Oktober 2019
Avregistrera    Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Hur lyfter en strategi från pappret?

Det var en fråga vid förbundsstyrelsens årliga konferens, med temat Strategisk inriktning 2020-2023– nästa steg. I diskussioner och samtal prövades utmaningarna i strategin mot kommunernas verklighet. Det regionala rastret lades på och därefter diskuterades vilka utmaningar som möts bäst genom samarbetet i Göteborgsregionen (GR). Under konferensen mötte förbundsstyrelsen även presidiet för Regionutvecklingsnämnden (RUN) i Västra Götalandsregionen. Dialogen handlade om kommunernas inspel i processen med att ta fram en ny utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland. Syftet är att skapa en gemensam bild över tillgångar, möjligheter och utmaningar samt prioriteringar att kraftsamla kring.

Lyfte det? Absolut! Det krävs tid för att skapa och underhålla relationer. Tiden prioriteras hårt av våra förtroendevalda och konferensen är ett sätt att skapa utrymme. Det relationella arbetet är en viktig förutsättning för den metod vi använder för att åstadkomma resultat tillsammans. Samverkan.

Helena Söderbäck

Snart dags för Gymnasiedagarna och Future Skills

Den 8–10 oktober öppnar vi portarna till Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste mötesplats för den som ska göra ett studie- eller yrkesval.

Hit kommer de som ska göra sitt gymnasieval, söker jobb, funderar på att byta karriär eller vill veta mer om vuxenutbildningar. På gymnasiedagarna.se kan du se program och läsa om allt som händer på årets mässa.

Vill du besöka mässan? !Klicka här för fribiljett

När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder

Vad vet du om den nya diagnosen gaming disorder? Nu kan du ta del av korta filmklipp, filmade föreläsningar, en ny kunskapsöversikt och material från våra två seminarier. På seminarierna presenterades kunskapsöversikten som sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder. 

Läs mer

Hur kan kommunerna samverka mer vid arbetsmarknadsinsatser?

GR ska under hösten utreda vilka möjligheter det finns för kommunerna att samarbeta när det gäller arbetsmarknadsinsatser. Eftersom kommunala arbetsmarknadsinsatser enbart riktar sig till kommunens egna invånare finns skillnader i vilka insatser en individ har tillgång till. 

Läs mer

Läromedelsmässan växer med fokus på lärandet

28–29 april 2020 tar vi det första steget mot att bli samtidens moderna mässa för utveckling och resurser för lärande. Vetenskapsfestivalens lärarkonferens flyttar in på en hel sektion och vi utökar också vår aktiva zon med pågående aktiviteter och spännande innehåll. Fri entré!

Mer information kommer på goteborgsregionen.se/laromedelsmassa

Framtidsval.se - stöd för arbetet med huvudmannaplan

- En huvudmannaplan är ett sätt för huvudman att konkretisera de nationella målen för studie- och yrkesvägledning. I en huvudmannaplan framgår tydligt ansvar och aktiviteter kopplat till elevernas behov av studie- och yrkesvägledningen. Den blir ett viktigt verktyg i att skapa likvärdighet, så att alla elever får det stöd de behöver, berättar Emma Theiland Nilsson, projektledare inom Skola Arbetsliv på GR.

Nu finns ett digitalt stöd för arbetet med att ta fram en huvudmannaplan - Framtidsval.se.  

Besök framtidsval.se

Knäcker koden för ett cirkulärt textilflöde

Varje år slänger svensken ca 7,5 kilo textilier rakt i soptunnan. Hur kan dessa kasserade textilier istället bli nya och dessutom cirkuleras för användning flera gånger igen? Den frågan ska deltagare med olika kompetenser besvara på den tredje omgången av Circular Textile Hackathon i Borås. Ett initiativ som ingår i projektet Circular Textile Initiative, där GR är en av parterna.

Läs mer

Sänkt park söderut inspirerade två GR-nätverk

Inom ramen för projektet Färdplan för en klimatsmart Göteborgsregion deltog medlemmar från GR:s VA-nätverk och Klimatanpassningsnätverk i en gemensam studieresa till Malmö, Lund och Halmstad. Fokus för resan var dagvatten, och särskilt hantering av skyfall. Under två särdeles regnrika dagar inspirerades nätverken av bland annat en konkret klimatanpassningsinsats: sänkningen av en park.

Läs mer

Digitalisering och förändring på Modigs startkonferens

Projekt Modig handlar om att ge mer omsorg med digital teknik. Nyligen hade Modig uppstartskonferens. Läs en sammanfattning av dagen som bland annat innehöll inspiration, erfarenheter från kommunerna och tips om implementering. 

