Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Många gäster vid styrelsemötet

SmåKoms styrelsemöte den 7-8 december besöktes av tre gäster: Avdelningschef Gunilla Glasare, SKL, berättade om sitt uppdrag att som ordförande för Bredbandsforums nyinrättade kommungrupp främja utbyggnaden av snabbt bredband till alla i Sverige. Beröringspunkter finns med landsbygdsgruppen, där Småkoms sekreterare deltar och som håller på att slutföra sitt arbete. Med flera kommunala krafter i regeringens Bredbandsforum tror vi att vi kommer att snabba på utvecklingen, så att regeringens ambitiösa mål för 2025 nås. 

Statens Bostadsomvandling AB, SBO, informerade om sin verksamhet. Vd Ann Eriksson och Ola Nilson berättade om intressanta projekt med ombyggnad av fastigheter i flera små kommuner. 

Slutligen fick vi besök av konsult Roland Lexén från Public Partner, som berättade om goda exempel inom kommunal samverkan. Den pågående kommunutredningens arbete berördes också. 

Nedan Ann Eriksson på bild. 

 

På styrelseagendan i övrigt

Vid styrelsemötet planerades också bland annat 2018 års rikskonferens. Programmet kommer enligt plan att att handla om kommunutveckling, integration och ekonomi. 

Rikskonferens inklusive årsstämma hålls på High Chaparral, Hillerstorp, Gnosjö kommun, den 25-27 april 2018. Notera tiden. Mera information kommer att finnas på vår webb, där också anmälan senare läggs ut.

SmåKoms prioriterade frågor för år 2018 beslutades enligt de riktlinjer som medlemmarna fatställde på höstmötet. Här är länk till dokumentet.

Bra förslag om avtalssamverkan

Styrelsen antog ett yttrande över delbetänkandet "En generell rätt till avtalssamverkan" SOU 2017:77. Hela yttrandet kan läsas här.

Remiss om LIS-områden besvaras

Naturvårdsverket har under augusti månad slutfört ett regeringsuppdrag med syfte att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Skrivelsen ska nu ut på remiss. SmåKom är remissinstans och kommer att lämna synpunkter på skrivelsen, som kan läsas här.

God jul och gott nytt år!

SmåKoms styrelse och personal tillönskar alla läsare en riktigt
frid- och fröjdefull jul, tillika ett gott nytt år!

 

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.