Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

 Grannsamverkansnytt i Karlskrona!

Hej Alla och Välkommen till årets första Grannsamverkansnytt.

Året har börjat med ett stort intresse för samverkan grannar emellan vilket är oerhört roligt. När detta brev skrivs så har vi startat upp två områden i Karlskrona och hunnit boka in två stycken som ska genomföras under våren, dessutom är det fler som hört av sig och är intresserade. Polismyndigheten har köpt in ett litet antal västar som kan användas vid vandringar som grannsamverkare. Ni som är kontakt ombud kan med fördel höra av Er till undertecknad för att vid speciella tillfällen låna dessa. Antalet vi har är begränsat så vi kan bara låna ut under vissa perioder men hör av Er så ska vi säkert kunna lösa detta. Då vi har en hel del nya prenumeranter på detta nyhetsvrev skickar jag med den goda historien som fanns med i mitt förra brev så att fler kan få ta del av det goda arbete som Ni gör, har ni fler goda exempel på bra samverkan tar jag tacksamt emot dem så att fler kan få ta del av ert goda arbete. Jag skickar med en intressant artikel som handlar om en undersökning som DN  gjort om att stölderna i Sverige minskar vilket är mycket intressant läsning.

Anders Wiklander Närpolischef Karlskrona


 

Grannar skrämde inbrottstjuvar på flykt

Två vakna grannar.

Det var allt som krävdes för att skrämma de tre inbrottstjuvarna i Mariedal på flykt. Allt medan den 82-åriga gamla damen lugnt kunde sova vidare i sin säng.

Klockan var strax efter tiotiden på söndagskvällen då Ulf hörde en bil som sakta rörde sig fram på Hillerödsvägen. Han kikade ut och fattade genast misstankar då bilen stannade till utanför grannens, den 82-åriga gamla damens, villa, en bit bort från hans eget hus. Ulf klädde på sig och gick ut, ringde på hos grannen Patrik och tillsammans gick de bort mot den misstänkta bilen. Ur denna klev tre ynglingar, två av dem gick in på framsidan av tomten, den andra tog sig runt till baksidan. 

Patrik och Ulf tvekade inte, de gick fram till främlingarna och frågade vem de sökte, vilket ärende de hade i kvarteret och om de hade någon legitimation. Ynglingarna svarade korthugget, kastade sig sedan in i bilen och försvann därifrån med en rivstart. Patrik och Ulf hann dock anteckna både registreringsnumret och bilens märke och färg.

Vid en senare kontroll i Polisens register visar det sig att bilens ägare är misstänkt för en rad stölder på flera olika håll i landet. 

Det visar sig också dagen efter att damens villa är uppbruten på baksidan av fastigheten, vid balkongdörren, men att inget dessbättre blivit stulet eftersom inbrottstjuvarna blivit upptäckta av Patrik och Ulf, två grannar med extra koll. 

Birgitta Agnéus är grannsamverkansombud i Mariedal. Hon fick vetskap om Patriks och Ulfs rådiga ingripande, och öser beröm över sina vakna grannar.

– Vi har haft grannsamverkan här i området i fyra till fem år och det fungerar fantastiskt bra. Det känns oerhört roligt att vi den här gången faktiskt lyckades avstyra ett pågående inbrott, bara genom att vara extra uppmärksamma.

Och det är precis så här grannsamverkan fungerar. Att vara extra uppmärksam.

– Själv är jag som en hök, berättar Birgitta Agnéus, så fort jag hör en bil härutanför kollar jag ut för att se om jag känner igen den. 

När någon av grannarna är bortresta hjälps de hemmavarande åt; de slänger sopor i varandras tunnor, klipper gräsmattor, skottar, trampar runt på baksidan, hänger tvätt på varandras tvättlinor, tänder upp lampor och tar in posten. Gör allt de kan för att huset ska se bebott ut. Och när något verkar misstänkt ringer de varandra direkt. 

Att deras arbete ger resultat är Birgitta övertygad om.

– Se bara nu, när vi lyckade avstyra det här inbrottet. Det är bara tack vare grannsamverkan som det faktiskt fungerar. 

Grannsamverkan:

Enligt en undersökning som Brottsförebyggande Rådet tagit fram kan grannsamverkan minska brottsligheten med upp till 26 procent.

