Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Inför sommaren vill vi påminna om att vi alla behöver hjälpas åt för att öka registreringarna i PsykosR. För att förbättra psykosvården behöver vi göra sammanställningar av data och fakta som vi kan dra slutsatser av. Ert arbete att samla in denna fakta/data är avgörande för att kunna dra rätt slutsatser. Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa en samlad bild av hur gruppen med psykossjukdom ser ut, vad de får för insatser och hur det går för dem. Då kan vi också kommunicera behovet av ytterligare resurser till psykosvården. Om ni behöver stöd eller hjälp i arbetet hör av er!

Från den 2/7 kan du, som träffar individer med psykos och psykossjukdom i ditt arbete, lämna synpunkter på verktyget www.vårdochinsats.se. Titta gärna på de insatser som är aktuella för just dig och skicka synpunkter på innehållet till den i arbetsgruppen som representerar den sjukvårdsregion där du arbetar. Kontaktuppgifter hittar du på websidan.

Vår uppskattade medarbetare Rickard Färdigh kommer tyvärr att sluta på PsykosR. Rickard har ansvarat för statistik och forskning på registret och vi kommer att sakna honom. Stort tack för allt du gjort för PsykosR!

Under sommaren kommer svar från oss på PsykosR att kunna dröja längre än vanligt på grund av semestrar. Hoppas ni har överseende med detta. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.
Med detta önskar vi alla på PsykosR er en riktigt skön sommar!

SCHIZOFRENIDAGEN på Karolinska institutet inleddes med en mycket förhoppningsfull rapport från professor Patrick Sullivan. Läs mer Hans forskarteam har tagit stora kliv mot att bättre förstå biologin bakom sjukdomen. Studien har publicerats i Nature kanske kan leda till genombrott i förståelse av schizofreni och andra komplexa psykiska sjukdomar. Läs mer 

Louise Kimby från PsykosR visade oss hur vi kan erbjuda bättre vård och stöd vid schizofreni genom att  tillgängliggöra all den vetenskap och beprövade erfarenhet som finns. Uppföljning är en viktig del i att förbättra psykosvården där PsykosR är ett viktigt verktyg.

Dessutom fick vi höra berörande föreläsningar ur både brukarperspektiv och anhörigperspektiv av Pebbles Karlsson Ambrose och Åsa Konradsson Geuken.

Nya ledtrådar om biologin bakom schizofreni

 – Vår forskning markerar en övergång i hur vi kan använda oss av stora genetiska studier för att förstå sjukdomars biologi,säger Jens Hjerling-Leffler Läs mer 

Steg mot ökad förståelse av schizofreni

150 proteiner som påverkar cellaktivitet i hjärnan och vilka påverkar utvecklingen av psykiska sjukdomar som schizofreni, depression och bipolär sjukdom har identifierats. En upptäckt som är viktiga steg mot att förstå hur dessa sjukdomar uppstår. Kunskap som för oss framåt mot målet att i framtiden kunna förhindra schizofreni.
Läs mer 

Ny studie: Schizofreni påverkar även kroppen
- Vi undersökte fysiska förändringar i kroppen vid uppkomsten av schizofreni och jämförde den med förändringar i hjärnan. Läs mer

Nytt läkemedel

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att ge sitt godkännande av försäljning av brexipiprazol för behandling av schizofreni. Läs mer

Ögonen kan visa vad som händer i hjärnan
Via ögonen kan man identifiera både neurologiska och psykiatriska anomalier.   
Forskningen har länge varit intresserade av syn och ögonfunktion vid schizofreni. Läs mer

Social färdighetsträning kan användas i högre omfattning än idag. 
En omfattande, systematisk litteraturöversikt visar att social färdighetsträning har liknande effekt på negativa symptom som kognitiv beteende terapi. Social färdighetsträning är trots det inte alltid en del av riktlinjer för behandlingsinsatser. Studiens resultat visar på möjligheter att införa social färdighetsträning i vidare bemärkelse än vad som görs idag. Läs mer

Nya möjligheter att förebygga utveckling av komplexa sjukdomar som schizofreni 

De genetiska faktorer som visat sig påverka risken att utveckla schizofreni verkar ha ett samband med hur livmoderkakan reagerar på stress. Denna kunskap kan vara ett steg på vägen till att kunna arbeta ytterligare med förebyggande insatser. Läs mer

Genetiska ledtrådar visar att bipolär sjukdom och schizofreni delar särskilda symtom. läs mer

Korta nyheter

RSMH:s kravlista till politikerna:

Bättre ekonomi, ökat inflytande och en meningsfull vardag för personer med psykisk sjukdom Läs mer

PsykosR och Ing-Marie i Almedalen

Hur kan personer som drabbas av psykossjukdom få ett bättre och längre liv? Läs mer

Inferno Podcast

Ulla-Karin Nyberg, psykiater och suicidforskare möter gäster som berättar sin historia  Lyssna här 

Varför tror F-kassan att patienter ljuger?

Myndigheten ställer orimliga krav för att ge sjukpenning till dem med psykisk ohälsa. Debattartikel i Aftonbladet. Läs mer

Personlig berättelse om psykos

- Min första psykotiska episod startade tydligt med förändringar i perspektiv, som gradvis undergräver min position. Läs mer

Datorutbildning kan förbättra svår schizofreni

Doktorand Yash Joshi hoppas att även kunna dämpa biverkningar med kognitiv träning. Läs mer

 

"Schizofreni - en självständig sjukdom"

Så heter en nyutgiven bok av Paul Møller, norsk psykiatriforskare. 
-Syftet med boken är att förmedla en modell för bättre förståelse av psykossjukdomar. Läs mer


PÅ GÅNGAtt ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling

Oscar Wilde

 

VAD GÖR NI HOS ER I VÅR?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA,

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här