Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nyhetsbrev september 2020

I skrivande stund strålar solen från en klarblå himmel och Mälaren glittrar förförande vackert. Men skenet bedrar; hösten är obönhörligen här och snart är det dags för torrsättning. Hoppas du haft en fin sommar trots coronatider. Bilden ovan är tagen på Riddarfjärden den 29 augusti då vi firade Båtklubbarnas Dag med Båtparad. Årets Båtklubbarnas Dag tillägnades alla som kämpar mot Covid-19 på sjukhus och i hem. Den här lördagen var vädret allt annat än förförande, men ändå vackert och mäktigt. Tack alla ni som ställde upp och gjorde även årets Båtklubbarnas Dag till en dag att minnas.


Miljökonferens 3 december 2020

Den 3 december genomför vi årets Miljökonferens. 

Vi räknar med att Transportstyrelsen ska kunna presentera Skrovmålets slutsatser/rekommendationer samt att vi ska få fördjupad information om eventuella kommande krav på klubbarna att sanera marken från föroreningar. Dessutom övrig aktuell förbundsinformation från SMBF

Konferensen kommer att vara digital och vi återkommer med detaljer i november


Anmäl intresse för XRF-mätutbildning senast 25 september

Under hösten kommer SMBF, tillsammans med Svenska Båtunionen och flera andra båtförbund runt om i landet, att genomföra utbildning till mätförrättare för XRF-mätning.

För att båtklubben ska kunna delta behöver klubben göra en första intresseanmälan och i nästa steg, efter inbjudan från SMBF, anmäla de personer som man vill ska utföra XRF-mätningarna i klubben. 

För att antas till Mätförrättarutbildningen ska anmälan styrkas med styrelseprotokoll från båtklubben där det framgår att de anmälda medlemmarna är utsedda av båtklubben och att båtklubben förbinder sig att följa den metodik som fastställts av Svenska Båtunionen tillsammans med Båtbranschens riksförbund Sweboat.
 

En båtklubb med upp till 100 båtar bör ha två mättförrättare och båtklubbar med fler än 100 båtar bör ha minst tre. Detta för att arbetsbelastningen för ideellt arbetande medlemmar ska bli hanterlig.

Läs mer och gör er intresseanmälan här:
https://batunionen.se/aktuellt/xrf-matning-for-batklubbar/

Anmäl intresse för XRF-mätutbildning senast 25 september


Länktips: Människan och havet 2.0

Här kan du lyssna på Havsmiljöinstitutets webinarieserie Människan och Havet 2.0, om havets ekonomi och miljö. Onsdagens seminarium handlar om fritidsbåtslivets påverkan på havsmiljön.  Medverkar gör bland annat SBU:s verksamhetschef Peter Karlsson. Fredagens seminarium är ett samtal mellan miljömålsberedningens* ledamöter. Från veckan 7-11 september 2020

https://havsmiljoinstitutet.se/seminarier/andraevenemang/manniskan-och-havet-2.0 (kopiera till din webbläsare)

*Miljömålsberedningen är en parlamentarisk utredning med ledamöter från samtliga riksdagspartier, som har fått i uppdrag att ”föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser”.


Sök SMBF:s stöd för miljöarbete i båtklubben

Sök SMBF:s stöd till klubbar som gjort/gör en extraordinär miljöinsats! Stödet, som ges årligen till en eller flera klubbar, kan sökas av alla klubbar som är medlemmar i SMBF. Långsiktiga insatser/insatser som stimulerar andra klubbar att också vidta miljöåtgärder prioriteras. Stödet som delas ut im samband med Båtdagen i början av 2021, ska vara kansli@smbf.org tillhanda senast den 10 december.


Bidrag till ungdomsverksamhet

Klubbar kan få bidrag för ungdomsverksamhet. Bidraget kan sökas både för verksamhet och för investeringar i samband med uppstart av verksamhet. Bidraget ska sökas senast den 10 december och delas ut på Båtdagen i februari året efter ansökningsåret. 

Senast den 10 december vill vi ha ansökan som skickas till kansli@smbf.org


Deklarationsseminarier

SMBF har för avsikt att även i år, i samarbete med KPMG, genomföra seminarier där vi reder ut begreppen om momsplikt, allmännyttiga båtklubbar och ger deklarationstips. Deltagarna får under seminarierna möjlighet att ställa frågor som gäller just deras klubbar. 

Vi återkommer inom kort med ytterligare information och datum för seminarerna.


Träffa förbundsstyrelsen

SMBF:s styrelse kommer gärna på coronasäkra besök (även digitala) till våra medlemmar/klubbar. Hör av er så bokar vi in tid för besök hos er på årsmöte, styrelsemöte eller ett helt vanligt medlemsmöte eller vid något annat tillfälle.
Hör av er till kansli@smbf.org


Vi finns på Facebook! För att gilla vår sida, klicka på facebookikonen nedan.

facebook

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63 BROMMA
Tfn 08-669 12 00                                        E-post:kansli@smbf.org                          Webbadress:www.smbf.org

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är styrelseledamot och/elller medlem i en båtklubb som är ansluten till SMBF. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter