Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Framtidens kompetensutveckling


Nationell skola för underhåll och driftsäkerhet

Göteborgs Tekniska Colleges gymnasieskola, GTG, har nu utnämnts till nationell skola med inriktning mot underhåll och driftsäkerhet med särskilt fokus på smart underhåll. Detta betyder att GTG har fått en kvalitetsstämpel för sin utbildning. De kommer genom detta dessutom kunna erbjuda undervisning för elever på andra gymnasieskolor.

- Många skolor runt om i landet har svårt att starta utbildningar inom underhåll och driftsäkerhet, trots att behovet av yrkesrollen är stor, säger projektledare Anna Cato Moe på Göteborgs Tekniska College, GTC. Skolorna saknar ofta modern utrustning, lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete eller de viktiga kontakterna inom branschen.

Under perioden 2018 - 2023 ska tio branschskolor delta i försöksverksamheten att erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Genom den här satsningen får elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

- Som branschskola kan vi dela med oss av vår kompetens och vårt nätverk, så att fler ungdomar får en bra och gedigen yrkesutbildning samt fler företag får tillgång till den efterfrågade underhållskompetensen, fortsätter Anna Cato Moe.

I samband med Underhållsmässan 2018 kommer GTC, i samverkan med Svenskt Underhåll, Teknikföretagen och Skolverket, genomföra en informationsträff om den nya branschskolan, den 15 mars, kl. 10-14.

Är du intresserad av att delta? Läs mer här eller anmäl dig direkt via denna länk.

Har du ytterligare frågor, kontakta GTC:s projektledare Anna Cato Moe via e-post: anna.cato.moe@gtc.com, eller telefon: 031–760 34 36.

Framtiden är redan här, men hur arbetar vi med kompetensutveckling för att kunna möta behoven? Den ökande mängden automation i kombination med effektivare sätt att kompetensutveckla ger i många fall positiva effekter. Det finns samtidigt en hel del utmaningar.

Fler unga behöver utbildas

Jobben finns, men allt för få utbildar sig inom teknikområdet i allmänhet och inom underhåll i synnerhet. En av anledningarna är att dagens unga har liten eller t.o.m. ingen kännedom om vad industrin har att erbjuda. Det finns dessutom en djungel av olika utbildningar och det kan vara svårt att välja rätt.

Här arbetar Svenskt Underhåll tillsammans med akademier för att sprida kunskapen om framtidens arbetsmarknad. Vi samarbetar med gymnasier, yrkeshögskolor samt universitet och högskolor för att hjälpa dem med innehållet i själva utbildningen och få fler unga att söka dessa utbildningar.

Det räcker dock inte, vi behöver hitta nya sätt att uppmuntra den nya generationen att utbilda sig i teknikområdet och här gäller det att börja tidigt.

Nya former för kompetensutveckling

I många fall finns arbetskraften, men det finns en svårighet att koppla ihop den med de jobb som erbjuds. Det kan bland annat handla om svårigheten med att behärska det skrivna språket av olika anledningar. Här är det viktigt att hitta nya och innovativa lösningar.

Den traditionella skolan genomgår successivt en förändring och det finns nya sätt att arbeta med kompetensutveckling, t.ex. via strömmande media, bilder, VR-teknik. Detta kommer vara vårt fokus på konferensen Kompetenssäkring inom underhåll den 12 juni.

Det är många parter som måste samverka för att kunna skapa förutsättningar för den framtida kompetensutvecklingen. Svensk industris konkurrensförmåga är till stor del beroende av detta. Svenskt Underhåll arbetar proaktivt i dessa frågor och tillsammans kan vi bygga broar.

Validering och certifiering

En viktig del i kompetensutveckling är validering av kompetens och certifiering. Vårt uppdrag med att ta fram ett valideringsverktyg för underhållskompetens på operativ nivå, d.v.s. för elektriker, mekaniker och automationselektriker nivå, Underhåll BAS, är klart och ska nu lanseras på bred front.

Det första steget i denna lansering är en pilotomgång där ert företag kan vara med och delta. Kontakta info@svuh.se för mer information. Under hösten kommer det att finnas möjlighet att använda Underhåll BAS på ett stort antal orter i Sverige via olika testcenter.

Svenskt Underhåll har dessutom för avsikt att utveckla de befintliga verktygen för att kunna genomföra validering på alla nivåer, från operativ till strategisk nivå. Vårt mål är att all underhållspersonal ska kunna certifiera sig i framtiden.


Ytskyddande underhåll

Genom att arbeta mer aktivt med ytskyddande underhåll kommer svensk industri, fastighetssektorn m.fl. kunna spara enorma belopp. RiSE har genom instituten CBI och Swerea Kimab kommit fram till att ett effektivare förebyggande och avhjälpande ytskydd skulle ge årliga besparingar på ungefär 200 miljarder!

Vi inom Svenskt Underhåll anser att det är hög tid att uppmärksamma detta, vilket vi bland annat gör genom att anordna ett exklusivt konferensspår vid konferensen Ytskydd 2018, den 7-8 februari.

