Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 1 - 2020

ÖVBF:s nyhetsbrev når i första hand klubbens funktionärer som har en registrerad e-mailadress i BAS-K. Utöver funktionärer kan alla i klubben registera sig som mottagare via vår hemsida - www.ovbf.se Det är upp till klubbens styrelse om man vill skicka detta vidare till klubbens övriga medlemmar.

Kallelse till ÅRSMÖTE


Program för Årsmötet

Dags för ett Nytt Båtår och Ny Styrelse!

Styrelsen för Östra Vänerns Båtförbund kallar härmed alla våra medlemsklubbar till vårt ordinarie ÅRSMÖTE 2020

PLATS: Lundsbrunns Kurortshotell, GÖTENE

TID: Lördagen den 21 mars, kl 09.00- 13.00

PROGRAM: Föredrag och sedvanlig årsmötesagenda
    Länk till Röstlängd 2020
    Länk till Dagordning för Årsmötet

    Länk till Stadgar ÖVBF (ändringsförslag)    
    Länk till Förslag Stadgeändring 

Notera att styrelsen föreslår en stadgeändring för att kunna utöka styrelsens ledamöter från 5 till 7 st (se länk ovan)

ANMÄLAN: Senast den 12 mars, via e-mail admin@ovbf.se eller via telefon 070- 551 1648

Efter årsmötesförhandlingen bjuder ÖVBF deltagara på lunchbuffe. 

OBSERVERA att motioner och andra handlingar inför årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan 14 dagar innan årsmötet.

Varmt Välkomna!

Välkommen till  Lundsbunns Kurort

 • Samling med morgonfika kl 09.00
 • Bengt- Erik Löfgren, Ordf i styrelsen, hälsar välkommen och berättar om året som gått och om det som händer i närtid.
 • Årsmötesförhandlingar
 • Stefan Ljungblad, Anläggningschef från Göta Kanalbolaget berättar bland annat om det pågående renoveringsarbetet
 • Göran Hagmyr, är en erfaren kursledare, inbiten sjöman med behörighet "Fartygsbefäl klass VIII",  informerar om utbildning för Båtförarbevis
 • Linda Sjöström (prel), ERA Real Etate berättar om verksamheten i Mariestads populära gästhamn och om vad detta betyder för kommun och besöksnäring  

Efter föredragen bjuder ÖVBF på en avslutande lunchbuffé omkring kl 13.00 


Valberedningens förslag till Årsmötet

STYRELSEN
Ordf. Christer Bofeldt, Sandvikens BK - Nyval 1 år
Jan-Olof Magnusson, Sjökvarn BK - Nyval 1 år
Jan Fahlgren, Årnäs BK - Nyval 1 år
Per Jönsson, Sotenäs BK - Nyval 2 år
Bengt- Erik Löfgren, Sandvikens BK - Omval 2 år

Kvar i styrelsen
Ingemar Larsson, Lidköpings BS - vald 2019 2 år
Ingemar Andersson, Sandvikens BK - vald 2019 2 år

SUPLEANT
Kay Johansson, Blombergs BS - Nyval 1 år

REVISORER
Björn Johansson, Lidköpings BS - Omval
Peter Hägg, Lidköpings BS - Omval

REVISORSUPLEANT
Jan Erik Ståhl, Torsö BK - Nyval

VALBEREDNING 
Jucka Bestorp, Råbäcks BS - Nyval


Motioner till Årsmötet

Motioner till Årsmötet

Fram t o m den 5 mars har klubbarna möjlighet att lämna in motioner till Årsmötet. Detta för att styrelsen enligt stadgarna skall hinna presentera dessa senast 14 dagar före årsmötet.
Vill klubben har med ytterligare punkter på dagordningen så gäller samma datum.

 


Året som gått!

Ett år går fort när man haft roligt

Sedan förra årets årsmöte, som hölls i Lidköping den 23 mars, har styrelsen försökt att göra förbundets arbete synligare för våra medllemmar. Vi har lagt mycket arbete på att få ordning vår nya hemsida som drabbades av virus i början av året. Vi har också haft nöjet att välkomna en ny medlemsklubb, Synnerby/Backa bryggförening, till ÖVBF.

Under året har styrelsen arrangerat tre infoträffar i vårt område och hållit 4 av årets 8 styrelsemöten hos någon av våra medlemsklubbar. I september stod Sandvikens Båtklubb för värdskapet för Årets Båtdag. Ett arrangemang som uppskattades mycket av de närvarade klubbarna, i synnerhet eftersom Sandvikens Båtklubb av tidningen Båtliv utsetts som Årets Båtklubb 2019. Utöver detta har styrelsen under året arrangerat 2 st utbildningsträffar i BAS - Båtklubbarnas Administrativa System.

På förbundsnivå har vi deltagit i två st regionala förbundskonferenser med båtförbunden runt Vänern, och ytterligare två st där även Västkustens Båtförbund varit med. Dessutom har styrelsen deltagit i samarbetsgruppen kring Göta Kanal. Vi har även i år deltagit på Vänerdagen, Skaraborgs Föreningsarkivs årsmöte liksom på Vänerns Vattenvårdsförbunds årsmöte.

