Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Vi ses på High Chaparral!

Den 25-27 april är det dags för årets rikskonferens, i år på High Chaparral, Hillerstorp, Gnosjö kommun. 

Anmäl dig senast den 29 mars på vår webb

Ett stort deltagarantal vore trevligt! Det blir både matnyttigt och nöjsamt, är vår plan. 

Medlemmar kan nominera kandidater till uppdrag i SmåKom
senast den 2 mars. Kontakta kansliet för närmare information.  

Styrelsen diskuterade digitalisering

Vid styrelsemötet den 8 februari informerade Bredbandsforums kommungrupp om sitt arbete. Gruppen arbetar t o m juni månad för att utarbeta ett program för bättre bredbandsutbyggnad, under ledning av SKL:s direktör Gunilla Glasare.

Jenny Birkestad, som är ny direktör för SKL:s avdelning för digitalisering, presenterade sig för styrelsen och berättade om avdelningens arbete.

Ny lagstiftning om elektronisk fakturahantering träder i kraft den
1 april 2019. Det blir obligatoriskt  att erbjuda elektronisk fakturahantering. Ämnet kommer att belysas på vår riksonferens genom Kerstin Wiss Holmdahl, som nu informerade styrelsen.

Bredbandsforums landsbygdsgrupp, där SmåKom deltagit i arbetet, har nu lämnat sin rapport. Den kan läsas här.

På bilden Gunilla Glasare och Jenny Birkestad.

Små kommuner - fördelar finns!

Som ett resultat av en motion till SmåKoms stämma förra året, har vi nu tagit fram ett bildspel för att belysa fördelarna med att bo i små kommuner och på landsbygden. Bildspelet får fritt förfogas, sprid det gärna!

Se bildspelet.

Utbyte med utredningar

Ordförande Peter Lindroth och sekreterare Hilkka Eskelinen besöker i veckan två utredningar som pågår och som angår små kommuner, nämligen översynen av  kostnadsutjämningen och arbetsmarknadsutredningen. 

Vad gäller kostnadsutjämningen ska utredaren överväga om större samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och landsting, i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Vidare ska analyseras om utjämningssystemet kan förenklas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Arbetsmarknadsutredningen ska bland annat utreda hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll, samt hur förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning kan förbättras. Arbetsförmedlingens uppdrag och roll ska analyseras. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019. 

Rapport följer från oss.

Riksdagsbesök på mars-agendan

I närtid besöker SmåKoms arbetsutskott också riksdagens partier. Huvudfrågan är hur partiernas ledamöter bedömer möjligheterna för förslagen i utredningen "För Sveriges landsbygder" att gå igenom vid riksdagens behandling av propositionen, som planeras till den 20 mars. Därutöver kommer vi också att ta upp de utredningar som vi engagerat oss i, och frågan om vissa myndigheteters dröjsmål med handläggning och beslut i för kommunerna agelägna frågor. 

Farhågor om belysningskostnader

Några av våra medlemskommuner har uppmärksammat ett avtal som Sveriges Kommuner och Lansting, SKL, slutit med Trafikverket. Avtalet innebär att Trafikverket ska ta över kommunal belysning på statliga vägar. Genomförandetiden är 10 år, och en förhandling om villkoren ska i varje enskilt fall ske mellan kommunen och Trafikverket.  

Vissa kommuner befarar att kostnaderna kommer att bli höga, då Trafikverket har krav på en viss standard för den utrustning man övertar. Kommunerna ser också risker med att vissa områden kan förlora sin vägbelysning. 

SmåKom har skickat ut en enkät rörande detta till alla medlemmar. Ni som ännu inte svarat, hör av er till kansliet. 

Mera information om avtalet finns här.

Vi önskar alla läsare en fortsatt god vinter! 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.