Medlemsbrev från TEV. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

TEV - nyhetsbrev

4 mars 2020


Senaste nytt från TEV-styrelsen

Den 4 mars hade den nyvalda TEV-styrelsen sitt första möte. Ny ordförande är Patrik Andrén och ny styrelseledamot, tillika sekreterare, är Nathalie Wåhlin. Både Patrik och Nathalie är verksamma i Västerås.

På mötet diskuterades bland annat följande:

Styrelsen var enig om att fokusfrågor för TEV för det närmaste verksamhetsåret är odontologisk kvalitet och medlemsrekrytering och att dessa frågor hänger ihop.

Den absolut viktigaste frågan har också Patrik Andrén lyft i sitt ordförandebrev, och det gäller att TEV måste verka för att både grundutbildning och efterutbildning/fortbildning blir bättre. Det är en viktig del i att upprätthålla kvaliteten som vi anser att vi har idag. Styrelsen tog också upp frågan om införandet av någon form av obligatorisk efterutbildning som flera andra länder har idag. Att lyfta kvaliteten på den vård vi erbjuder visar att vi är patientorienterade, men det är också ett sätt att lyfta varumärket Sveriges Tandläkarförbund och därmed TEV. Det är dessutom ett sätt för oss att vinna tillbaka och få nya medlemmar genom att vi fyller varumärket Sveriges Tandläkarförbund. Alltför många står idag utanför. En annan aspekt på den sistnämnda frågan är möjligheten till ett individuellt medlemskap i förbundet som vi i TEV också tycker är viktig.

På tema kvalitet har vi också tankar på att blåsa liv i det gamla projektet om godis och läsk men uppdatera det och anpassa det till en bredare målgrupp. Vi tycker att vi har ett viktigt ansvar i detta och känner att det är dags att vi tandläkare tar tag i frågan om den utbredda sockerkonsumtionen.

Riksstämman, Swedental och vårt årsmöte
Planera redan nu för årets riksstämma och Swedental som äger rum i Göteborg den 11–13 november. TEVs årsmöte, som blir ett lunchmöte, äger rum på torsdagen den 12 november. Tema för riksstämman är ”Hållbarhet för patienterna och tandvårdens personal” och från Tandläkaresällskapets sida arbetar även med frågor om kompetensförsörjning i landet och för att finna goda exempel för att illustrera temat. Mer information kommer.

Sök stipendier ur förbundets vetenskapliga fonder
Vi vill slå ett slag för att du som medlem i Sveriges Tandläkarförbund är välkommen att söka stipendier ur Svenska Tandläkare-Sällskapets fonder. Stipendier ur våra fonder delas enbart ut till odontologisk forskning och resor i samband med sådan forskning. Bidrag delas inte ut till grundutbildning, volontärprojekt eller forskning utanför odontologin. Ansökningsperioden är 26 april-15 juni varje år. https://tandlakarforbundet.se/forskning/vetenskapliga-fonder/

Samverkansfrågor
Peter Schulz har ett fortsatt uppdrag för PT som representant i Socialstyrelsens grupp avseende tandläkarnas specialisttjänstgöring.

TEVs nästa styrelsemöte äger preliminärt rum den 27 maj. Hör gärna av dig till Patrik eller någon annan i styrelsen om du har frågor eller synpunkter!

 

Hälsningar från oss i TEVs styrelse


Se och ändra mina uppgifter

Du kan när som helst logga in på Min sida för att se och/eller ändra dina uppgifter.


Hur når du oss?

Kontaktuppgifter:

Ordförande Patrik Andrén nås på patrik.andren@tandlakarnaandren.se.

Föreningshuset Sedab AB sköter vår administration och svarar på alla frågor kring ditt medlemskap och din medlemsavgift.
TEV c/o Föreningshuset SEDAB
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
info.tev@stlf.se
08-121 513 34

 

Kontaktuppgifter till andra föreningar/organisationer:

Privattandläkarna
Branschorganisation för tandvårdsföretag som hanterar företagsfrågor samt juridiska, ekonomiska och försäkringsfrågor.
info@ptl.se
08-555 44 600

Sveriges Tandläkarförbund, kanslifrågor
kansli@tandlakarforbundet.se
08-666 15 00

Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet:
kurs@tandlakarforbundet.se
Sofia Ekenberg 08-666 15 44
Cecilia Karlsson 08-666 15 43

Vårdföretagarna Almega
Arbetsgivarorganisation som hanterar frågor kring kollektivavtal för dina anställda.
info@vardforetagarna.se
08-762 69 00
Kom med i Facebookgruppen!

Kom med i TEVs nya Facebookgrupp! Gruppen är endast öppen för medlemmar i TEV. I Facebookgruppen kan alla medlemmar diskutera viktiga frågor som är aktuella just nu. 

För dig som redan har Facebook:

 • Logga in på din Facebooksida
 • Sök på TEV Diskussionsforum för medlemmar
 • Klicka på Gå med i grupp
 • Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen


För dig som inte har Facebook men vill vara med i gruppen:

 • Gå in på denna länk: https://www.facebook.com/
 • Fyll i dina uppgifter under rubriken Gå med
 • Efter detta får du ett bekräftelsemail med en länk som du ska klicka på och logga in
 • Nu kan du börja skapa din personliga profil med så mycket eller lite information som du vill dela.
 • Under Inställningar (högst upp till höger) Finner du rubriken Sekretess. Där kan du ställa in vilka som ska kunna se din profil eller dina inlägg
 • Sök på TEV Diskussionsgrupp för medlemmar
 • Klicka på Gå med i grupp
 • Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen

Tandläkarportalen växer stadigt

Tandläkarportalen växer, nu har nästan tvåhundra av TEVs medlemmar insett möjligheterna med denna kostnadsfria medlemstjänst! Och tusentals patienter har hittills sökt sig in till Tandläkarportalen.

TEVs unika medlemstjänst Tandläkarportalen är en webbservice där patienter kan söka efter privatpraktiserande tandläkare. Missa inte denna möjlighet att presentera dig och din klinik! Läs mer om hur du också kan logga in och registrera dig.


facebooklinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Tandläkare-Egen Verksamhet och Sveriges Tandläkarförbund. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.