Läs mer 

Nationell samordnare besökte Hälsogreppet

Nyligen var den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, på besök på GR för att träffa Hälsogreppet. Det blev ett samtal om samordnarens respektive Hälsogreppets uppdrag när det gäller samverkan mellan olika aktörer vid sjukskrivning och rehabilitering.

Läs mer

Sfiväst – nytt digitalt stöd för att utveckla sfi 

Nu finns ett nytt digitalt stödmaterial för alla som vill veta mer om svenska för invandrare (sfi) och hur sfi-verksamheter kan utvecklas. På sfivast.se (länkad) finns lärmoduler med filmer och studiematerial för såväl arbetslag och rektor som huvudman. Allt bygger på forskning och beprövad erfarenhet kring vad som faktiskt fungerar i undervisningen.

Besök sfivast.se

Utbildningsministern besökte praktiknära ULF-projekt

Åtta projekt med totalt 17 skolor och förskolor i Göteborgsregionen blev i våras beviljade medel för praktiknära forskning. Förra veckan besökte utbildningsminister Anna Ekström två av de så kallade ULF-projekten – ”Språkdidaktisk samverkan” samt ”AI och digital matematik”.

–Jag ville se den praktiknära forskningen som växer fram och prata med lärare och elever för att se hur det fungerade ute på skolorna. Det är bra att också lärare får formulera forskningsfrågor, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Så möter GR klimatutmaningarna

Nyligen släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport som beskriver hur klimatförändringen påverkar världens hav och frusna områden. IPCC betonar att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Klimatfrågorna finns med i flera av de utmaningar som identifierats i GR:s nya strategiska inriktning för åren 2020-2023. 

Läs mer om GR:s arbete här

 

Välkomstkväll för nya studenter i Göteborg

Höstens program för Student Göteborg kickade igång den 17 september med en stor välkomstkväll på Världskulturmuseet, där drygt 700 studenter deltog på kvällens aktiviteter. Student Göteborg är en stor satsning från Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers och GU. Göteborgsregionen (GR) är en del i satsningen genom vårt engagemang i Näringslivsgruppen.

Läs mer här

Skillnader i användandet av ungdomsmottagningar

FoU i Väst har på uppdrag av ungdomsmottagningarna i Göteborg gjort en studie om just ungdomsmottagningarna och deras besökare. Resultatet visar bland annat att det skiljer sig mellan olika områden i Göteborg när det gäller i vilken utsträckning som ungdomar besöker en ungdomsmottagning. Rapporten från studien finns nu att ta del av. 

Läs mer

Mänskliga möten gav förbättrad arbetssituation

Syftet med projektet "Mänskliga möten och arbetslivsetablering" var att pröva en arbetsmodell för att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen och att verka för en inkluderande arbetsmarknad. FoU i Väst fick i uppdrag att utvärdera projektet och nu är rapporten klar.

Läs mer

Utbildning i användardriven innovation i offentlig sektor

Innovationsguiden är ett metodverktyg framtaget av SKL för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. GR erbjuder nu kursen Användardriven innovation i offentlig sektor, som riktar sig till medarbetare i alla förvaltningar i GR-kommunerna. Kursen innehåller SKL:s tvådagars grundkurs i tjänstedesign samt ett breddat innehåll med ytterligare två halvdagar.

Läs mer

AllAgeHub summerar och blickar framåt

Välkommen till AllAgeHubs konferens den 26 november. Vi summerar uppstartsfasen av projektet och tittar framåt på hur vi kan skapa möjligheter för fortsatt utveckling av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer. Konferensen samlar intresserade från alla samhällssektorer för att ta del av olika perspektiv på välfärdsteknik

 Läs mer

Statssekreterare gäst hos Vuxenutbildningsnätverket

Kompetensförsörjningsfrågorna stod i centrum när Vuxenutbildningsnätverket träffade statssekreterare Kristina Persdotter i Stockholm 16-17 september. Vuxenutbildningscheferna i Göteborgsregionen fick, i samband med sin årliga konferens, ett exklusivt möte med statssekreteraren. 

Läs mer

Hållbar centrumutveckling i Mölnlycke

Vad skulle 3000 nya boende i Mölnlycke Centrum innebära för kommunen och hur kan vi planera för dem på bästa hållbara sätt? Den frågan ställde Härryda kommun till projektet Det Urbana Stationssamhället som Göteborgsregionen (GR) driver inom ramarna för Mistra Urban Futures. 

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion