Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Nu väntar många på att våren ska komma med ljus och värme. Men vi är olika. Medan vissa gläds mår andra sämre under våren. Om vi sänker förväntningarna och tar tid att vila även under de ljusa dagarna så kanske vi är fler som kan njuta av grönskans återkomst.

På psykosregistret fortsätter vi att uppmuntra enheter att registrera genom möten runt om i landet. Informationen som ska läggas in i PsykosR är sådan som är viktigt att följa årligen vid psykos och schizofreni för en bra psykosvård.

Svenska Psykiatriska Kongressen som gick av stapeln under tre dagar i mars lyftes flera, för psykosvården viktiga ämnen, såsom Delat beslutsfattande, Bra vård och stöd vid schizofreni, Vård  för nyinsjuknade i psykos, Läkemedel vid psykos och schizofreni. Du kommer kunna läsa mer om och se bilder/filmer från kongressen längre fram under våren här

Vår Facebook sida är nu uppdaterad. Följ oss för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på PsykosR och bli tipsad om artiklar eller nyheter, intressanta för oss som är engagerade i att förbättra psykosvården.

Med detta vill vi önska er alla en glad påsk!

Studie som visar på flera typer av schizofreni

Att kunna identifiera olika typer av schizofreni kan förbättra diagnostiken och leda till att man med större noggrannhet kan förutse sjukdomens utveckling. Denna studie visade att det gick att identifiera två grupper patienter som skilde sig åt både i hur delar av hjärnan såg ut vid avbildning men också avseende symptom. Resultatet stödjer tidigare forskning som visat att det går att identifiera olika grupper inom diagnosen schizofreni. Läs mer

Därför får cytokinerna oss att må sämre.

Proinflammatoriska cytokiner kan indirekt påverka produktionen av dopamin – ämnet som reglerar hur vi mår psykiskt.

– Psykiatrin kan ha stor användning av det här forskningsresultatet, säger Nikolaos Venizelos vid Örebro universitet. Läs mer

Koppling mellan cigarettrökning och risk för psykos

En pinfärsk studie visar att unga som röker minst tio cigaretter dagligen löper högre risk att drabbas av psykos. Risken är högre om ungdomen är under 13 år.  Läs mer

Cannabisrökning hos unga ökar risken för psykos

Sedan tidigare har forskning visat att cannabisanvändning ökar risken för psykos. En ny finsk studien följde personer från 15 till 30 år för att undersöka sambandet mellan nivån på cannabisbruk hos ungdomar och efterföljande psykos. Studien visade att det räckte att röka cannabis 5 gånger för att öka risken för psykos. Läs mer

Trauman i barndomen kan leda till hallucinationer och vanföreställningar vid psykossjukdom

Det är sedan tidigare känt att trauman i barndomen ökar risken att drabbas av psykossjukdom såsom schizofreni och liknande tillstånd.

"Schizophrenia Bullentin” har nu  publicerat en systematisk granskning av förhållandet mellan barndomstrauman och  vanföreställningar, hallucinationer samt negativa symptom som förekommer vid psykossjukdom. Studien visade att hallucinationer hos personer med barndomstrauman var allvarligare än för andra vid psykossjukdom. Läs mer

Korta nyheter

Individanpassad vård bäst mot missbruk och psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa och missbruk hänger ofta ihop. Om sjukvården utgick mer från detta skulle behandlingen bli effektivare. Det framkommer i en studie från Göteborgs universitet. Läs mer

Det finns en koppling mellan schizofreni och bröstcancer.

Undersökningar i Kina och Maryland genomförde en meta-analys av studier som inkluderade mer än 120 000 kvinnor och fann att schizofreni var förknippad med en signifikant högre risk för bröstcancer. Läs mer

Evelina växte upp med en psykiskt sjuk mamma.

Under Evelinas uppväxt blev mamma Ann-Christines psykoser, missbruk och självskadebeteende hennes vardag. Läs mer

Schizofreni-läkemedel minskar risk för Alzheimers

Mediciner som effektiva för behandling av agitation hos patienter med demens i samband med Alzheimers sjukdom. Läs mer

KPP Psykiatri 2016 Mycket mer än kostnad per patient.

Rapporten visar att KPP-databasen också ger analysmöjligheter i  inom den psykiatriska vården. Läs rapporten

genombrott.nu är ett lättanvänt verktyg som gör det enklare att förbättra verksamheter både för patienter och personal. Läs mer


PÅ GÅNG


16–17 maj

Nationell konferens om framtidens psykosvård- Psykiatri Psykos, Göteborg

28 maj

Schizofrenidagen 28 maj ”Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm.”


– Winston Churchill

 

 

VAD GÖR NI HOS ER I VÅR?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här