka förståelsen för underhållets betydelse. Vår närvaro vid olika forum och på sociala medier har bidragit till detta och uppenbarligen givit ringar på vattnet.

Det är troligen en bra bit kvar tills underhåll ses som ett positivt bidrag till resultatet snarare än en kostnad. Vår roll kommer således att vara viktig även i framtiden. Till vår hjälp har vi ett starkt stöd genom våra medlemmar och fler tillkommer säkert när de förstår vikten av vårt gemensamma arbete.

Under hösten stämde vi av läget inom föreningen genom att skicka ut en enkät. En mycket positiv bild av föreningen målades upp och vi fick många bra idéer om vad våra medlemmar vill höra mer om. Det har resulterat i ett fullspäckat program inför nästa år (läs vidare nedan).

Nu lackar det mot Jul och en välbehövlig vila inför det anstormande nyåret fullt med aktiviteter i underhållets tecken.


Ytskydd 2018

Den 7-8 februari 2018 arrangerar Ytskyddsgruppen, U&D och partners för åttonde gången Ytskydd – Nordens största konferens om renovering och skydd av metall-, betong- och trä. Här samlas branschföreträdarna och spetskompetensen inom en rad olika områden på plats.

Svenskt Underhåll har fått förmånen att arrangera två konferensspår; ytskydd för att undvika slitage samt minska korrosion och kemikaliepåverkan. Fokus är främst på processindustrin och energisektorn, men alla som vill lära mer om hur ett effektivt ytskydd kan spara stora summor är välkomna.

Svensk industri och energisektorn måste se ytskyddande åtgärder som en naturlig del i det förebyggande underhållet för att effektivt motverka nötning, korrosion och andra ytpåverkande faktorer.

Genom att renovera med hjälp av ytbeläggning som termisk sprutning, kompositer, elastomerer etc. kan avhjälpande underhåll ske på plats. Ett ytskyddande underhåll sparar både tid och pengar och ger dessutom en ökad livslängd.

Läs mer om konferensen Ytskydd 2018.


Underhållsmässan 2018

Naturligtvis finns Svenskt Underhåll på plats under Underhållsmässan 2018. Du är välkommen till monter B02:42 för att få höra vad som sker inom Svenskt Underhåll och alla fördelarna med att vara medlem i föreningen.

Vi bjuder på kaffe och svarar på dina frågor om underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Du kan även få veta mer om vårt arbete kring kompetensutveckling, validering, certifiering, standardisering och mycket annat.

Under mässan kommer vi även att finnas på plats på stora scen för prisutdelning, genomföra konferensen Maintenance Summit och som vanligt anordna tävlingen Maintenance Champions League.

Läs mer om Underhållsmässan 2018.


Maintenance Summit

I samarbete med Underhållsmässan 2018 genomför vi konferensen Maintenance Summit. Här tas två viktiga ämnen som är relaterade till underhåll upp:

Driftsäker Industriell Digitalisering
En konferens om industriell digitalisering och de många fördelar som den medför, men även de risker som kan uppstå.

Underhållsmässig Upphandling
En konferens om underhållets roll i anskaffningsprocessen för att kunna göra rätt inköp för hög driftsäkerhet under livstiden.

Läs mer om konferensen Maintenance Summit.


Vem tycker du ska vinna årets priser?

Vi påminner om ditt bidrag med att nominera kandidater för att vi ska kunna utse årets vinnare i följande tre kategorier:

 • Årets examensarbete.
 • Årets underhållsledare.
 • Stora Produktivitetspriset.

Utdelning av priser sker i samband med Underhållsmässan 2018, den 13-16 mars. Vem tycker du ska vinna årets priser? Sänd snarast ditt förslag med en motivering till Svenskt Underhålls kansli, kansli@svuh.se.


Nya medlemmar under året

Vi vill hälsa alla nya medlemmar som tillkommit under 2017 hjärtligt välkomna till Riksorganisationen Svenskt Underhåll!


Kommande aktiviteter under 2018

Nu har vi en plan klar för våra kommande aktiviteter under 2018:

 • Ytskydd 2018. 7-8 februari 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Ytskyddsgruppen anordnar vi två konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Maintenance Summit. 13-14 mars 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Underhållsmässan 2018 ger vi två konferensdagar:
  Dag 1: Driftsäker Industriell Digitalisering. En konferens med fokus på den industriella digitaliseringens fördelar och risker.
  Dag 2: Underhållsmässig Upphandling. En konferens om underhållets viktiga roll i anskaffningsprocessen för göra rätt inköp.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Tentamen i Ledning av underhåll. 22 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Tentamen för Specialister som underhållstekniker. 23 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Underhållets Terminologi. 12 april i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får du en genomgång av viktiga begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Kompetenssäkring inom underhåll. 12 juni i Solna.
  I anslutning till föreningens årsmöte kommer vi att anordna en konferens kring Kompetenssäkring inom underhåll och dessutom dela ut certifikat.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Euromaintenance 2018. 24-27 september i Antwerpen.
  Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står Belgiens underhållsförening, BEMAS, som värd.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Nyckeltal för underhåll. 11 oktober i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Physical Asset Management. 25 oktober i Solna.
  En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Underhållsdagarna 2018. 22-23 november på Lidingö.
  I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration