Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa miljövänner!

Miljöarbetet i vänteläge

Pandemin med Covid-19 har förändrat vårt samhälle radikalt. För de som är yrkesverksamma har det inneburit förändrade arbetsförhållanden och en kraftigt ökad belastning på sjukvården. För dem av oss som är pensionärer har det medfört begränsningar i rörelsefriheten och högst begränsade sociala kontakter. Fysiska möten och föreläsningar är inte längre möjliga.

I detta läge är det inte konstigt att mycket av miljö- och klimatarbetet ställs i vänteläge. Emellertid vill jag meddela att Läkare för Miljön fortfarande lever och frodas. Visserligen fick vi ställa in årsmötet men styrelsemötena fortsätter som vanligt. Sedan länge hålls de på distans. Numera via Zoom så att vi kan se varandra, vilket är ett stort framsteg jämfört med telefonmöten.

Under våren har vi fått två nya lokalavdelningar. Dels i Västerbotten/Umeå med Ramona Forsman som kontaktperson, och dels i Stockholm med Mira Rehal som kontaktperson. Se vidare hemsidan: lakareformiljon.org ! Mycket glädjande. LfM har nu 8 lokalavdelningar: Göteborg, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Skåne, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Stockholm. Dessutom en på nätet: #dff/Läkare för klimatet.

När pandemin klingat av kommer världen inte att se ut som innan. Förhoppningsvis har vi då lärt oss att det går att leva mer resurssnålt och miljövänligt. Vi ser verkligen fram mot den dagen då det nödvändiga omställningsarbetet kan återupptas med full kraft.

Sven Blomqvist

Ordförande

Styrelsemöte 1 april

Hemsidesredaktör sökes

Föreningens hemsida är mycket viktig för kommunikation med medlemmarna, lokalföreningarna och andra som är intresserade av föreningen. Styrelsen har lagt ner stort arbete på att få hemsidan lättarbetad och aktuell. Det löpande arbetet sköts nu i huvudsak av föreningens sekreterare, Anne von Heideman, som dock känner sig otillräcklig för uppgiften, både tids- och kompetensmässigt, trots att vi har hjälp av två konsulter i Göteborg.

Vi undrar därför om det finns någon entusiastisk hemsideskunning medlem som skulle ha tid och lust att sköta och utveckla vår hemsida? Eventuellt i samarbete med Anne. Det skulle vara en stor och ovärdelig insats för föreningens funktion och kommunikation.

Hör i såfall av dig till Anne (annevonheideman@gmail.com) eller någon annan i styreisen. Villkoren kan diskuteras.


Läkartidningen uppmärksammar miljöengagemanget bland yngre läkare.

Under senaste året har ett flertal lokalföreningar till LfM startats i olika regioner. Det är oftast yngre engagerade läkare som tagit initiativet, inte sällan med hjälp av sociala medier. När man kommit igång har man tagit kontakt med LfM för stöd och erfarenhetsutbyte. En styrelsemedlem (främst Maria Wolodarski och Björn Fagerberg) har sedan besökt den tilltänkta lokalföreningen och hållit en föreläsning om t ex Klimatoch hälsa eller Hållbar sjukvård i samband med ett allmänt läkarmöte. Sedan man accepterat LfMs stadgar har gruppen officiellt gödkänts som lokalförening av styrelsen. En kontaktperson adjungeras till styrelsen och deltar i delar av styrelsemötena. Varje lokalförening utformar själva sin verksamhet vilket gjort att aktiviteterna blivit mycket mångfacetterade och lokalt förankrade. Alla samarbetar med respektive regions miljöavdelning som tagit emot med öppna armar. 

Två yngre medlemmar, Sigrid Hammarqvist och Emma Bentz motionerade till Sv Läkaresällskapets fullmäktige om att SLS borde utarbeta en Klimatpolicy. Detta har nu blivit verklighet. Ida Persson m fl har lämnat en motsvarande motion till Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte.

Detta glädjande engagemang har inneburit en fantastisk vitalisering och föryngring av LfMs verksamhet och medlemskader. Läkartidningen har uppmärksammat fenomenet och intervjuat representater för flertalet lokalföreningar. Artikeln förväntas inom kort så håll utkik!


HÅLLBAR SJUKVÅRD - från koncept till klinisk praxis.

Tisdag 10 november anordnar SLS ett heldagssymposium med ovanstående titel i Sällskapets hus i Stockholm. Symposiet vänder sig främst till specialistläkare. Bl a deltar Göran Stiernstedt och Sonia Roschnik. Den senare har lett ett mångårigt hållbarhetsprojekt inom den engelska sjukvården NHS. Se för övrigt SLS´kalendarium på deras hemsida. Anmälan öppnar i maj.

LfM är initiativtagare till symposiet och Björn Fagerberg och Maria Wolodarski (som även deltar som föreläsare) har utarbetat programmet tillsammans mes SLS´kansli.

Vi hoppas verkligen att coronaepidemin stormat över så att fysiska möten åter kan hållas i november. I annat fall har SLS sannolikt då möjlighet att hålla digitala möten.


Årets eldsjäl inom miljöområdet.

Varje år utser Region Stockholm Årets eldsjäl inom miljöarbetet. I år har Maria Wolodarski nominerats. Maria, som är LfMs vice ordförande, arbetar som onkolog på NKS. Genom ihärdigt arbete har Maria lyckats etablera s k Green teams inom flera programområden på NKS i samarbete med miljöavdelningen. Dessa arbetar för att verksamheten skall vara klimatsmart och hållbar inom respektive tema.

Maria är verkligen en eldsjäl även inom LfM. Hon är en flitig föreläsare och författare av debattartiklar. Dessutom har hon varit ordförande i den arbetsgrupp som utarbetat SLS klimatpolicy som nyligen antogs av SLS nämnd.

Vi håller tummarna!

 

 

Maria W

Digitalt årsmöte planeras.

LfMs årsmöte var planerat att hållas 21 mars på Tullstugan i Stockholm. Med kort varsel tvingades vi ställa in p gr a corona-pandemin. Nytt datum sattes till 30/5. Emellertid är det knappast troligt att fysiska möten kan hållas i slutet av maj. Styrelsen har därför beslutat satsa på ett digitalt årsmöte måndagen 1 juni kl 19. Eftersom ingen behöver resa är det mera praktiskt med ett kvällsmöte en vardag.

Vi återkommer med inbjudan då teknikaliteterna är klara. Tyvärr blir det ingen gemensam måltid, men vi hoppas att föreläsaren Daniel Lindvall kan ställa upp.


Vårpromenad Strängnäs 6/4


April 2020


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Glömt medlemsavgiften 2020?

Läkare 200 kr. 

Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.org

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.