Föreningens nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Info från arbetsgrupperna

Prognosgruppen har sitt nästa möte den 5 november i Malmö. Punkter på dagordningen är statistikverksamheten och befolkningsprognoser i Malmö, flyttkedjeanalys, att använda grupperade DeSO för att mäta segregation, analys av segregation i storstäderna, prognossystemet PROFET samt nytt från SCB.

Visualiseringsgruppen kommer att träffas i Falun den 21/11. Medlemmar som är intresserade av gruppen (att delta eller om de har någon fråga att dryfta) är välkomna att höra av sig till Magnus Forslund, magnus.forslund@skl.se.

Linköping nu har publicerat sin nya visualiserade statistikdel som Jimmy Lindahl visade på temadagen kring visualisering i våras. Där finns just nu tio temaområden samt en översikt i ett tioårsperspektiv och inom kort kommer detta att kompletteras med ytterligare något ämnesområde. Du hittar den här.

Abrahamsson och Forth, som även de deltog på temadagen, kommer att anordna en workshop på temat utforskande datavisualisering i början av 2020. Du kan läsa mer och anmäla intresse här.

NABO-gruppen gör nystart med konstituerande möte i Uppsala den 28 november. Vi kommer då att planera mer exakt vilka frågor som gruppen ska arbeta med under den närmaste tiden. Fokus för NABO-gruppen är bostadsstatistik, men även markanvändning, bilinnehav och resande kommer att vara frågor vi vill titta närmare på. Är du intresserad av gruppens arbete och/eller mötet i Uppsala så hör av dig till Max Wehlin max.wehlin@varberg.se för mer information. 

Tack till alla som deltog på ksp:s årskonferens i Umeå den 4-6 september!

Foto: Umeå kommun

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Umeå kommun som som tagit stort ansvar i planering och utförande samt till Christian Skarman, Sweco, som utan tvekan tog sig an uppdraget att moderera konferensen en minut före start. Christian fick bland annat på uppstuds leda en tv-sänd paneldebatt om ett hållbart förhållande mellan stad och landsbygd. Starkt jobbat!

Om du missade årets konferens finns torsdagens program på  SVT Forum

De flesta av presentationerna från konferensen finns att ladda ner på vår hemsida ksp.se. Där hittar du också en sammanställning av utvärderingen som visar på mycket bra betyg, mer 90 procent har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda!

En av de intressanta föreläsarna var Jonna Bornemark, professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap, vid Södertörns högskola. Hon använde ingen PowerPoint, men essensen i hennes föredrag sammanfattas i det högtidstal hon höll i Storkyrkan i samband med Riksmötets öppnande några dagar efter konferensen. Du hittar talet här.

Vi fick två dragningar om Agenda 2030 och en fråga ställdes från publiken om hur långt Sverige har kommit mot målen. Nu har en sådan rapport kommit! SCB presenterade i slutet av september Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, Statistisk lägesbild 2019


ksp:s årskonferens 2020 i Örebro

Nu är planeringen igång inför nästa årskonferens som kommer att gå av stapeln den 2-4 september 2020 i Örebro. De fria svaren i utvärderingen av årets konferens är en viktig utgångspunkt för vår planering.


ksp:s medlemsresa 2020

Planering för en medlemsresa till Belgien, Luxenburg och Nederländerna den 13-15 maj 2020 pågår för fullt. Inbjudan kommer att skickas ut i början av december.


SCB bjuder in till Statistikforum 2019 – konferensen om den officiella statistiken

Med årets tema – Vi beskriver Sverige! Konferensen hålls i Stockholm den 14 november. Läs mer och anmäl dig senast den 28 oktober.


SCB och Region Uppsala bjuder in till Supercross användarkonferens

Konferensen äger rum på Wiks slott utanför Uppsala 13-14 november. Läs mer och anmäl dig senast den 31 oktober.


facebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i föreningen för Kommunal statistik och planering.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.