Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev

Kära EU-vänner!  

Först och främst så vill jag hälsa er välkomna till en ny termin och hoppas att ni alla haft en mycket trevlig sommar! Sedan det senaste nyhetsbrevet så har det hänt en hel del både i Bryssel och på vårt Brysselkontor – bland annat så har vår EU-eldsjäl Lone Hylander efter två år på Brysselkontoret nu fortsatt sin bana på Interreg ÖKS. Lone lämnar efter sig ett fantastiskt arv och har tillsammans med Sofia Floreby byggt upp vårt Brysselkontor från grunden till den etablerade verksamhet vi har idag.
Jag är mycket tacksam för förtroendet att få fortsätta bygga på den fina grund som Lone och Sofia lagt och ser fram emot att utveckla vår Brysselverksamhet ytterligare tillsammans med er alla!

Med vänliga hälsningar,
Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret.  

I det här nyhetsbrevet tittar vi bland annat närmare på: 

- Vad har hänt under sommaren och vad är på gång under hösten, både i Bryssel och på hemmaplan

- Vårt kommande Side Event under Open Days 2015 kring ämnet barnrätt

- Vår nya praktikant Dag Håkansson

 

Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret

Sofia Floreby, Strateg EU och Internationella frågor

Dag Håkansson, Praktikant EU-frågor

 


Open Days - Bryssel 2015

Kommunförbundet Skånes seminarium om barnrättsfrågor

Skåne var först ut med 150 barnrättsstrateger, nu hoppas vi att fler tar efter! För att lyfta våra erfarenheter kring detta arbete i en europeisk kontext så anordnar vi ett Side Event under Open Days 2015.

Anmälan sker via eu@kfsk.se senast den 10:e oktober!

Vi önskar er varmt välkomna och hoppas vi ses där!


Utlysningar och aktiviteter

Det nya Interregprogrammet för Södra Östersjöprogrammet är godkänt!

South Baltic programmet har nu godkänts av EU-kommissionen. Målsättning är att utveckla "blå och grön tillväxt" i Östersjöområet, att etablera en hållbar utveckling utifrån de stora potentialer som finns inom ”blå och grön tillväxt” i regionen. Programmet är sist ut med att komma igång med en ny ansökningsperiod och utlysningen väntas öppna 2 november och stänga 18 december.


Innovation inom sysselsättning och socialpolitik: för framtidens Europa.
Inom ramen för EU:s stödprogram för Sysselsättning och Sociala innovationer (EaSI) så utlyser EU kommissionen en ny sökomgång för projekt med innovativa metoder för att möta sociala utmaningar med ett syfte att etablera fler på arbetsmarknaden.


Innovativ Bioekonomi för framtidens Europa
Riktat stöd till forskning och innovativa metoder för återvinning av jordbruksresurser med mål att öka resurseffektiviteten och utveckla bioekonomin i Europa.


Nyheter

KFSK nybliven medlem i arbetsgruppen om ecoystemtjänster inom EIP Water.

Kommunförbundet Skåne blev under sommaren godkända som medlem till en arbetsgrupp inom EIP Water som specifikt arbetar med ecosystemtjänster.

Innovationscenter i Sjöbo utmärker sig både hemma och i Europa

Sjöbo kommun har beviljats över 300.000 kr från Tillväxtverket för att genomföra en förstudie av ett Innovationscenter för landsbygden. Projektet är dessutom ett av de utvalda europeiska bidragen till att få Best Practice Certificate från EPSA 2015.


Vill du lära dig mer om EU, dess institutioner och hur policyområden utvecklas?
Är det dags att förnya kunskaperna om hur EU och dess institutioner fungerar utifrån ett lokal perspektiv? Deltag då i en 8 veckors online utbildning i lokala och regionala myndigheters roll i EU:s beslutsprocess och utveckling.


”På gång inom EU” – Ny rapport från SKL
Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat en ny rapport om vad som är på gång inom EU, hur ser dagsläget ut och vad står inför dörren. Relaterande till ”På gång inom EU” så anordnar även SKL ett webbseminarium, den 9 oktober.


Utkasten för arbetsprogrammen inom Horisont 2020 är nu presenterade
Utkasten för arbetsprogrammen 2016/2017 går nu att ta del av, beslut kring utksten väntas i mitten av oktober men utkasten ger redan nu en bra hänvisning till kommande utlysningar och fokusomården.


Möt Dag, ny praktikant på Kommunförbundet Skånes EU-avdelning.
Som en dela av sin utbildning erbjuds studenter ofta möjligheten att genomföra en praktik inom ett område relevant för deras utbildning. Under hösten kommer Dag Håkansson, som annars studerar vid Lunds Universitet, att genomföra en praktik inom vår EU-verksamhet.