Konferensspåret som handlar om korrosions-, kemikalie - och slitageskydd riktar sig i första hand till de som arbetar inom processindustrin och energisektorn, men alla som vill effektivisera sitt ytskyddande underhåll är så klart välkomna. Här får du ta del av olika praktiska case hur företag har arbetat med ytskyddande underhåll. 

För dig som vill vara med på konferensen och reser från Stockholmsområdet kan vi erbjuda sällskap på tågresan till och från Göteborg då det finns en bokad tågvagn. Kontakta kansliet för att boka plats: kansli@svuh.se.


Maintenance Summit

I samarbete med Underhållsmässan 2018 genomför vi konferensen Maintenance Summit, den 13-14 mars. Här presenteras två viktiga underhållsrelaterade ämnen:

Driftsäker Industriell Digitalisering
En konferens om den industriella digitaliseringen och de fördelar som den medför samt det ökade behovet av en hög driftsäkerhet. Vi kommer bland annat att få höra om framtida utmaningar som svensk industri står inför genom inspiratören Magnus Penker, som har hjälpt många företag att utvecklas både innovativt och digitalt.

Underhållsmässig Upphandling
En konferens om förmågan att kunna ta rätt beslut i samband med upphandlingar och underhållets viktiga roll i anskaffningsprocessen. Vi får ta del av olika praktiska case hur företag på ett effektivt sätt involverat underhållet i samband med större upphandlingar, bland annat får vi höra om BillerudKorsnäs projekt Next Generation genom Göran Korsfeldt.

Magnus Penker, Innovation 360

Göran Korsfeldt, BillerudKorsnäs

Passa på att anmäla dig nu och bli garanterad plats på det exklusiva studiebesöket på SKF:s toppmoderna och digitaliserade tillverkningslina samt Summit Dinner, ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera viktiga underhållsfrågor med kollegor inom branschen, i trivsam miljö.

Läs mer om konferensen Maintenance Summit.


Maintenace Champions League

Som vanligt genomför vi tävlingen Maintenance Champions Leauge i vår monter B02:42 på Underhållsmässan 2018. Utmana de stående mästarna Maintmaster som har vunnit de senaste tävlingarna.

Varje lag består av två personer från företaget och varje deltävling tar ca 15 minuter. Tävlingen börjar med kvalificering under eftermiddagen den 14 mars. Kvarts- och semifinal sker den 15 mars och final sker kl. 10.00 på fredag den 16 mars.  Prisutdelning sker kl. 10.30 på Stora scenen.

Anmälningarna har redan börjat komma in. Antalet lag är maximerat till 16 st, så skynda dig att anmäla ert lag till info@svuh.se innan platserna tar slut. 

Passa på att besöka vår monter och få svar på dina frågor om underhåll, driftsäkerhet och Asset Management. Du kan även få veta mer om vårt arbete kring kompetensutveckling, validering, certifiering, standardisering och mycket annat.

Läs mer om Maintenance Champions Leauge.


Sista chansen att kunna påverka!

Vi påminner en sista gång om ditt bidrag med att nominera kandidater för att vi ska kunna utse årets vinnare i följande tre kategorier:

Utdelning av priser sker i samband med Underhållsmässan 2018, den 13-16 mars. Sänd ditt förslag med en motivering till Svenskt Underhålls kansli, kansli@svuh.se.


Kommande aktiviteter under 2018

Nu har vi en plan klar för våra kommande aktiviteter under 2018:

 • Ytskydd 2018. 7-8 februari 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Ytskyddsgruppen anordnar vi två konferensspår om ytskydd inom processindustrin och energisektorn.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Maintenance Summit. 13-14 mars 2018 i Göteborg.
  I samarbete med Underhållsmässan 2018 ger vi två konferensdagar:
  Dag 1: Driftsäker Industriell Digitalisering. En konferens med fokus på den industriella digitaliseringens fördelar och risker.
  Dag 2: Underhållsmässig Upphandling. En konferens om underhållets viktiga roll i anskaffningsprocessen för göra rätt inköp.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Tentamen i Ledning av underhåll. 22 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Tentamen för Specialister som underhållstekniker. 23 mars i Stockholm.
  OBS! Anmälan skall vara Svenskt Underhåll tillhanda senast den 2/3 2018.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Underhållets Terminologi. 12 april i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 13306 - Terminologi. Här får du en genomgång av viktiga begrepp inom underhåll och driftsäkerhet.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Kompetenssäkring inom underhåll. 12 juni i Solna.
  I anslutning till föreningens årsmöte kommer vi att anordna en konferens kring Kompetenssäkring inom underhåll och dessutom dela ut certifikat.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Euromaintenance 2018. 24-27 september i Antwerpen.
  Är sedan starten 1972 den främsta europeiska kongressen inom underhåll och driftsäkerhet. Under 2018 står Belgiens underhållsförening, BEMAS, som värd.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Nyckeltal för underhåll. 11 oktober i Solna.
  En workshop där vi går igenom standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Physical Asset Management. 25 oktober i Solna.
  En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Underhållsdagarna 2018. 22-23 november på Lidingö.
  I samarbete med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, både från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration