Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Etkö näe uutiskirjettä? Klikkaa tästä.

Nyhetsbrev - Uutiskirje 2/2018

Nyhetsbrevet innehåller aktuell informationen om Mittnordenkommitténs arbete. Brevet utkommer fyra gånger per år. Nyhetsbrevet handlar om förslaget till ny strategisk inriktning för Mittnordenkommittén 2018-2026. I nyhetsbrevet kan du också läsa Ronny Svenssons reflektioner kring det nya förslaget.

 

Mittnordenkommittén blickar framåt med ny strategi

Mittnordenkommittén 2.0

Arbetet med framtagande av en ny strategi för verksamheten är på slutrakan. Förslaget framför att Mittnordenkommittén skall utvecklas till en gränsbrytande arena för lärande, samverkan och påverkan med fokus på temat balanserad utveckling mellan land och stad. Med detta tema som utgångspunkt skall mittnordenkommittén arbeta mot att bli en kritisk massa som knyter till sig såväl politiker och beslutfattare som experter, universitet och praktiskt verksamma.

Under Mittnordenkommitténs höstmöte i december gavs medlemmarna möjlighet att arbeta vidare med förslaget. I den gemensamma workshop som ordnades, lyfte medlemmarna fram bland annat önskemål om en årlig Mittnordenkonferens, tematisk långsiktighet, och mer gränsöverskridande utbyte mellan liknande kommuner i Mittnorden.

I början av februari skickas strategin på remiss till medlemsregionerna för bredare förankring. Strategin fastställs slutligen i samband med kommitténs vårmöte 2018.

För mer information kontakta kanslichef Romana Culjak.

Norden - bara en papperstiger?

Ronny Svensson är fil. lic. i kulturgeografi och har varit lärare och forskare i samhällsplanering och regional utveckling vid KTH i Stockholm. Han har deltagit i flera statliga utredningar om landsbygdsutveckling och varit sekreterare i nätverket SmåKom i drygt 20 år. Arbetar nu med ett nationellt nätverk för att främja seriösa lokala banker i hela landet och har kartlagt banksituationen i hela Inlandsregionen. Skriver regelbundet artiklar om bl.a. landsbygdens framtid i skilda medier och är författare till ett stort antal böcker om samhällsplanering.

 

Norden - bara en papperstiger?


Hyvä vastaanottaja

Tämä uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa Keskipohjola-komitean työstä. Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tammikuun kirjeessä käsitellään ehdotusta Keskipohjola-komitean uudeksi strategiseksi suuntaukseksi vuosille 2018–2026. Voit myös lukea Ronny Svenssonin pohdintaa uudesta ehdotuksesta.

Keskipohjola-komitea tähtää tulevaisuuteen uudella strategialla

Keskipohjola-komitea 2.0

Uuden toimintastrategian laadintatyö on loppusuoralla. Strategiaehdotuksen mukaan Keskipohjola-komiteasta tulee kehittää rajat rikkova oppimisen, yhteistoiminnan ja vaikuttamisen areena, joka keskittyy maaseudun ja kaupunkien väliseen tasapainoiseen kehittämiseen. Keskipohjola-komitean tulee tämä teema lähtökohtanaan pyrkiä muodostamaan kriittinen massa, johon niin poliitikot ja päättäjät kuin asiantuntijat, yliopistot ja käytännön toimijatkin sitoutuvat.

Jäsenet saivat Keskipohjola-komitean syyskokouksessa joulukuussa mahdollisuuden ehdotuksen jatkotyöstämiseen. Järjestetyssä yhteisessä työpajassa jäsenet esittivät toiveita muun muassa vuosittaisesta Keskipohjola-konferenssista, teemallisesta pitkäjänteisyydestä ja Keskipohjolan samankaltaisten kuntien laajemmasta valtionrajat ylittävästä vaihdosta.

Strategia lähetetään helmikuun alussa lausuntokierrokselle jäsenalueille, jotta se saadaan ankkuroitua laajemmin. Lopuksi strategia vahvistetaan komitean kevätkokouksen 2018 yhteydessä.

Lisätietoa antaa toimistopäällikkö: Romana Culjak.

 

Pohjola – pelkkä paperitiikeri?

Ronny Svensson on kulttuurimaantieteen filosofian lisensiaatti, ja hän on toiminut yhteiskuntasuunnittelun ja aluekehityksen opettajana ja tutkijana Kuninkaallisessa teknisessä korkeakoulussa Tukholmassa. Hän on osallistunut useisiin maaseutukehitystä koskeviin valtiollisiin selvityksiin ja toiminut SmåKom-verkoston sihteerinä runsaat 20 vuotta. Tällä hetkellä hän työskentelee valtakunnallisessa verkostossa paikallisten pankkien toiminnan edistämiseksi Ruotsissa ja hän on kartoittanut koko Inland-alueen pankkitilannetta. Hän kirjoittaa säännöllisesti mm. maaseudun tulevaisuudesta eri medioihin ja hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja yhteiskuntasuunnittelusta.

 

Pohjola – pelkkä paperitiikeri?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är del av Mittnordenkommitténs verksamhet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Uutiskirje toimitetaan Keskipohjola-komitean jäsenille sekä sidosryhmille ja/tai KP-uutisia tilanneille. Jos haluat perua uutiskirjeen tilauksen/poistua listoiltamme , klikkaa tästä.