September har varit en populär besöksmånad nere på Brysselkontoret
Det har varit en aktiv månad på besöksfronten nere i Bryssel, MalmöLundregionens styrelse och Kommunförbundet Skånes ledningsgrupp och arbetsutskott samt Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund har varit på plats i "Europas huvudstad".


Projektutveckling


Projektpartner event 26-27 oktober.

ERRIN anordnar i två halvdagar, 26-27 oktober, ett event som riktar sig gentemot er som aktivt söker projektpartners. Event är tänkt att fungera som en mötesplats mellan potentiella partners och det kommer även finnas en möjlighet att presentera projektförslag inom fyra temaområden:Hälsosamt åldrande och ICT (eHälsa), Diagnostik och personlig medicinering, Big data och Psykisk hälsa och socialt inkluderande.

Anmälning måste göras senast 5 oktober.
Kontakta Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret, på 0728-85 47 93 eller johanna.haward@kfsk.se för frågor rörande deltagaranmälan.


Följ Johanna på Twitter


Kontakt

Sofia Floreby
Strateg

EU:s fonder och program
0728 - 85 47 88
sofia.floreby@kfsk.se

Johanna Haward
Samordnare för Brysselkontoret
0728-85 47 93
johanna.haward@kfsk.se

Dag Håkansson
Praktikant EU-frågor
0728 - 85 47 36
dag.hakansson@kfsk.se

 


Konferens & events:

Drivers for Blue Growth in the Baltic Sea Region.

6 oktober anordnar europeiska kommissionen en konferens om blå ekonomi. Konferensens syfte är att diskutera tre teman inom blå tillväxt: hur man skapar en grön innovativ blå tillväxt,  finansiering för den maritima sektorn samt färdigheter och kvalifikationer. Plats: Köpenhamn.


8th International Conference on Energy and Climate Change

7-9 oktober 2015 anordnas den internationella konferensen om energifrågor och klimatförändringar i Aten. Grekland. Syftet med konferensen är att lyfta klimat- och utsläppsfrågor inför det kommande COP21 i Paris december 2015.

Open Days 2015: 13th European Week of Regions and Cities

12-15 oktober 2015 anordnas den trettonde i ordningen European Week of Regions and Cities. Under Open Days arrangeras ett hundratal seminarier av och med europeiska regioner. I år är temat ”Europe’s regions and cities: partners for investment and growth”. Mer information kommer.

Brussels Sustainable Development Summit.

19-20 oktober anordnas en mässa i Bryssel där statschefer, beslutsfattare, opinionsbildare och forskare kommer debattera klimatförändringar och energirelaterade samhällsutmaningar. Detta är också den sista konferensen på detta temat innan klimatkonferensen i december i Paris. Plats: Bryssel.

Innovating Cities with Nature and Culture.

20 oktober hålls ett nätverks evenemang syfte att skapa nätverk och samarbeten mellan aktörer involverade i framtidens städer och dess utmaningar. Fokus ligger på utvecklingen av gröna städer. Plats: Bryssel.

Smart Cities Project Development Day

28 oktober. Bryssel, Belgien. Halvdagsseminarium om arbetsprogrammet Smart Cities och projektutveckling inom det. Kommer organiseras runt sex olika projekt idéer och deltagarna på seminariet kommer få möjligheten att vara med i runda bordet diskussioner rörande projektutveckling.
Anmälan sker till Johanna Haward -Samordnare för Brysselkontoret, 0728-85 47 93 eller johanna.haward@kfsk.se senast 5 oktober.


Informationsdag om Horisont 2020s arbetsprogram 2016-2017 för "Smart, grön och integrerad transport"

5 november så anordnar europeiska kommissionen en informationsdag i Bryssel om arbetsprogrammet för 2016/2017 om transport, där potentiella projektpartners kan finna eller inspirera varandra.Anmälan sker senast den 5 oktober, länk finns här.

Informationsdag om utlysningar för projekt på området Smarta städer och samhällen, inom ramen för forskningsprogrammet Horisont 2020 under perioden 2016-2017.

6 november så anordnas en informationsdag i Bryssel om smarta städer och energi. Initiativet är en del av arbetsprogrammet för säker, hållbar och effektiv energi. Fokus kommer vara på ansökningsprocessen för aktörer som är intresserade av att driva projekt.

Seminarium: Malmö Stad- urban utveckling med hjälp av strukturfonderna.

12 november, Heldagsseminarium om implementeringen av art 7 hållbar stadsutveckling i Malmö. Seminariet kommer specifikt lyfta fram hur man kan kombinera ERUF och ESF finansiering inom geografiska områden.


Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.