Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

DE NYA REGLERNA FÖR FÖRMÅNSBESKATTNING

Då de nya reglerna kring förmånsbeskattning inte varit helt självklara så har vi nu varit på ett seminarium med Skatteverket i regi av Sveriges Företagshälsor för att rätta ut så många frågetecken som möjligt.

Från och med 1 juli 2018 togs det undantag bort som gällt att icke offentlig finansieras sjukvård ska undantas förmånsbeskattning. Det innebär att all sjukvård, även sjukvårdsförsäkringar, numer förmånsbeskattas.

I och med detta ska även Hälsokontroller som erbjuds för att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda förmånsbeskattas. Detta inkludrerar även hälsokontroller som krävs för att uppfylla kraven för kollektivavtal via olika fackförbund. Däremot undantas nyanställningsundersökningar då dessa utförs i syfte att bedöma om personen kommer få en anställning samt att ingen prestation utförts.

Det är enbart då Hälsokontrollerna görs som ett led i det strategiska arbetsmiljöarbetet där gruppens resultat är avgörande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet som dessa är undantagna förmånsbeskattning. Det är med andra ord dels syftet till varför Hälsokontrollerna görs men även huruvida resultaten från dessa används i det strategiska arbetsmiljöarbetet som avgör om Hälsokontrollerna ska förmånsbeskattas eller inte.

Förmånen ska värderas till vad det skulle kostat den anställde att själv köpa motsvarande förmån. 

KOSTRÅDGIVNING

Nu är en av våra företagssköterskor även kostrådgivare och personlig tränare. Hos henne kan ni få Kostrådgivningspaket à 4 ggr där hon hjälper er att lägga upp en plan för att förändra er hälsa och ert liv till det bättre.


STÖD VID REHABILITERING

Vi har nu även förstärkt vår kompetens med en rehab-samordnare. Han hjälper er igenom hela rehab-processen och kan även vara behjälplig med att söka ersättning från Försäkringskassan för att förebygga ohälsa. Som arbetsgivare kan ni få ett bidrag på upp till 10000 kronor per anställd för detta. Bidraget är ett bra stöd och har ett tydligt förebyggande perspektiv, och man kan ansöka om bidraget för flera olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undvik eller för hjälp att återgå i arbete


PRISJUSTERING

Som vi informerade om tidigare i år så är årets prisjustering något högre än tidigare år. Då det nyhetsbrevet inte har nått alla våra kunder så vill vi passa på att på nytt berätta om att detta beror på flera olika faktorer så som politiska beslut så som att region Stockholm upphandlat ett nytt laboratorium vilket medfört ökade kostnader för oss. Även den nya momsen som drabbar några av våra läkare innebär en ökad kostnad för oss.


SOLLENTUNAHÄLSAN AB

Tingsvägen19, 191 61 Sollentuna

08-92 85 80     info@sollentunahalsan.se

www.sollentunahalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.