Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 3- 2016


Verksamhetsåret 2015

Med mindre än en månad kvar till årsmötet är det dags för mig att summera mitt första år som PelletFörbundets ordförande. Det har varit ett fantastiskt roligt och stimulerande arbete, men samtidigt också inneburit nya utmaningar i form av dramatiskt fallande oljepriser och rekordlåga elpriser. Därför är det glädjande att kunna konstarera att vi lyckats behålla vår pelletsanvändning på samma nivå som under 2014. Totalt användes i Sverige 1,65 miljoner ton pellets, varav nästan 2/3 har levererats från våra medlemsföretag. Vi ser också att importen av pellets minskar vilket betyder att svensktillverkad pellets vunnit marknadsandelar.

Jag hoppas att ni som medlemmar kunnat notera att det nu händer positiva saker i vårt förbund. Förutom att hemsidan fått ett nytt utseende och uppdaterat innehåll har vi i PelletsFörbundet under året som gått fortsatt vårt deltagande i Pelletplattformen II som är ett fyraårigt forskningsinriktat teknikprojekt som löper under perioden dec 2011 – juni 2016. Vi har medverkat aktivt i SIS TK412 angående standardiseringsarbete för Fasta Bränslen. PF har deltagit i Boverkets möten kring en tidigare av Eco-designkraven och arbeten kring regler för Frivillig Certifiering av Energiinstallatörer. Styrelsen träffade den 27 oktober Nils Vikmång på Näringsdepartementet för att diskutera vår verksamhet.

Arbetet har under 2015 koordinerats av kansliet i Lidköping och utgått från den "Färdplan 2020" som togs fram vid strategikonferensen på Särö i slutet av 2014. Industrigruppen har arrangerat fyra st konverteringskonferenser samt deltagande med en aktivitet under Almedalsveckan. Konsumentmarknadsgruppen jobbar med villamarknaden och har inlett ett arbete med som syftar till certifiering av installatörer och skapandet av en riksomfattande serviceorganisation.

Under året har styrelsen prioriterat informationsinsatser och även initierat framtagandet av informationsmaterial, bl a en trycksak och digital broschyr som bekostats av annonsering från våra medlemsföretag.

Sammanfattningsvis betyder detta att vi alla kan se fram emot ett spännande 2016. Reservera den 13- 14 april för PelletsFöbundets Årsmöte. Denna gång träffas vi i Eskilstuna där vi säkerligen kommer att få två intressanta dagar.

 Lars Göran Harrysson
Ordf. PelletsFörbundet


Inför årsmötet 2016

Just nu jobbar vi för fullt med förberedelserna inför vårt årsmöte på Sundbyholms slott. Förutom det sedvanliga årsmötet kommer vi att få många spännande föredrag.

Under den första dagen handlar det mesta om vår verksamhet och det som alla våra medlemmar håller på med. Vi får en tillbakablick från året som gått och det som hänt och en inblick i det som är på gång. Styrelsen prioriterar arbetet med att kvalitetssäkring, bl a genom att delta i ett arbete för Certifiering av Energiinstallatörer. En certifiering som bottnar i PellSams tidigare certifiering och som nu gäller för installationer i hela EU. Ett tillfälle för våra installatörer som till stor del initialt kan komma att bekostas via Energimyndigheten.

Även om låga energipriser och ändrade skatteregler i viss mån har hållit tillbaka våra marknader ser vi ända att pelletsvärmen vunnit både ett ökat intresse och nya kundgrupper. Viljan från industrin att konvertera bort oljan fortsätter att öka och myndigheter och politiker har insett fördelarna med biokraft som balans- och toppkraft när kärnkraften börjar avvecklas. Fortums nya anläggning i Värtan är bara ett exempel på att pellets vinner även i riktigt stora anläggningar. Men även villaägarna visar ett ökat intresse för pellets. Inte minst gäller det intresset för nya kombisystem som kombinerar pelletsvärme med andra energikällor. Missa inte att lyssna på ett antal goda exempel från våra medlemsföretag. 

Den andra dagen handlar om hur marknaden ser ut, om vår roll och hur vi kan förvänta oss att framtiden kommer att utvecklas. Vi har naturligtvis noterat att Regeringen och inte minst Energiminister Baylan håller bioenergianvändningen högt och inser att biomassan har en central roll att spela när det gäller att nå miljömålen och inte minst för att klara vårt lands energiomställning. Biokraft i kombination med fjärrvärme är en viktig pusselbit som skapar balanskraft och toppkraft samtidigt som elnätet är som hårdast belastat. 

Vi har bjudit in representanter för våra myndigheter och vill passa på tillfället att föra en dialog om bioenergin som en resurs för landets skogsindustri. Användningen av bioenergi till kommer nästan 100 % från skogsindustrins biprodukter. Vi kapar ingen skog för att elda upp, utan vi tar tillvara de biprodukter som faller från skogsindustrin. Får inte industrin betalt för dessa försämras företagens konkurrenskraft vilket skulle kunna ge negativa återverkningar för hela samhället. 

