Bo-brev från BRF Bageriet 2. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

BRF BAGERIET 2

SEPTEMBER 2018


Hej och välkommen till det första bo-brevet!

Syftet är att informera om sådant som är viktigt och aktuellt för oss som medlemmar i föreningen. Har du önskemål, tips, synpunkter, lust att ta tag i något specifikt? 
Hör av dig till styrelsen på mejladress styrelsen@bageriet2.se 

Vi har fått nya grindar i trappen ut från våra gårdar. Detta för att ge ökad trygghet bland annat för lekande små barn på gården. Tryggt blir det förstås bara om alla som passerar stänger grinden...


Årsstämman i maj - var du där?

På stämman i maj presenterades årsbokslutet 2017 och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Fint att vi kunnat sänka avgifterna och ändå betalat av på våra lån!


Valberedningen presenterade sitt förslag av ledamöter för kommande år och vi som var där röstade ja till detsamma. Henrik Engström och Karin Andersson avgick som ordinarie ledamöter och ersattes av Valbona Reci och Cecilia Alatalo.
Till nya suppleanter valdes Camilla Antesson och Karl-Erik Karlsson som ersätter Valbona Reci och Mahir Ismael. I valberedningen inför nästa stämma är Henrik Engström ny och ersätter Johanna Koljonen.

Vi vill å alla medlemmars vägnar passa på att tacka avgående medlemmar för den tid och det engagemang de bidragit med! 
Tack Henrik! Tack Karin! Tack Mahir! Tack Johanna!

styrelsen@bageriet2.se

Magnus Örnberg (ordf)
Tomislav Kostic
Cecilia Alatalo (vice ordf)
Anders Karlsson
Valbona Reci
Marcus Hall (suppleant)
Simon Teljemo (suppleant)
Camilla Antesson (suppleant)
Karl-Erik Westerberg (suppleant)

valberedningen@bageriet2.se

Peter Ellström (sammankallande)
Anna Håkansson
Henrik Engström

Du hittar föreningens stadgar, årsredovisning, trivselregler och kontaktuppgifter till felanmälan på vår hemsida www.bageriet2.se. Vi har också en Facebook grupp bara för oss medlemmar som lämpar sig bra för snabba uppdateringar, byta eller låna grejer, upphittat/borttappat, söka kattvakt, bjuda på kaffe mm. 


O-ljud i huset?

Just innan sommaren inledde PEAB/Svenska Kakel byte av kakelplattor i de lägenheter som vid två-års besiktningen noterat missfärgade plattor i badrum. Det arbetet har stått stilla under sommaren men kommer att återupptas under hösten. Det låter tidvis illa, men blir bra! Håll ut!

I D-huset hörs tidvis ett mystiskt ljud vid stark blåst - flera har inspekterat taket för att lokalisera problemet men ännu finns ingen lösning då ingen vet vad det är som orsakar ljudet. Har du egna teorier om vad det kan vara? Hör av dig så vidarebefordrar vi uppgifterna till fastighetsskötaren! 

Nej, vi skyller inte på måsarna. Äntligen har deras ungar lämnat boet på Monbijouskolans tak!


Tänk på att hålla fritt i trapphusen - det gör städningen bättre och minskar brandrisken.

Rent & snyggt vill vi ha!

Det var ett stort engagemang på årsmötet vad beträffar städningen i våra hus. Många bryr sig - det är bra!

Städningen upphandlar vi av Sydsverige AB. De har efter vårt påpekande om stora kvalitetsbrister bytt städbolag under den gångna våren. Beslutet är därför att vi ger den nya underleverantören en chans samtidigt som vi gör en inventering och ser över vår kravspecifikation vad gäller städningen.

Konkreta önskemål och synpunkter mejlas till styrelsen! 


