Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Foto: Marielle Magnusson

Nyhetsbrev från näringslivsenheten

Sunne 21 sep, 2020

Hej!   

Sommaren har passerat och vi lever fortfarande med Corona som påverkar livet i stort och smått. De lokala företagen, Sunne kommun och andra organisationer har anpassat sina verksamheter på ett fantastiskt sätt! Tänk det är nästan svårt att minnas hur allt var innan pandemin bröt ut. Före restriktionerna, innan handspriten i varje vrå, tiden innan de flesta mötena blev digitala...

Här hos oss på näringslivsenheten har det förutom alla Corona-anpassningar hänt en del andra saker sen vi senast hördes av på detta sätt. 

Tidigare kultur,- och näringslivschef, Kristina Lundberg valde att anta nya utmaningar och är sedan några veckor tillbaka kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommun. Just nu pågår rekrytering av hennes efterträdare och inom kort inleds intervjuer med utvalda kandidater. Vi ser med tillförsikt fram emot att denna process ska klaras av och vi får en ny kollega inom kort. 

Som ni alla säkert läst och hört så står Sunnes kommunala verksamhet inför stora ekonomiska utmaningar närmsta åren och Samhällsbyggnad som näringslivsenheten tillhör har mest anpassningar att genomföra. Närmsta tiden får utvisa om och hur vår verksamhet kan komma att påverkas.  

Det händer som alltid spännande saker i det lokala näringslivet. Vi arbetar med flera spännande nyetableringar och satsningar i det befintliga näringslivet just nu. De allra flesta av Sunnes företagare ser med tillförsikt framåt och vågar satsa vidare vilket är oerhört viktigt i det läge som Världen upplever just nu. 

Vi har också påbörjat arbetet med en ny näringslivsplan för Sunne kommun och där vill vi ha dina inspel och åsikter om hur inriktingen framåt ska se ut!  Läs mer om hur du kan påverka i artikeln nedan.  

 

Åsa Gertling
EU-samordnare och näringslivsutvecklare
Sunne kommun

Värmlandsstrategin ute på remiss

Vad är viktigt för dig och platsen du kallar hemma? Över tusen personer har sagt sitt om framtidens Värmland. Till och med den 18 december kan du tycka till om remissutgåvan av Värmlandsstrategin 2040. Engagera dig och påverka framtiden.   

Läs igenom remissförslaget och svara sedan på frågorna i formuläret. 
 
Länken finner du här


Förlängd ansökan för omställningscheckarna

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför införde Region Värmland under våren en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Ansökningstiden har nu förlängts till 1 dec 2020. Läs mer i länken nedan: Info om omställningscheckarna


Ny omgång av Draknästet 5 november

Säker du finansiering för en idé du går och bär på? Då kanske Draknästet kan vara nåt för dig.  Läs mer i länken

 


Var med och påverka inriktningen för Sunnes nya näringslivsplan

Nu har du möjlighet att påverka inriktningen för Sunne kommuns nya näringslivsplan.
Den nuvarande näringslivsplanen för Sunne kommun togs fram för åtta år sedan och det är nu dags att inleda arbetet för att skapa en ny uppdaterad plan. 

Näringslivsenheten kommer bjuda in det lokala näringslivet att delta i framtagandet på olika sätt, t ex genom att besvara en enkät. Frågorna kommer vi även att kommunicera ut vid olika möten under hösten. Vi har också med oss frågeunderlaget när vi genomför företagsbesök och vid övriga företagsträffar samt kommunicerar ut dem via utskick så som i vårt digitala nyhetsbrev, via sunne.se och i inlägg på näringslivsenhetens Facebooksida med mera. Men du behöver inte vänta, du kan redan nu göra din röst hörd.

Följ länken och ge dina inspel om hur planens inriktning bör se ut närmsta åren: 

Enkät ny näringslivsplan 

 

Bakgrund om nuvarande näringslivsplan:

Övergripande mål
- Tillväxt i befintliga företag
- Ökat entreprenörskap
- Etableringar

Under dessa har vi en rad åtgärder som vi genomför.

