NSPH Nyhetsbrev nr 3 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3 - torsdagen den 12 mars 2020

Utbildning med brukarperspektiv ska förbättra bemötandet

Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården "DET VI INTE SER" beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från personer med psykisk ohälsa. Många organisationer har varit involverade i att ta fram materialet, inklusive Balans, RSMH, Frisk och Fri, Mind samt Riksförbundet Hjärnkoll med dess ambassadörer. 
-Det här projektet har varit helt fantastiskt att arbeta med. Jag är otroligt tacksam för all hjälp vi har fått. Folk har varit så generösa med att dela med sig av sina erfarenheter, säger Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen, som lett arbetet med att ta fram materialet.
Läs mer>>


NSPH om coronaviruset

Vi på NSPH följer givetvis noga utvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Här finns mer information om hur vi agerar utifrån nuläget, vilket löpande uppdateras. Läs mer>> 


VIKTIGT: Råd till unga om psykisk ohälsa

Med anledning av Bris årsrapport som berättar om ett kraftigt ökande antal samtal från barn om psykisk ohälsa och självmord, så vill vi passa på att tipsa om vår hemsida där vi har samlat råd och stöd till barn och unga som mår dåligt. Utöver tipsen har vi även en omfattande sammanställning om vart unga kan vända sig för att få hjälp eller hitta någon att prata med. 

Sprid gärna vidare! Läs mer>>


PODDEN: Saga Becker om transidentitet

Poddens första guldbaggebelönade gäst! Möt författaren och debattören Saga Becker och lyssna på hennes tankar om könsidentitet, psykisk hälsa och vikten av få förmedla sin egen berättelse. Hon är just nu i färd med att tillsammans med Mind bygga upp Mind Trans som ska samla in berättelser från transpersoner om psykisk hälsa.
-Det pratats så mycket om oss, utan oss. Ett av syftena med forumet är att transpersoner ska få berätta på sina villkor,  säger Saga Becker.
Lyssna här>>


NSPH:s modell lockar japanska forskare

NSPH hade i förra veckan besök av en delegation från National University Corporation Tokyo Gakugei University. Gruppen leddes av den omtalade professor Satoru Takahashi, som besökt Sverige tidigare för att studera våra välfärdslösningar. De ville främst veta hur vi fungerar som en paraplyorganisation för de brukarledda ideella organisationerna inom psykisk hälsa-området i Sverige. "Vi blir stimulerade och engagerade när vi ser hur ni i Sverige jobbar med frågor kring brukarinflytande och patientmakt", säger Satoru Takahashi.  Läs mer>>


Äldres psykisk hälsa i centrum 23 april

NSPH-projektet Åldras pch må bra deltar i NPF-forum, vårens viktigaste konferens om NPF. Projektledaren Ida Malm håller i ett seminarium om åldrande och osykisk (o)hälsa. 

-Neuropsykiatri och äldre personer är ett hittills förhållandevis outforskat område. Kunskapsluckorna är många, vilket leder till att personer med den här problematiken inte får rätt stöd/vård, säger Ida Malm. Hon har med sig två seniorambassadörer från Riksförbundet Hjärnkoll som båda har en NPF-diagnos, Inger Johansson och Gunilla Stieng.  Tillsammans kommer de lyfta vad en neuropsykiatrisk diagnos kan innebära i kontakten med exempelvis vården och i relation till åldrande.  Läs mer >>


Debatt under Internationella kvinnodagen 8/3:

Kunskapen om kvinnor med NPF måste öka

Dagens forskning, diagnoskriterier och behandling av NPF utgår från pojkar och män. Något som gör att flickors autism eller ADHD ofta är svårare att upptäcka. ”Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen” säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.  Läs mer >>

Bemötandet av kvinnor måste förbättras

Många unga kvinnor får ett sämre bemötande inom psykiatrin än andra grupper, de utsätts för mer tvång i form av fastspänning i bälte och drabbas i högre grad av vårdskador. Psykiatrin måste börja lyssna på unga kvinnor och ge dem stöd på deras villkor, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten och Lina Markusson från RSMH i en debattartikel i Göteborgsposten.  Läs mer >>


Bra lathund för lokala föreningar som vill påverka

Vi vill tipsa om att Riksförbundet Attention har tagit fram en matnyttig lathund för lokalt påverkansarbete! Den är skriven ur ett Attention-perspektiv men råden funkar lika bra för alla ideella organisationer som vill jobba intressepolitiskt på regional nivå.

Den tar bland annat upp hur man:

  • gör sin förening känd
  • får ökad representation i viktiga sammanhang
  • driver sina frågor
  • söker strategiska samarbeten

 Här finns mycket bra att hitta!

Läs mer>>


Arbetar för att minska fördomar i media

Vi vill tipsa om StigmaWatch som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i massmedier.  Om du upptäcker något i media som du anser stigmatiserar psykisk sjukdom går det bra att anonymt anmäla detta på StigmaWatchs hemsida. Om de sen finner att inslaget är problematiskt så hör de av sig till mediehuset i fråga och erbjuder konstruktiv feedback och rådgivning.  Läs mer>>


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om NSPH:s verksamhet samt viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.seAvregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se