På riksnivå har vi medverkat vid såväl SBU:s UnionsRåd (UR) och Båtriksdagen dit vi även lämnade in två st motioner. Styrelsen har dessutom lämnat två st remissvar till Transportstyrelsen angående båtlivsfrågor kring Göta Kanal.

Inför det kommande verksamhetsåret vill styrelsen utöka antalet ledmöter till 7 st då vi vill skapa fler intressanta utbildningar och sammankomster. Vi ser framför oss att 2020 kommer att präglas av idogt arbete gällande det framtida båtlivet, och då inte minst i våra insjöar. Vi vill informera mera och jobba för att fler utbildningar för båtfolket genomförs. Vi hoppas härigenom kunna öka medlemsantalet i våra klubbar och även få fler klubbar att ansluta sig till vårt förbund.

Antagen Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer efter årsstämman att läggas upp på hemsidan.


Styrelsen för ÖVBF


Annat aktuellt

Besök våran nya hemsida 

Vi lägger ned ett stort arbete på att få våran hemsida informativ och uppdaterad. Här lägger styrelsen upp det allra senaste som händer och här hittar du alla de officiella dokument klubben behöver. Du kommer till sidan via https://ovbf.se/

Vill du komma i kontakt med vår webmaster direkt kan du kontakta Ingemar på telefon 070 525 70 60 eller via e-mail till
ingemar.gotene@hotmail.comHela styrelse når du om du skickar ett e-mail till admin@ovbf.se


BÅTKLUBBSSTÖDET

Din båtklubb kan få upp till 4 000 kr
”Dessutom 100 kr per medlem som väljer Svenska Sjö”

Banner och Annonser 2019 – Tjäna upp till 4 000 kr

Årligen delar Svenska Sjö ut ca 800 000 kr till landets båtklubbar. Svenska Sjö har tagit fram ett nytt båtklubbspaket för alla båtklubbar kan använda från den 1 januari 2019. Båtklubben får självklart ersättning också för att man bereder plats för annonser, banners och skickar informationsbrev till medlemmarna. Materialet är utformat för att enkelt kunna anpassas till just din båtklubb

Banner
Då båtklubben lägger in banner centralt på klubbens startsida erhålls 1 200 kr för en liten banner och 2 000 kr för en stor banner, maximalt 2 000 kr per år. Stor banner ska täcka hemsidans bredd. Bannern ska vara klickbar till vår hemsida. Klubben får inte ersättning för gammal banner. Banner för 2019 finns att hämta på vår hemsida.

Annonser
För Annonser i klubbtidning och i utskick till medlemmar per brev eller mejl erhåller båtklubben 500 kr per införande och maximalt 2 000 kr per år. Klubben får inte ersättning för gammal annons. Annonser för 2019 finns att hämta på vår hemsida.

”100-lappen”
Klubben får 100 kr för varje medlem som ringer eller går in på vår hemsida och tecknar försäkring. (Gäller även när ni försäkrar klubbens egna båtar)

Så här fakturerar ni Svenska Sjö

 • Skicka en faktura till Svenska Sjö, senast sista februari för det ni gjort 2019 för att få bidraget. Ange BG nr. eller PG nr. som ersättningen skall skickas till.
 • Använd gärna Svenska Sjös fakturamall. Den är gjord i formatet Word. Fakturan skickas till adress: Svenska Sjö, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm eller e-post: info@svenskasjo.se
 • Tänk på att Svenska Sjö enbart betalar ut klubbstöd för nya annonser från 2019, och inte gamla annonser från tidigare år. För aktuella annonser och banners, 2020 besök Svenska Sjös hemsida.
 • I fakturan skall det finnas en länk till klubbens hemsida om det gäller banner, och/eller kopior på nyhetsbrev om det gäller annonser.
 • Utbetalning sker under första kvartalet.

Skaraborgs Föreningsarkiv

Så här inför årsbokslutet kan dat vara på sin plats att påminna om att alla båtklubbar som är anslutna till ÖVBF gratis får lagra sina dokument och handlingar hos Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping.

Kontakta Ingemar Larsson i ÖVBF's styrelse eller sök mer information via hemsidan.


Upplev Sveriges innanhav

Vänern bjuder på upplevelser för alla sinnen. Året om. Där hav möter land finns naturen, kulturen, måltiderna och aktiviteterna som fyller dig med glädje. Välkommen via vatten eller land – porten är alltid öppen. Vänersamarbetet har en jättefin och informativ hemsida. Väl värd ett besök.

Kontakt med ÖVBF

Förbundets kontaktadress är:

ÖSTRA VÄNERNS BÅTFÖRBUND
c/o Peter Rebscher
Målaregat 15
531 30 LIDKÖPING
admin@ovbf.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration på Nyhetsbrevet, klicka här.