Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4- 2018


Branschforum 27/9. Hur maximerar man lokal nytta? Ger acceptans och underlättar tillståndsprocessen.

Inbudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet.

Plats: Verket, Prästgatan 50 i centrala Östersund. Klockan 09.30-16.00

Konferensen är som vanligt avgiftsfri, kaffe och lunch ingår. Möjlighet till mingel och egna affärsmöten.

Medverkan av bland annat Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi och Jeanette Lindeblad styrelseordförande i Svensk Vindkraftförening.

Lokala företag kan ges större möjligheter till uppdrag i samband med vindkrafts-utbyggnad. Med fler inblandade lokala företag ökar acceptansen.

Etablerat pilotprojekt presenteras där lokala företag kommer in tidigare i processen och där projektören aktivt påverkar och underlättar för sina huvudentreprenörer till lokala inköp av varor och tjänster. Detta utan att göra avkall på kraven för pris och kvalitet i leveransen. Modellen kan användas i alla kommuner där vindkraft planeras. Berörda kommuner och vindkraftprojektörer som deltar i branschforum erbjuds kostnadsfri konsultation om modellen.

Metoder för att maximera stödet till lokal utveckling.

En ny standardiserad modell för den så kallade vindpengen presenteras. Modellen fokuserar på lokal näringslivsutveckling.

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande.

Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU.

Den stora förändringen kommer genom ett samarbete med Garantia, ett bolag som kan växla upp stödet genom att, i kombination med SLU, stötta lokala företag med kapital. Samarbetet med Garantia innebär stöd och affärsutveckling för små-och medelstora företag i närområdet till en planerad vindkraftspark.

Modellen presenteras och kan användas av andra projektörer i samarbete med de bygder där ny vindkraft etableras. Representanter för Garantia och Vindkraftcentrum finns på plats och kan hjälpa till med att genomföra liknande lösningar i hela landet.

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka.

Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. Dessutom skall i stort sett 3 600 vindkraftverk som nu är i drift bytas ut under samma period. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands. Hur kan branschen, berörda kommuner, skolor, arbetsförmedlingen mfl hjälpas åt att attrahera ungdomar att söka utbildningar inom vindkraft.

Dessutom ger den ökade mängden vindkraft massor av möjligheter för lokala företag att leverera varor och tjänster i hela värdekedjan för drift och underhåll under de 20-30 år en nybyggd vindkraftpark producerar el.

Anmälan: 
susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se
Eller christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Rekordmånga beslut på vindkraftsinvestering under 2017. Energimyndighetens rapport.

Energimyndigheten publicerar nu rapporten Vindkraftsstatistik 2017 som förklarar utvecklingen på vindkraftsmarknaden i Sverige det gångna året. Rapporten visar att utbyggnaden av vindkraft har varit låg, men efter beslut om ambitionsökning väntas en stor mängd vindkraftsinvesteringar. Klicka här för att läsa mer och ladda ned rapporten>>


Vattenfall och Garantia förbättrar vindkraftsstöd till lokalt företagande.

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande.
Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Läs pressmeddelandet här>>


270 deltagare på konferensen Energivärlden tema vind.

När Energimyndighetens nya konferens Energivärlden gick av stapeln för första gången de 29-30 maj var temat vind.

Under två dagar träffades forskare, branschföreträdare och politiker för att ge en samlad bild av läget för svensk vindkraft. Det blev ett gemensamt avstamp inför den utmaning som målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 innebär, men även en avstämning av läget i en ständigt blåsig bransch. Vindkraftcentrum var självklart på plats bland de 270 deltagarna för att delta i både presentationer och diskussioner. Läs mer>>


Så kan vi locka fler ungdomar till energibranschen!

I en artikel berättar projektet Vindkraft-Generator för hållbar utveckling hur de ska locka fler ungdomar till energibranschen.

I projektet arbetar vi för att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen. En metod är att arrangera resor till vindkraftparker där skolungdomar får lära sig mer om denna framtidsbransch.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arbetar brett för att finna nya vägar att attrahera ungdomar att söka sig till energibranschen när de ska göra sina yrkesval.

En idé som vi nu testar är att arrangera endagsresor med studiebesök i en vindkraftpark och på ett vattenkraftverk för skolungdomar. Läs mer>>

Nya uppdrag för Vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum.se har fått extra pengar från Energimyndigheten för att bygga ett nätverk bland vindkraft-kommunerna.

  • Det stärker vår verk-samhet och vi kan bli aktiva i fler kommuner runt om i landet, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Ett 80-tal kommuner står inför ny etablering av vindkraft. En del har erfarenheter sedan tidigare medan andra ska få vindsnurror för första gången. Läs mer>>


Informationsmöte om projekt Viking, 90 vindkraftverk i Sollefteå och Ragunda kommuner.

Tisdag 12/6 hölls ett informationsmöte för allmänheten om det kommande projektet med ny vindkraft öster om byn Fullsjön och väst om Björkhöjdens vindkraftsanläggning. För informationen stod Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site manager. Läs mer>>


Internationellt i Görvik. Vindkraft och elledningar ger fullt hus hela säsongen.

Just nu finns ett företag som arbetar med nybyggnationen av Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Stor-finnforsen och Midskog på plats. Dessutom finns företag som besiktar vindkraftsanläggningarna samt turbinleverantören som servar bladen på på de vindkraftverk som är i drift. De som arbetar med fundamenten i Åskälen bor också här. Läs mer>>


Full fart i Åskälen och Munkflohögens vindkraftparker med många lokala företag inblandade

Bygget av vindparkerna Munkflohögen och Åskälen, på gränsen mellan Östersunds och Strömsunds kommuner, pågår för fullt. Under närmaste åren skall drygt hundra turbiner uppföras. Cirka 60-70 personer arbetar i parkerna för närvarande. De flesta som anlitats i det stora projektet är lokala entreprenörer. Läs mer>>


Nu kan du se alla presentationer från konferensen Energivärlden-Tema vind

Nu finns alla power-pointpresentationer samt ett urval med filmade föredrag upplagda på Internet.

För att se presentationerna klicka här>>

De filmade inslagen är bland annat,
- Snabb teknikutveckling utmanar tillståndsprocessen
- På väg mot 100% förnybart - vad får det kosta?
- Internationella trender och nationella vägval
-mm

För att komma till sida med alla filmade inslag, klicka här>>

Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Susanne Tellström
0724-51 27 42
susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.