Forskning och utveckling är avgörande för vår bransch framtid en sammanfattning om vad om och vi låter SP och SLU presentera vad som är på gång. Vi avslutar den andra dagen med en sammanfattande diskussion. 

Till sist vill jag därför passa på tillfället att påminna om att årsmötet innebär en chans för oss alla att träffas och lägga grunden för de prioriteringar vi behöver göra inför det kommande verksamhetsåret. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt har möjlighet att komma till Sundbyholm. Deltagaravgiften för hela konferensprogrammet inklusive konferensmiddag har styrelsen satt till 750 kr/deltagare (+ moms och ev. logi). 

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet


Intressant från SVEBIO:s blogg!  

I slutet av februari ägnade Energikommissionen hela dagen åt förnybar energi, inbjudna av Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan Svebio, Svensk Vind, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen. Energiminister Ibrahim Baylan, som också är ordförande i Energikommissionen, var också med hela dagen.

Syftet med besöket, från Svebios sida, var att sälja in begreppet biokraft, och få politikerna att förstå värdet av att kunna producera stora mängder biobaserad el som baskraft och balanskraft i ett system med mycket förnybar variabel el – vindkraft och solkraft. Bilden nedan är Fortums nya panna i Värtan.

Gemene man i Stockholms har nog vaga begrepp om vad som sker i det tysta. Som vanlig medborgare och boende räknar man med att det ska finnas värme i huset och varmvatten i kökskranen och duschen utan att behöva fundera på varifrån den värmen kommer. Vi som jobbar med bioenergi vet att några av landets största biobränslepannor finns i Stockholmsområdet: Fortums pannor i Hässelby, Högdalen och Brista, Söderenergis pannor i Igelsta i Södertälje, Vattenfalls i Jordbro, och så vidare. Just nu pågår intrimning av Fortums nya jättepanna för träflis i Värtan. Det är världens största biobränsleeldade kraftvärmeverk.

Man plockar ut spillvärme från datahallar och frysar och kylar i livsmedelsbutiker och man hämtar upp kallvatten från havsbotten. Det som binder samman och möjliggör är det gemensamma distributionsnätet av rör för varmvatten, kallvatten och returvatten, det fjärrvärme- och fjärrkylanät som binder samman i stort sett all bebyggelse i alla stadsdelar. Det finns fortfarande vita fläckar i det nätet i Stockholmsregionen, men de håller på att byggas bort, och de olika näten och fjärrvärmeanläggningarna som ägs och drivs av Fortum, Söderenergi, Norrenergi, Eon, Vattenfall och andra aktörer samordnas allt mer.

De stora värmeunderlagen gör det möjligt att producera stora mängder förnybar el mitt i storstaden. Fortum har självt en kapacitet som är större än Sveriges äldsta kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 1, som nu håller på att avvecklas.

Läs mer från Svebios blogg här


Baltic Suntech ny medlem i PelletFörbundet

Vi glädjen att presentera ännu en ny medlem i PelletsFörbundet. Denna gång är det ett installationsföretag i Tommelilla som heter Baltic Suntech AB som gått med i PelletsFörbundet.

Baltic Suntech jobber med sol och pelletsteknik och finns alltid nära kunden. Tveka inte att kontakta företaget om något skulle strula eller behöva service, eller om du har frågor.

Välkommen till Baltic Suntech! Baltic Suntech är specialister på pelletsvärme, solvärme eller solel. Företaget din lokala installatör, som strävar efter att du som kund ska bli personligt bemött och känna dig trygg genom hela processen, från det inledande mötet till installationen och överlämnandet av anläggningen. Mer information hittar du på hemsidan.


Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar
Missa inte möjligheterna att söka stöd via Klimatklivet. Totalt kommer 600 milj per år under de 2016- 2018 att satsas på bl a konverting bort från fossil energi. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.
Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?
Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
Tider för ansökan
Ansökningsverktyget kommer under 2016 att vara öppet under tre perioder:
• 15 februari - 14 mars
• 16 maj - 13 juni
• 29 augusti - 26 september
Naturvårdsverket kommer framöver att meddela när ansökningsomgångarna blir för 2017-2018. Under 2015 genomfördes två ansökningsomgångar.
Sök klimatinvesteringsstöd
Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. Nästa ansökning öppnar från och med 16 maj.

Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Argus Biomass 2016
  5-7 April,
  London, Storbritannien

  Argus Biomass
Nordbygg 2016
  5- 8 april, Stockholm

 
Nordbygg
Pelletsförbundets Årsmöte
  13- 14 april, Eskilstuna
  mer info inomkort
Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
 
Läs mer hä
Global Pellet Market Outlook Summit
  11 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
 
Läs mer här
Nordic Baltic Bioenergy
 19-21 apr. Vilnius

 
Baltic Bioenergy
Askdagen
 20 apr. Stockholm

 Askdagen program
All Energy
  4- 5 may Glasgow
  All Energy
World Bioenergy 2016
  24- 26 maj, Stockholm
 
World Bioenergy
The 7th International Bioenergy Conference and Exhibition
  15- 17 June,
  Prince George BC

  Int. Bioenergy Conference
BIT’s 6th Annual World Congress of Bioenergy
  30jun- 3 juli, KINTEX,
 
BITs- South Korea
Politikerveckan i Almedalen
  3- 10 juli, Visby

  Almedalsveckan


Svenska Nyheter

Ny panncentral hos Atria
Atria är en stor tillverkare av livsmedel under varumärken som Sibylla, Lithells och Ridderheims. Under hösten 2015 tog Atria i drift en ny ångcentral som kan leverera 6 MW ånga med träpulver i fabriken i Sköllersta.

Kampanj med ArtermBiomatic+
Nu lanserar Ariterm nästa generation av Sveriges mest sålda pelletspanna. De nya modellerna är Ariterm Biomatic+ 20i och Ariterm Biomatic+ 40i och de finns alltså i effekterna 20kW och 40kW. Det här är vad vi kallar .Pelletseldning 2.0


Avsevärt förbättrad kapacitet
på Laddomat 21-60 och Laddomat 11-30. Nu levererar vi, som standard inom EU, våra storsäljare Laddomat 21-60 och Laddomat 11-30 med förbättrad kapacitet, tack vare vår nya speciellt framtagna högeffektiva pump LM6A.
Laddomat 21-60 som nu är anpassad för pannor med maxeffekt upp till 80 kW och Laddomat 11-30 upp till 60 kW levereras med denna pump som standard.

2015 ett "hyfsat år" enligt Skogsindustrierna
Branschorganisationen Skogsindustrierna konstaterar att 2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Preliminära siffror visar att sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007 och att massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt samtidigt som papperstillverkningen stabiliserades.

"Ställ strängare krav på fastbränsleteknik"
Pelletsförbundet vill skärpa tillsynen och kraven på fastbränsleanläggningar. ”Genom att förbättra kontrollen av installerad teknik och samtidigt införa ålderskrav på användandet av icke godkänd teknik skulle betydande miljöeffekter kunna uppnås”, skriver Pelletsförbundets koordinator, Bengt-Erik Löfgren. 

Pelletspanna - inklusive pelletsbrännare
BAXI TPK VV HS20 är en supermodern panna med varmvatten-beredning, som konstruerats för pelletseldning. Pannan är utrustad  med spaksotning och stort askutrymme, allt för bekvämlighet, komfort och bästa tänkbara eldningsekonomi.

Vill undvika bränder i biobränslehögar
Allt fler värmekameror används för att upptäcka bränder i avfalls- och biobränslehögar. Men då är det redan för sent. Ett gäng ingenjörer i Enköping har utvecklat en teknik som varnar för brandrisk långt innan glödhärden växt till sig.

Klimatförändringar och finansiell stabilitet
Finansinspektionen (FI) har kommit ut med en rapport om hur klimatförändringar påverkar den finansiella stabiliteten och vilka långsiktiga utmaningar den finansiella sektorn står inför. Bl a bedömer FI att klimat- och omställningsriskerna är mindre och i dagsläget mer begränsade för Sverige än för många andra EU-länder, men tveklöst är att alla behöver agera och tänka förnybart/hållbart för att minska riskerna.


Internationella Nyheter

German Pellets files for insolvency
According to German Pellets, economic difficulties were the result of three primary factors, including the dramatic decline in oil prices, lower pellet revenues resulting from two warm winters, and a bad investment the company made in 2010 in KAGO, a furnace manufacturer

Årets gröna eldsjäl i Norge
Rune Brusletto från Arbaflame i Oslo får 2016 Enova-priset för utvecklingen av 100% förnybar Arbapellets, en ny typ av biokol. Arbapellets kan helt ersätta kol i koleldade kraftverk.

Amerikansk pellets ska värma Paris
140 000 ton träpellets ska årligen fraktas från USA till Saint-Ouen utanför Paris. Anledningen är att den franska huvudstaden vill använda mer förnybar energi i sina värmesystem, uppger lokala myndigheter.

UPPTÄCK NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I KANADA
Det finns stor potential för ökad handel mellan Sverige och Kanada. Likheterna mellan våra länder är många samtidigt som Sverige och svenska företag har ett allmänt gott rykte i Kanada. Med det nya frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) skapas ytterligare förutsättningar för stärkta handelsrelationer mellan våra länder.


Energimarknadsrapport Biobränslen
Energimarknadsrapporten om biobränslemarknaderna täcker både biobränslen för transporter och för el- och värmeproduktion.

Läget på elmarknaden
En gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Olje-, gas- och kolmarknaderna
I Läget på olje-, gas och kolmarknaderna rapporterar vi bland annat om det som händer på fossilmarknaden. En ny rapport presenteras var 14 dag."Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.s

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.