Exempelvis är fokus när vi gör företagsbesök framförallt tillväxt i befintliga företag och näringslivsrådet har beslutat om tre områden som vi ställer frågor kring:

- Kommunens service och dialog till företagen?
- Hur ser tillgången till relevant arbetskraft ut?
- Hur fungerar kommunens upphandling och anser du att vi tränger ut privat näringsverksamhet?

När det gäller entreprenörskap så är det samarbete med skolor och Ung Företagsamhet (UF) som är vårt fokus samt att det ska finnas en funktion på kommunen som stöttar vid uppstart av ny verksamhet.

Etableringsarbetet består i huvudsak av två delar, dels vårt interna arbete, att vi är rustade med mark, kompetens och material för att attrahera etableringar. Sedan en extern del där vi samarbetar med Region Värmland, Business Värmland och Business Sweden. Där pågår bland annat ett arbete med att ta fram ett gemensamt marknadsmaterial.

 


Verksamt.se - viktig informationskanal för företagare

Vi påminner om att de statliga myndigheterna använder sajten verksamt.se för att kommunicera ut alla nyheter, nya regler med mera som rör dig som företagare. Via den sajten kan du t ex hålla dig uppdaterad kring statliga åtgärder som antas för dig som företagare till följd av exempelvis coroanpandemins påverkan. 

Samlad info till följd av Corona 


Sagan om Sunne 2.0 avslutat

Leaderprojektet Sagan om Sunne 2.0 är nu avslutat och slutredovisat. Projekets huvudmål har varit att knyta samman kommunens största kulturella besöksmål (Rottneros Park, Mårbacka Minnesgård, Alma Löv Museum och Västanå teater) med Sunne centrum för att locka besökare till centrum och i förlängningen bidra till att fler köp genomförs i butiker, restauranger och caféer. 

Resultatet ser du nu. Besöksmålens olika gestaltningar finns på plats. Mårbackas pergola, Västanå Teaters Ljugerbänk, Rottneros Parks blomsterallé och Alma Lövs konstpaviljong. Förutom det har projektet beskostat en skateramp, utomhusgym, sittbänkar och solsängar, en härlig smidesportal, fler blomstrande träd, en enhetlig smidesgetaltning, ordspråksskyltar med mera.

Vi har påbörjat förvandlingen av en ganska anspråkslös och relativt lite utnyttjad centralt belägen grönyta till en plats där kulturyttringar blandas med lek, rekreation, fysisk aktivitet och samvaro, Denna sommar då hemster blev ett begrepp har Mejeriängen varit en viktig plats för Sunneborna och besökarna i centrum. Vi tror och hoppas att vi alla kan hjälpas åt att hålla platsen levande och i ett bra skick framöver. 

Förutom arbetet med Mejeriängen har projektet också skapat en digital app - Sagolika Sunne (finns att ledda ned gratis där appar finns). I den kan du guidas runt i centrala Sunne men även på Mårbacka, Rottneros Park och på andra ställen i kommunen. Du kan delta i ett barn-quiz,  ta del av evenemangskalendern som speglas från sagolikasunne.se och lite annat smått och gott. Appen kommer fortsätta utvecklas framöver och användas i olika sammanhang och aktiviteter. Ladda ned den så har du världens bästa guide om Sunne för dig själv och dina gäster! 

 

Sagan om Sunne 2.0 har finansierats av Jordbruksverket, Leader Växtlust, Fryksdalens Sparbank, Mitt Sunne och Sunne kommun. 


facebook

Kontakta oss gärna:

Marielle Magnusson, företagscoach, 072 - 207 90 92, marielle.magnusson@sunne.se   
Maria Nordmark, turismutvecklare, 072 - 201 35 12, maria.nordmark@sunne.se   
Åsa Gertling, EU-samordnare, näringslivsutvecklare 076 - 100 50 44, asa.gertling@sunne.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration? Klicka här