Vatten

Vissa boende i huset har upplevt problem med varmvattnet.Varmvatten-cirkulationens pump har varit underdimensionerad vilket har medfört att lägenheterna som varit först på slingan tidvis har haft alltför varmt vatten medan de på slutet har haft något för kallt. Pumpen är sedan i mitten av augusti utbytt på garanti till en kraftfullare vilket har gett en betydligt jämnare fördelning där särskilt lägenheter som haft lite mindre varmt vatten nu ska ha fått varmare.


Mus-bus?

Efter att en och annan råtta skådats på våra gårdar har vi i samarbete med Bageriet 1 ingått avtal med Anticimex som placerar ut och vittjar giftfria råttfångare på vår gård. Allt sker enligt bästa ekologiska modell för såväl möss som människor. "Inga djur har kommit till skada i denna film" brukar det stå i eftertexterna på bio. Fast i det här fallet dör de faktiskt...men skonsamt? 

Nötaffären "Noix de vie" och ostkrogen "Il Topolino" som Anonymouse byggde på Bergsgatan för ett par år sedan. Följ dem på Instagram @anonymouse_mmx om du tycker om musbus i småskaligt 3-D format.

DNA märkning

Föreningen råkade i vintras ut för en stöld av en dörröppnare till ett källarförråd och vår grannförening Bageriet 1 råkade nyligen ut för samma sak. För att avskräcka eller åtminstone hitta framtida tjuvar har vi nu DNA märkt alla dörröppnare och annan värdefull utrustning. Med DNA-märkning kan polisen i hela världen spåra ägaren till stulna föremål. Skyltar kommer att sättas upp i fastigheten och fler inventarier ska märkas framöver. Den stulna dörröppnaren kommer snart att ersättas. Dröjsmålet beror på försäkringsbolagets hanteringstid samt leveransproblem.  


Här gick det vilt till!

Dessa stiliga bockar har inget samband med artikeln. Så vitt vi vet!

Som många säkert noterat fick taket till garagenedfarten sig en ordentlig smäll tidigare i sommar! Enligt uppgift från säker källa var det en chaufför från "Viltspecialisten" med premiär-leverans av varor till Coop som försökte sig på att backa ner i vårt garage där han trodde sig hitta Coops varuintag. Efter benäget bistånd från rådiga boenden och Sydsverige AB kom han loss och det gjorde också taket. En mycket olycklig och generad chaufför kunde så småningom leverera sin renskav eller vad det nu var och lämna "olycksplatsen". Efter en tillfällig säkring av den bärande konstruktionen är nu de skadade stolparna ersatta. Puh!


Sopor & återbruk

Så rundar vi av med det allra trevligaste (vi har ju trots allt ingen gemensam tvättstuga att hetsa upp oss över).

Sopkärlen är dimensionerade för vanligt vardagsbruk - potatisskal, flingkartonger, blöjor, konservburkar, nån gammal nött strumpa och liknande. De är dock inte anpassade för din gamla madrass, travar av möbel-kartonger, Brasse-stolarna från PEAB eller golvlampan du tröttnat på. 


Har du behov av att bli av med stora saker kan du testa vår Facebook grupp eller sätt upp en lapp. Sälj, skänk eller byt!
Kanske nån annan också behöver köra till tippen och har lite plats över i bilen?

För det mesta sköts soprummet helt okej! Det håller kostnaderna nere och grannsämjan god!

Mer information (stadgar, styrelse, kontaktuppgifter för felanmälan, trivselregler etc)
finns på hemsidan bageriet2.se. Klicka på huset för att komma direkt dit! 
Använd gärna Facebook gruppen Bageriet 2 när du snabbt vill nå ut till dina grannar med frågor eller information. Gruppen är endast är öppen för medlemmar i föreningen.
Klicka på F så kommer du dit. 

homepagefacebook

styrelsen@bageriet2.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i BRF Bageriet 2. Skulle du vilja avsluta din prenumeration så får du själv ta ansvar för att införskaffa information - men vi lovar att inte bli bittra :) - bara klicka här. 
Kontakta styrelsen om du vill uppdatera din emailadress med en ny!