Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom debatterar i Dagens Nyheter

SmåKom har besvarat en debattartikel i Dagens Nyheter, som handlar om flyktingmottagning. Professor Charlotta Mellander skriver i DN den 19 september att det är fel att placera flyktingar i mindre kommuner. Arikeln och Småkoms svar kan ni läsa via länken:http://smakom.se/nyanlanda-stor-mojlighet-for-sma-kommuner/

Besök i Malung-Sälen och Härjedalen

Under några dagar i september åkte SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen till Malung-Sälens och Härjedalens kommuner.

Efter en lägesrapport om kommunerna gick vi igenom SmåKoms prioriterade områden.

De flesta punkter i vårt verksamhetsprogram stämmer överens med de utmaningar som kommunerna har: bostäder, infrastruktur, finansiering och integration, för att nämna några.

Samtalen gav SmåKoms representanter ett bra underlag för kommande möten med  myndigheter och politiker på nationell nivå, i vår strävan att nå lika samhälleliga förutsättningar i hela landet.

Bilder från besökan finns på vår webb och Facebook.

Kommunbesöken fortsätter under oktober månad.  


Samtal med Centerpartiet och Vänsterpartiet

Den 23 september mottogs SmåKoms delegation, under ledning av orförande Peter Lindroth, av riksdagsledmöter ur Centerpartiet och Vänsterparitet. Samtalen rörde sig kring

  • Jordbruksverkets prioritering av områden för lokalt ledd utveckling
  • Den parlamentariska landsbygdspolitiska kommittén
  • Migration och integration
  • Statsbidrag till kommunerna.

Den första punkten är föranledd av Jordbruksverkets beslut att prioritera 48 av 53 områden för lokalt ledd utveckling. Det innebär att fem områden blir vita fläckar på Sveriges karta. SmåKom kommer agerar vidare i denna fråga. 

Regeringen har utsett en parlamentarisk kommitté som ska arbeta för att utreda olika frågor om Sveriges landsbygd.För dagen träffade vi två av ledamöterna, Kristina Yngwe och Håkan Svenneling. Arbetet, som är i sin linda,  kommer att följas av SmåKom.

Inom området migration och integration diskuterades det lagförslag som ligger om ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Småkoms styrelse har antagit ett yttrande över förslaget, se nedan.

Integrationsfrågan är viktig, och här diskuterades olika åtgärder som krävs, både statliga och kommunala, för att vi dels ska bemästra dagens läge med många flyktingar och asylsökande, dels få en snabb integration till stånd. 

Vad gälle statsbidrag till kommunerna, konstaterades att små kommuner kan ha svårt att ta del av riktade statsbidrag. SmåKom förordar en höjning av de generella statsbidragen, vilket vi framförde.

Riksdagsbesöken fortsätter under oktober och november, då vi kommer att träffa ytterligare fem partier.


Kom till höstmötet!

Det finns ännu möjlighet för er att anmäla er till SmåKoms höstmöte den 19-20 november lunch-lunch på Elite Palace Hotel, Stockholm. Anmälan och program:

http://smakom.se/hostmote/.


Yttranden - kommunallagen och flyktingmottagande

Yttrandet över utredningen "En ny kommunallag för framtiden", liksom yttrandet över skrivelsen "Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända"  kommer att skickas ut till våra medlemmar i ett särskilt nyhetsbrev inom de närmaste dagarna. Kontakta sekreteraren för närmare information. 


 Vackra bilder till webben efterlyses!  

Skicka in din vackraste SmåKom-bild till sekreteraren. Vi behöver förnyelse i bildbanken till webben med mera. På förhand tack!

 

SmåKom, Soldatängsvägen 12, 546 30 Karlsborg Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.