Informationsbrev från AQVIS Miljöspont med senaste nytt. Problem att visa det? SE DET I WEBBLÄSAREN

AVSLUTA PRENUMERATIONEN

INFOBREV NR 1 2015


Nu är våren på väg!

Det nya året har börjat i naturen. På AQVIS Miljö jobbar vi för fullt med 2015 års projekt. I årets första nyhetsbrev vill vi ge er en glimt av vad som är på gång. Vi frågar dessutom två av våra kunder hur det är att arbeta med AQVIS Miljöspont. 


SPONTEN BULLERSKYDDAR DAGISMILJÖ I NACKA

Långvarig exponering för buller kan leda till hälsoproblem och barn betraktas som en särskilt känslig grupp. I februari monterades AQVIS Miljöspont som bullerskydd vid ett dagis i Nacka. På så vis förbättras ljudmiljön på lekytorna runt förskolan. Den ledbara sponten följer gårdens form och monterades av PalaPala Entreprenad. Projektet skedde i samarbete med vår återförsäljare Christian Berner som marknadsför Miljöspont under varumärket NoiseTrap. 

Läs mer om montaget vid förskolan i Nacka: aqvis.com/bullerskydd-forskola-nacka


MILJÖSPONT PÅ GP-LINK

Skanska har kontrasterats av Stockholms stad för att rusta upp brokonstruktionerna vid Sergels torg. Området för projektet sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och fram till centralstationen. Byggarbetsplatsen behövde ett bullerskydd som kunde monteras på trafikskyddande barriär av GP-link. Valet föll på Miljöspont. 

- Lätthanterligheten ger bra arbetsmiljö under montage och sponten är miljömässigt bra eftersom den är gjord av återvunnen plast, säger Eskil Zander som är inköpare på Skanska.

Timo Starck har varit med under montaget:

- Sponten är lätt och smidig att montera på GP-link och de bullermätningar vi har gjort visar att dämpningen är bra. Montera Miljöspont går mycket snabbare än att först bygga ett plank och sedan ljudisolera det.  

Projektet genomförs i samarbete med Vägjobb i Sverige AB.


ÅBOTTEN SANERAS I GUSUM

Industriorådet vid Gusums bruk sanerades från markföroreningar under våren och sommaren 2014. Nu saneras området närmast Gusumsån samt åns bottensediment. Inför schaktningen installeras Miljöspont i ån, så att ett avsnitt i taget kan tömmas på vatten. Arbetet utförs av Structor och Geoserve AB på uppdrag av Valdemarsviks kommun.


Tätkärna av Miljöspont till Örsjödammen

NCC ska montera Miljöspont som tätkärna vid renovering av Fortums kraftverksdamm Örsjödammen i Värmland. Dammvallen ska grävas isär och murkna delar av den gamla träsponten ska bytas ut mot beständig Miljöspont. Sponten är levererad och vi hoppas snart kunna lägga upp bilder från projektet på vår hemsida. 


Lägesrapport från Borghamn

I Borghamn fortsätter renoveringen av kranpiren, med montage av Miljöspont från vattenlinjen och ned till tre, fyra meters djup. Martin Andersson fungerar som arbetsledare:

- Vi behöver ett material som är lätt att hantera vid arbete under vatten och då är Miljösponten ett bra alternativ.

När sponten är monterad fylls hålrummen i piren med betong och sponten lämnas som kvarsittande form.

- Att sponten lämnas kvar ger lägre arbetskostnader och dessutom får betongen ett skydd mot is och vågor, säger Martin och tillägger att spontens långa livslängd i vattenmiljön är en stor fördel.

Mer om projektet som utförs av Westcoat Offshore på uppdrag av Sveaskog: http://aqvis.com/borghamn3


Nya bilder från E4 Sundsvall

En glädjande nyhet under 2014 var lösningen som möjliggör montage av AQVIS Miljöspont på Birstaräcke. Nu har vi fått nya bilder från projektet där Miljöspont med aktiv bullerdämpning användes. 

Sebastian Andersson på Westbergs Entreprenad och Försäljning AB var med och monterade miljösponten på räcket: 

- Det är lätta pjäser och det är tur, eftersom det blir höga lyft för oss som utför montaget. Överlag har det gått mycket smidigt att sätta fast sponten, säger han.  

Bilder och mer info: www.aqvis.com/birsta

 

Bilda dig med Rent Dagvatten Academy

Den 21 april i Hallsberg har du nästa chans att lära dig mer om hållbar dagvattenhantering. Se övriga utbildningstillfällen på: http://www.rent-dagvatten.se

 

Stämma för Renare Mark 25 mars

Den 25 mars höll nätverket Renare Mark föreningsstämma/årsmöte på Clarion Hotel Arlanda. AQVIS Miljös vd Tomas Svärd närvarade. Om Renare Mark: http://wp.renaremark.se

 

Tack för att vi sågs vid Transportforum!

Tack alla som besökte vår monter på Transportforum i januari! För den som försökte följa trottoarprataren in på kongressen tycktes VIP-rummet ligga i AQVIS Miljös firmabil. Vi förmodar att det var ett misstag. ;-)

Se bilder från konferensen på: http://www.vti.se 

 

Grundläggningsdagen avbockad

AQVIS Miljö har också hunnit ställa ut vid Grundläggnings-dagen på Stockholmsmässan. Tack till alla som vi fick träffa i Älvsjö den 12 mars i år!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.