Information från Umeå marina forskningscentrum

Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Dags att söka fartygstid för 2018

Nu är det dags att ansöka om fartygstid för utsjöprovtagningar i Bottniska viken. Senast 30 januari 2018 behöver vi få in ansökningarna för expeditioner 2018. Meddela oss och gör en preliminärbokning om du ansökt om forskningsmedel för utsjöprovtagningar.

I första hand används forskningsfartyget KBV 181. Ombord på fartyget finns utrustning för biologiska och kemiska analyser. Mer information om fartyget finns här

Våra mindre fartyg och båtar kan bokas under hela året.

Under 2018 är Anna Palmbo Bergman ansvarig för bokningar av utsjöfartyget. Fartygstid ansöker du om genom att maila dina önskemål till anna.palmbo.bergman@umu.se.

Som forskare kan du även ansöka om att få följa med på någon av fartyget KBV181:s ordinarie provtagningar. Du har då inte möjlighet att påverka rutten, men kan ta prover och samtidigt få bakgrundsdata från miljöanalysprogrammet. Denna ansökan sker senast en månad i förväg.


Umeå marina forskningscentrum är en centrumbildning vid Umeå universitet.  
Vi forskar om och övervakar havsmiljön, med fokus på Bottniska viken.
www.umf.umu.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss, klicka här.