Newsletter from The Research School at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts.
The Research School consists of artistic research and research on education within the artistic field and is run by the three departments Academy of Music and Drama, HDK - Academy of Design and Crafts, and Valand Academy. Problem to view? See the Newsletter in the web reader.


Public Defence

Friday 15 February 13:00
Venue: Konstfack, Svarta Havet
Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid
Frida Hållander, Konsthantverk/Crafts, HDK – Academy of Design and Crafts in collaboration with Konstfack, Stockholm
More info to follow

 

Wednesday 3 April 13:00
Metamorphoses: flute–body–flutist (dis)encounters
Marina Cyrino, Musical Performance and Interpretation, Academy of Music and Drama
13:00 performance in A308
13:30 Public defence in A505 (Lingsalen)
Artisten, Fågelsången 1, Göteborg
More info to follow


Research School: Workshops and Symposia

2019 Workshops and Symposia
Monday 18th February 9:30-12:00 Workshop (Glashuset)
Mon-Tues 15-16 April Symposium
Mon 9 September kl 9:30-12:00 Workshop
Mon-Tues 14-15 October Symposium

 
2019 Faculty Supervisors Meetings

Monday 18th March kl 13:00-14:30 (Glashuset)
Monday 9th September kl 13:00-14:30

Doctoral Seminars

Friday 14th December 12:15 (Concert) 13:30 (seminar)
80%-seminar: Magda Mayas, Musical Performance and Interpretation, Academy of Music and Drama
All is as water runs
Real-time orchestration of timbre in extended pianoperformance
12.15 lunch concert as part of the seminar
13.30 seminar
Discussants: Anna Lindal, professor at Stockholms konstnärliga högskola/Uniarts, and Kristina Hagström-Ståhl, professor at Academy of Music and Drama
Venue: Lindgrensalen, Artisten, Fågelsången 1, Göteborg

magdamayas.comhttps://www.researchcatalogue.net/view/382024/382025

 

Boxing and Unboxing, AND Publishing 2018

Wednesday 30th January 13:00-16:00
80%-seminar: Eva Weinmayr, Artistic Practice, Valand Academy
Discussant: Gary Hall, Professor of Media, Coventry University
venue: Glashuset

 

Thursday 31st January 10:00-12:00
25%-seminarium. Emma Gyllerfelt, Research on Arts Education (Sloyd)
Discussant: Camilla Lindahl, Universitetslektor, Stockholms universitet
Venue: HDK, Kristinelundsgatan 6-8

 

Friday 8th February
50% seminar: Hedvig Jalhed, Performance Practices, Academy of Music and Drama
More info to follow

________

Materials can be found in the internal learning platform GUL: “Etappseminarier för doktorander”. If you don't have access, contact Anna Frisk.


ALL RESEARCH SCHOOL ACTIVITIES CAN BE FOUND IN THE CALENDAR.

More information on the Research School (doctoral students, supervisors, etc.) can be found on the web pages of the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts HERE.


PARSE updates

About PARSE 

PARSE is a peer reviewed research publishing project of the Faculty of Fine, Applied, and Performing Arts at the University of Gothenburg. Established in 2015, PARSE publishes essays and practice that contribute new knowledge to the fields and disciplines that operate in and around the arts.

PARSE produces an open-access online peer reviewed journal, a biennial conference in Gothenburg on the 46th week of every odd year, more frequent PARSE dialogues and related reading groups as well as publishing news and events.

 

Art & Migration

A still from Chauka, please tell us the time by Arash Kamali Sarvestani and Behrouz Boochani

This research arc, inquires into the embodied, affective, performative, material, visual, and spatial politics of cross-border human mobilities, through arts/design as well as other disciplines and practices.

Led by Erling Björgvinsson, HDK Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg, Nicholas De Genova, Scholar of migration, borders, citizenship, race and labour, Professor and Chair of the Department of Comparative Cultural Studies, University of Houston, Mahmoud Keshavarz, Design scholar and post-doctoral fellow at the Engaging Vulnerability Research Program, Uppsala University and Tintin Wulia, Artist and post-doctoral fellow at HDK/Academy of Design and Crafts and School of Global Studies, University of Gothenburg.

Reading group:
January 17 2019
(readings acquired from erling.bjorgvinsson@gu.se)
Location: X-library, Valand (14.00 – 16.00)


Dialogue on Art and Migration Part 2:
January 24 2019
Speakers: Behrouz Boochani, Journalist, poet and film producer & Arash Kamali Sarvestani, Director, Frederikke Hansen and Tone Olaf Nielsen from Camp Copenhagen, Charles Heller, researcher, Nora El Qadim Associate Professor of Political Science at the University of Paris, Sandro Mezzadra, Associate Professor of Political Theory at the University of Bologna, and Alison Mountz, Professor of Geography and Canada Research Chair in Global Migration at the Balsillie School of International Affairs.
Location: Baulan, HDK (15.00 - 18.30)

 

Save the date: April 29 2019
PARSE Dialogue on Art and Migration Part 3:
(Speakers to be announced)
Location: Baulan, HDK (15.00 - 18.30)

 

Intersectional Engagements in Politics in Art

Led by Kristina Hagström-Ståhl, HSM Academy of Music and Drama. This research arc engages with scholarship, artistic research and creative work related to intersectional feminism, decoloniality and queer studies.

Save the date:
February 22, 2019
Intersectional Engagements Research Symposium
in collaboration with the Centre for Critical Heritage Studies (CCHS)


International Mini-Symposium on CONTEMPORARY DRAMATURGY

Welcome to an afternoon of presentations and discussions of different conceptions of, and perspectives on, dramaturgy in contemporary performance and performing arts.  Six presenters will speak about their work in performance research and creative practice, in relation to dramaturgy and contemporary dramaturgical concepts. 

Time: January 17, 2019, 12.00-16.00
Place: Schildknechtteatern, HSM/Artisten, Fågelsången 1, 412 56 Göteborg

Program:12.00-13.20: Freddie Rokem, Amy Stebbins, Kristina Hagström-Ståhl
13.30-14.50: Camilla Eeg-Tverbakk, Frederik Le Roy, Cecilia Lagerström
15.00-16.00: Discussion with participants and audience 

This event is free and open to the public, but seating is limited.For more information and to register, please contact: kristina.hagstrom-stahl@hsm.gu.se 

The symposium is organized in connection with the International Platform for Performer Training conference at HSM, January 17-20, 2019.


Doctoral Course

Institutionen för kulturvetenskaper / Department of Cultural Sciences ges en kurs i bildanalys som riktar sig till doktorander i olika ämnen som har ett bildmaterial i sin avhandling som de behöver analysera.

Undervisningsformen är seminarier.

Omfattning: 7,5 hp

Studietakt: 50%

Period: 21 januari - 26 mars 2019
Kurskod: KUF4030 (kursplan)

Teacher: Karin Wagner, Professor i konst- och bildvetenskap|Professor in art history and visual studies

Kursen är samtidigt en kurs på avancerad nivå (KV5010) och doktorander och studenter läser tillsammans.

Mer info finns här: http://kultur.gu.se/utbildning/forskarniva/valbara-kurser

Anmälan senast 1 januari till Karin Wagner, karin.wagner@gu.se


Apply the Bernadotte programme 2019-2020

SÖK BERNADOTTEPROGRAMMET 2019-2020

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning på doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Konstakademiens stipendiat 2019-2020 inom Bernadotteprogrammet disponerar den så kallade Hörnateljén på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller ett ettårigt arbetsstipendium på 100.000 kronor utbetalat månadsvis. Stipendiet medger även möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser m.m. i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år ett stipendium (upp till 100 000 kr) för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med konstområdet som utgångspunkt.

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Behöriga att söka är:

Doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid svensk konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år.
Ansökan görs senast 13 januari 2019 och ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla ett CV och examensbevis.

Ansökan görs digitalt via bifogad länk:
https://apply.se/konstakademien/

Läs utlysningarna vid de olika akademinerna här:

http://www.musikaliskaakademien.se/stipendier/bernadotteprogrammet.1041.html

http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag#Bernadotteprogrammet

http://kgaa.nu/aktuella-utlysningar

https://www.svenskaakademien.se/press/utlysning-av-svenska-akademiens-bernadottestipendium-2018


International Journal of Music and Performing Arts - Call for Papers

ISSN: 2374-2690 (Print) 2374-2704 (Online)International Journal of Music and Performing Arts is a fully refereed international journal that provides clear, stimulating and readable accounts of contemporary research in music and performing arts worldwide, and a section containing extended book reviews which further current debates.

Website: www.ijmpa.com


Calls for research mobility

Institut français en Suède has announced the following calls for research mobility (deadline: 16 December 2018)

  • ÖMSE: grants for PhD students enrolled in a joint (co-tutelle) PhD between French and Swedish universities
  • FRÖ: grants to support shorter visits (scientific or academic) in France (priority for young researchers, i.e., defended in the past 10 years)
  • GALAN: grants for research workshops in France or Sweden

See https://institutfrancais-suede.com/forskning-hoegre-utbildning/mobilitetsprogram/?lang=sv for more information. Questions? Contact science(@)institutfrancais-suede.com


Call for applications: Doctoral studies

The University of the Arts Helsinki consists of three academies and provides an inspiring environment for learning, research, and artistic activity.

Sibelius Academy
Application period: 2-31.1.2019

For more info and application instructions

Contact: michela.brann@uniarts.fi


Public defence at Malmö Art Academy

PhD candidate Rosa Barba presents and defends her doctoral work in Research in Visual Arts, 13 December.

Title:On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema

Exhibition:
Where: KHM1, Friisgatan 15, Malmö
When: 8–29 December (except 24–26 December): Tuesday–Friday, 12-18, Saturday–Sunday, 12-16. Opening 7 December at 17.00.

Public defence:
Where: Lecture room, Malmö Art Academy, 3rd floor, Bergsgatan 29, Malmö.
When: 13 December, 2018, at 10.00.

More info:  https://www.khm.lu.se/en/event/rosa-barba-opening

Link to the thesis in LUCRIS:

http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/on-the-anarchic-organisation-of-cinematic-spaces(6305d53f-ccc8-40a8-9994-6d18d1cb2bf8).html


RESEARCH CATALOGUE

Research Catalogue an international database for artistic research: find out more.

ANNOUNCEMENTS

Join the Research Catalogue to receive announcements and newsletters from the Society for Artistic Research and other organisations that foster and support artistic research.


Editor: Anna Frisk, Göteborgs universitet, e-mail:anna.frisk@gu.se 

Please inform us if you would like to see your news and events included in this newsletter!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.