I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga och helst undvik områden med grannsamverkan.

En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet: inbrott i bostäder och bilar, skadegörelse och även brott mot personer.

I många fall leder grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i bostadsområdet stärks och en möjlig gärningsman löper större risk att bli upptäckt.

Därför funkar grannsamverkan:

Utbildning. Utbildning av kontaktombud och polisens förebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.

Social kontroll. När man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där – mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.

Trygg miljö. När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.

Nätverket kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Stölderna minskar kraftigt i Sverige

Antalet stölder fortsätter att minska i Sverige, visar nya siffror som DN har tagit fram. En förklaring är bättre stöldskydd. En annan är att dagens ungdom är mindre tjuvaktig än tidigare generationer.

Samtidigt som undersökningar visar att många människor oroar sig över ökad brottslighet så sjunker brottsligheten inom många områden. Särskilt stölder minskar kraftigt. DN har tagit fram siffror från januari till augusti i år över anmälda brott och jämfört med samma perioder varje år under hela 2000-talet. Sedan millennieskiftet har stölderna minskat med över 25 procent.

– Det är en väldigt starkt nedgång inom vissa områden, framför allt stölder av fordon och stölder från fordon, berättar Anton Färnström, statistiker på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Den viktigaste orsaken är att dagens bilar har elektroniska system som helt enkelt gör det mycket svårt att stjäla bilarna eller exempelvis radion i bilarna. För de flesta brottslingar har bilstölder därmed blivit ointressanta. Vissa professionella ligor har avancerad teknik för att kringgå säkerhetssystemen. De koncentrerar sig på ett fåtal, mycket dyrbara bilar.

Av samma skäl har även inbrott minskat. Även där har olika säkerhetssystem gjort det svårare för inbrottstjuven. Ett undantag är bostadsinbrotten som har fortsatt att öka under senare år. Villor är fortfarande mycket sårbara. En stor del av den brottsligheten genomförs av ligor som kommer till Sverige under en period och betar av olika områden i landet.

Även vissa enklare stölder, exempelvis av cyklar, har minskat. En delförklaring kan vara att färre gör en polisanmälan om de blir av med cykeln.

– Vi vet att anmälningsbenägenheten är lägre för cyklar än för bilar. Var och en kan ju tänka själv hur de gör om de blir av med en cykel, jämfört med en bil, säger Anton Färnström.

Brå gör regelbundet skolundersökningar, enkäter med elever i årskurs nio, som visar att ungdomar av i dag tar starkare avstånd från stölder, jämfört med tidigare. Ungdomar har traditionellt stått för en stor del av stöldbrotten, som exempelvis snatterier.

I skolundersökningarna har ungdomar i årskurs nio fått svara på enkätfrågor om de själva har utsatts för brott och om de själva har begått brott.

Undersökningarna visar att allt färre ungdomar deltar i stölder, men också att de det är färre som har blivit bestulna på sin cykel, plånbok eller något annat.

År 1995 svarade 37 procent av ­niondeklassarna att de hade snattat. Vid den senaste undersökningen 2011 hade den siffran mer än halverats, till 18 procent. Även andra sorters stölder hade minskat kraftigt under samma period.

– Det handlar om en beteendeförändring bland ungdomar där man tänker mer på konsekvenserna och att man disciplinerar sig mer, säger Sven Granath, kriminolog och forskare på Brå.

Källa: DN.se (http://www.dn.se/nyheter/sverige/stolderna-minskar-kraftigt-i-sverige/)


Aktuellt

Anmälda bostadsinbrott i din kommun 2014

 Månad

 Brottstyp

 Jan  Feb  Mars  Apr Maj  Juni  Juli  Aug  Sep   Okt Nov Dec  Summa 
 Inbrott i villa  3  0                      3
 Inbrott i Lägenhet  2  2                      4
 Försök t inbrott i villa  0  0                      0

 Försök t inbrott

 i lägenhet

 0  0                      0
                           

 


Information från räddningstjänsten: 

Vanligaste förklaringen till att människor inte testar sin brandvarnare är att man helt enkelt inte tänker på det. en annan förklaring är att man inte vet hur man gör. 

Visste du att....

Polisen håller på att organisera sig från 21 polismyndigheter till en myndighet, följ arbetet på polissamordningen.se.

 

 

                                 

 

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.