Medlemsbrev från TEV. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kurs på ny kurs!

Efter en tid av ekonomisk instabilitet och personalomställningar ser Sveriges Tandläkarförbund nu fram emot spännande förändringar. Nyligen införlivades kursverksamheten i Sveriges Tandläkarförbunds kansli, så att hela kursadministrationen och tillhörande ekonomisk hantering numera gölrs från ett och samma ställe. De regionala kursnämnderna som arrangerar och genomför kurserna finns kvar som tidigare. 

I samband med centraliseringen av kursadministrationen har en nytt kursteam bildats på Sveriges Tandläkarförbunds kansli. Det leds av Jonas Nordvall, tidigare chef för Adderaprogrammet vid Praktikertjänst. Till kursteamet hör även kursadministratörerna Sofia Ekenberg, tidigare ansvarig för NordÖstra kursnämnden, samt Cecilia Karlsson, tidigare verksamhetskoordinator vid Tandteknikerförbundet. Dessutom har kursteamet en egen ekonomiadministratör som heter Theresa von Melen och en samordnare för Fortbildningsrådet, Pia Säävälä. 
Du når kursteamet på:
kurs@tandlakarforbundet.se 
08-666 15 00


Viktig information och kontaktuppgifter!

Med anledning av att TEVs tjänsteman Madelene Lundin går till annan tjänst, kommer TEVs kansliadministration att förändras. 

TEV har sedan länge ett gott samarbete med Föreningshuset Sedab AB som erbjuder administrativt, ekonomiskt och IT-stöd till stora och små föreningar. Bland kunderna finns - förutom TEV - Cykelfrämjandet, Publicistklubben, Svenska Läkaresällskapet och 1,6miljonersklubben. Man utgör även medlemskansli för de kunder som inte har eget möjlighet att ha eget kansli och personal. 

Nu utökar TEV samarbetet med Föreningshuset vilket innebär att du som medlem får ännu bättre medlemsservice. Föreningshuset kommer att svara på alla frågor kring ditt medlemskap och din medlemsavgift. Övriga frågor som rör Sveriges Tandläkarförbund, odontologiska frågor eller privattandvårdsfrågor kommer även i fortsättningen att hänvisas till respektive organisation. Kontaktuppgifter hittar du här:

 

TEV 
TEV c/o Föreningshuset SEDAB
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
info.tev@stlf.se
08-121 513 34

Peter Franzén, ordförande i TEV

peter.franzen.tev@gmail.com

Privattandläkarna
Branschorganisation för tandvårdsföretag som hanterar företagsfrågor samt juridiska, ekonomiska och försäkringsfrågor.
info@ptl.se 
08-555 44 600


Sveriges Tandläkarförbund, kanslifrågor

kansli@tandlakarforbundet.se 
08-666 15 00

Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet
kurs@tandlakarforbundet.se
Sofia Ekenberg 08-6661544
Cecilia Karlsson 08-6661543

Vårdföretagarna Almega
Arbetsgivarorganisation som hanterar frågor kring kollektivavtal för dina anställda. 
info@vardforetagarna.se
08-762 69 00

Nu slutar jag min tjänst på TEV och går till nytt jobb. Det har varit spännande år i en viktig förändringstid för Sveriges Tandläkarförbund och TEV! Ett varmt tack till alla trevliga medlemmar och förtroendevalda som jag haft att göra med genom åren. God Jul!

Madelene Lundin
Kommunikatör, TEV


Tandläkarportalen växer stadigt

Tandläkarportalen växer, nu har nästan tvåhundra av TEVs medlemmar insett möjligheterna med denna kostnadsfria medlemstjänst! Och tusentals patienter har hittills sökt sig in till Tandläkarportalen.

TEVs unika medlemstjänst Tandläkarportalen är en webbservice där patienter kan söka efter privatpraktiserande tandläkare. Missa inte denna möjlighet att presentera dig och din klinik! Läs mer om hur du också kan logga in och registrera dig.


God Jul och Gott Nytt 2018 tillönskas alla medlemmar i TEV!


facebooklinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Tandläkare-Egen Verksamhet och Sveriges Tandläkarförbund. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.