Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 15 - torsdag den 10 september 2015

  • NSPH utbildar polis och rättsväsendet i likabehandling av brottsutsatta med funktionshinder
  • Mental Health Run 2015
  • Temadag för NSPH och SKL
  • Attentions undersökning uppmärksammad i media
  • PRIO på spåret i Växjö
  • Få ny kunskap om hur anhörigarbete kan bedrivas 

NSPH utbildar för första gången polis och rättsväsendet i likabehandling av brottsutsatta med funktionshinder

Brottsoffermyndigheten i Malmö arrangerade nyligen temadagen Riva Hinder. Inför ca 180 medlemmar från polis och rättsväsendet pratade projektledaren Johanna Wester och juristen Cecilia Asklöf från projektet Din Rätt om hur diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning undviks. Det här är första gången som NSPH ger den här typen av utbildning.

Mer om utbildningen >>


Mental Health Run 2015

Lördagen den 10 oktober är det dags för årets Mental Health Run i Stockholm. Loppet arrangeras av organisationerna SLUP, SPF, Suicide Zero och Hjärnkoll för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom och för att stödja psykiatrisk forskning. Start och målgång sker vid Sjöhistoriska muséet på Djurgården i Stockholm.

Anmäl dig här >>

Temadag för NSPH och SKL

Under SKL:s och NSPH:s temadag om Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling presenterades forskningsresultat av David Brunt om vikten av att stödja brukarna till ökad egenmakt och känsla av delaktighet. Man visade även på skillnader mellan hur brukarna upplever insatsen boendestöd och insatsen bostad med särskild service.

Mer om David Brunts forskning >>


Attentions undersökning uppmärksammad i media

Media berättar om Attentions undersökning om ADHD-föräldrars dagliga kamp för sina barns rättigheter i samhället. Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell berättar om 12-årige Johan som ville byta skola men som blev nekad på grund av sin funktionsnedsättning. 

Enkätundersökningen hittar du här >>

Läs Aftonbladets artikel >>                                                     


PRIO på spåret i Växjö

Den här gången rapporterar Mårten Jansson från Växjö efter sitt möte med föreningarna och länets PRIO-samordnare.

Hör Mårtens senaste rapportering >>


Få ny kunskap om hur anhörigarbete kan bedrivas

Tre förbund presenterar sitt anhörigarbete under Inspirationsdagen i november. Ta del av olika perspektiv med föreläsningar av Per Torell från Schizofreniförbundet, Riksförbundet Attention berättar om utmanande föräldraskap och SHEDO om anhörigperspektiv på självskadebeteende. 

Anmäl dig till Inspirationsdagen här >>


Välkommen till NSPH:s nya nyhetsbrev. Du får information från patient-, brukar- och anhörigperspektivet. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra projekt på www.nsph.se